جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رضاآباد

بیات | ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز رضاآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٨
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٥٠

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضاآباد (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

پائولو كوئیلو
خداوند دعای كسانی را می شنود كه می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی كه می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضاآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رضاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٩:١٥١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١١٠٠:٢٣:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٣:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٨:١٨١٣:٠٨:٢١١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٤٠٠:٢١:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:١٨١٣:٠٨:١٦١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢١:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٨:١١٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٠:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٠:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٠:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١١:٤١١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٩:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٨:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٤:٠٤٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٧:٠٥١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٤:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٦:٤٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٠٤٠٠:٣٤:٢٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٦:٢٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٥٣٠٠:٣٤:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٢:١٦١٣:١٦:١٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٣:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٠:٥٢١٣:١٥:٥٢١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٣:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٩:٢٩١٣:١٥:٣٥١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٢:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٥:١٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٠٩٠٠:٣٢:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٦:٤٢١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:٣١:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٥٦١٣:١٤:٢٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣١:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٢:٣٤١٣:١٤:٠٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٣٠:٥٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥١:١١١٣:١٣:٥٠١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٠:٣٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:١٣:٣٣١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٠:١٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٣:١٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٣:٠٠١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٩:٢٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٢:٤٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٩:٠٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٢:٢٨١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٨:٤٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٢:١٢١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٨:٢٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤١:٤٩١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٧:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٣١١٣:١١:٤٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٧:٣٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:١٤١٣:١١:٢٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٧:١٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٧:٥٧١٣:١١:١٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٦:٥٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٤١١٣:١١:٠٠١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٦:٣١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٠:٤٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٦:١٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٤:١١١٣:١٠:٣٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٤٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٠:٢١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٥:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣١:٤٤١٣:١٠:٠٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٥:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٤:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٤:٢٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٥٥١٢:١٨:٥٢١٨:٢٣:٢٣١٨:٤١:٢٠٠٠:٠٦:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٣١١٣:١٨:٣٤١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٠٩٠٠:٣٦:٣١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٢:٠٧١٣:١٨:١٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٦:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٠:٤٢١٣:١٧:٥٩١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٤٧٠٠:٣٥:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٩:١٨١٣:١٧:٤١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٣٦٠٠:٣٥:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٥٣١٣:١٧:٢٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٢٥٠٠:٣٥:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٧:٠٥١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٤:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٦:٤٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٠٤٠٠:٣٤:٢٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٦:٢٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٥٣٠٠:٣٤:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٢:١٦١٣:١٦:١٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٣:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٠:٥٢١٣:١٥:٥٢١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٣:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٩:٢٩١٣:١٥:٣٥١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٢:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٥:١٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٠٩٠٠:٣٢:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٦:٤٢١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٢:٠٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:٣١:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٥٦١٣:١٤:٢٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣١:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٢:٣٤١٣:١٤:٠٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٣٠:٥٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥١:١١١٣:١٣:٥٠١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٠:٣٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:١٣:٣٣١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٠:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٣:١٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٣:٠٠١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٢:٤٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٩:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٢:٢٨١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٨:٤٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٢:١٢١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٨:٢٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤١:٤٩١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٧:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٣١١٣:١١:٤٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٧:٣٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:١٤١٣:١١:٢٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٧:١٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٧:٥٧١٣:١١:١٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٦:٥٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٤١١٣:١١:٠٠١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٦:٣١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٠:٤٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٦:١٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٤:١١١٣:١٠:٣٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضاآباد

روستای رضاآباد بر روی نقشه

روستای رضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضاآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضاآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضاآباد
زمان پخش اذان زنده به افق رضاآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ رضاآباد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ رضاآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضاآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو