جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رضاآباد

بیات | ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز رضاآباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٣٤:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضاآباد (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای رضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
خدمت كردن بدون چشم‌داشت، لذت ویژه‌ای به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضاآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رضاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٩:١٥١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١١٠٠:٢٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٣:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٨:١٨١٣:٠٨:٢١١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٤٠٠:٢١:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:١٨١٣:٠٨:١٦١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٨:١١٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٠:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٠:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٠:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٠:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١١:٤١١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٩:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٨:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٨:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٤:٠٤٠٠:١٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٤:١٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٩:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٣:٥٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٩:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:١٣:٤١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٩:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:١٣١٣:١٣:٢٥١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٩:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٣:٠٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٩:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٤٣١٣:١٢:٥٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٩:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤١:٢٧١٣:١٢:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٩:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:١٢١٣:١٢:١٥١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٨:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٥٦١٣:١١:٥٦١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢٨:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٣:٤٠١٣:١١:٣٧١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٨:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٤:٢٤١٣:١١:١٨١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٥٥٠٠:٢٨:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٠:٥٩١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٣٠٠٠:٢٨:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥٢١٣:١٠:٣٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٧:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٣٦١٣:١٠:١٩١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٧:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٧:٢٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:١٥٠٠:٢٧:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٧:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٩:١٨١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٢٢٠٠:٢٦:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٩:٣١١٣:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٥٦٠٠:٢٦:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٠:١٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٢٩٠٠:٢٦:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٠:٥٩١٣:٠٨:١٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥١:٤٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٣٥٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٢:٢٦١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٠٨٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٣:٠٩١٣:٠٧:١٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢٥:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٣:٥٣١٣:٠٦:٥٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:١٣٠٠:٢٤:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٦:٢٩١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٥:٢١١٣:٠٦:٠٧١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٥:٤٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥١٠٠:٢٤:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٤٨١٣:٠٥:٢٤١٩:١٣:٢٧١٩:٣١:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٧:٣٢١٣:٠٥:٠٣١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٥٦٠٠:٢٣:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٦:٥٨:١٧١٣:٠٤:٤١١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٣:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٩:٠١١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:٠١٢٣:٢٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضاآباد

روستای رضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضاآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق رضاآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رضاآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رضاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضاآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضاآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو