جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رضاآباد

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز رضاآباد

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٤١
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٤١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضاآباد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام محمد باقر (ع)
یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمانان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشان را از سؤال كردن حفظ كند بهتر است از هفتاد حج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضاآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضاآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رضاآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٧:١٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٢:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢١:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٦:١٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢١:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٥:٣١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٥:١٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٩:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٨:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٨:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٥١١٣:٠٤:٤١١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:١٤٠٠:١٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٤:٣٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٧٠٠:١٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:١٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٤:١١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١١٠٦:١١:٢٥١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:١٧٠٠:١٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٤:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٥٦١٣:١٠:٠١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٥:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٥:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٩:١٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٥:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٤:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٤:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٨:٢٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٤:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٤:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢٣:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٧:٠٦١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٣:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٣:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٦:٢٧١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢٣:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٤١:٤٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:١١٠٠:٢٣:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٤٤٠٠:٢٢:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٢:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٠١١٣:٠٥:٠٦١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٥٠٠٠:٢٢:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٤:٤٥١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٢٣٠٠:٢٢:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٥:٣١١٣:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥٥٠٠:٢١:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:١٥١٣:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٢٧٠٠:٢١:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٣:٤٢١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٥٩٠٠:٢١:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٤٥١٣:٠٣:٢١١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:٢١:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٨:٣٠١٣:٠٣:٠٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٠٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٢:٣٩١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٢:١٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠١:٥٦١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٣٧٠٠:١٩:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥١:٣٠١٣:٠١:٣٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٩:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:١٥١٣:٠١:١٣١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٩:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٣:٠١١٣:٠٠:٥٢١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:١١٠٠:١٨:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٣:٤٦١٣:٠٠:٣١١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٨:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٤:٣١١٢:٠٠:٠٩١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:١٥٢٣:١٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضاآباد

روستای رضاآباد بر روی نقشه

روستای رضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضاآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق رضاآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق رضاآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رضاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضاآباد
افق شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو