جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رضاآباد

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز رضاآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٢٠
اذان مغرب: ١٨:١١:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضاآباد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای رضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای رضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
آن كه پیرو خرد است، دل به هوس نمی سپارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضاآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رضاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٥:١٨١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٩:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٤:٤٠١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢١٠٠:١٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:١٤٠٠:١٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٥:١٩١٣:٠٤:١٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:١٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٢:١١١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١١:١١١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٠:١٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٣١٠٠:١٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٥:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:١٦٠٠:١٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٤:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٤:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١١٠٥:٥٨:١١١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣١:٠١٠٠:١٣:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٤:٠٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٢٥٠٧:١٠:٥٩١٢:١٩:٤٩١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٨:١٩٢٣:٣٦:٢٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:١٠:٢١١٢:٢٠:٠١١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٤٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٢٦٠٧:٠٩:٤٢١٢:٢٠:١٢١٧:٣١:٠٥١٧:٥٠:١٨٢٣:٣٦:٥٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٠:٢٣١٧:٣٢:٠٧١٧:٥١:١٨٢٣:٣٧:١٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٨:١٩١٢:٢٠:٣٣١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٧:٢٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٧:٣٥١٢:٢٠:٤٢١٧:٣٤:١٢١٧:٥٣:١٨٢٣:٣٧:٣٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٦:٤٩١٢:٢٠:٥٠١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٨٢٣:٣٧:٥٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٠:٥٧١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:١٧٢٣:٣٨:٠١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٥:١٣١٢:٢١:٠٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٦:١٧٢٣:٣٨:١١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٤:٢٢١٢:٢١:٠٩١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٧:١٦٢٣:٣٨:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٣:٣٠١٢:٢١:١٣١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:١٦٢٣:٣٨:٢٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٢:٣٧١٢:٢١:١٧١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١٥٢٣:٣٨:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠١:٤٢١٢:٢١:٢٠١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:١٤٢٣:٣٨:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٠:٤٦١٢:٢١:٢٣١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:١٢٢٣:٣٨:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٩:٤٩١٢:٢١:٢٤١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٢:١١٢٣:٣٨:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٨:٥٠١٢:٢١:٢٥١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٣:٠٩٢٣:٣٨:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٧:٥٠١٢:٢١:٢٥١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٨:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٦:٤٩١٢:٢١:٢٤١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:٠٥٢٣:٣٩:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٥:٤٦١٢:٢١:٢٣١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:٠٣٢٣:٣٩:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٤:٤٣١٢:٢١:٢٠١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٧:٠١٢٣:٣٩:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٣:٣٨١٢:٢١:١٧١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٧:٥٨٢٣:٣٩:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٢:٣٢١٢:٢١:١٤١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٨:٥٥٢٣:٣٩:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥١:٢٥١٢:٢١:١٠١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٥٢٢٣:٣٨:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٠:١٧١٢:٢١:٠٥١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٤٨٢٣:٣٨:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٠:٥٩١٧:٥٣:٢٠١٨:١١:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٤٧١٢:٢٠:٤٦١٧:٥٥:١٥١٨:١٣:٣٦٢٣:٣٨:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٥:٣٥١٢:٢٠:٣٨١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٣١٢٣:٣٨:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٣٠١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٢٧٢٣:٣٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٠:٥٩١٧:٥٣:٢٠١٨:١١:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٤٧١٢:٢٠:٤٦١٧:٥٥:١٥١٨:١٣:٣٦٢٣:٣٨:٤٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٥:٣٥١٢:٢٠:٣٨١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٣١٢٣:٣٨:٣٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٣٠١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٢٧٢٣:٣٨:٢٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٣:٠٨١٢:٢٠:٢١١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٢٢٢٣:٣٨:٢٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٠:١٢١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:١٦٢٣:٣٨:١٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٠:٣٨١٢:٢٠:٠٢١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:١٠٢٣:٣٨:٠٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٢٢١٢:١٩:٥١١٨:٠٠:٥٢١٨:١٩:٠٥٢٣:٣٧:٥٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٥٨٢٣:٣٧:٤٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٩:٢٩١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٥٢٢٣:٣٧:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٥:٢٩١٢:١٩:١٧١٨:٠٣:٣٦١٨:٢١:٤٥٢٣:٣٧:٢٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٤:١٠١٢:١٩:٠٤١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٧:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٢:٥٠١٢:١٨:٥١١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٣١٢٣:٣٦:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣١:٣٠١٢:١٨:٣٧١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٢٣٢٣:٣٦:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٠٩١٢:١٨:٢٣١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:١٥٢٣:٣٦:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٨:٠٩١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:٠٨٢٣:٣٦:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٧:٢٦١٢:١٧:٥٤١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٥:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:٠٤١٢:١٧:٣٩١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٥١٢٣:٣٥:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٤:٤١١٢:١٧:٢٤١٨:١٠:٣٩١٨:٢٨:٤٢٢٣:٣٥:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٣:١٨١٢:١٧:٠٨١٨:١١:٣١١٨:٢٩:٣٤٢٣:٣٥:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢١:٥٤١٢:١٦:٥٢١٨:١٢:٢٢١٨:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:٣١١٢:١٦:٣٥١٨:١٣:١٣١٨:٣١:١٦٢٣:٣٤:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:٠٦١٢:١٦:١٩١٨:١٤:٠٤١٨:٣٢:٠٧٢٣:٣٤:١٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٤٢١٢:١٦:٠٢١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٥٧٢٣:٣٣:٥٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٦:١٧١٢:١٥:٤٥١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣٣:٣٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:٥٢١٢:١٥:٢٧١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣٣:٢٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:٢٧١٢:١٥:١٠١٨:١٧:٢٧١٨:٣٥:٢٩٢٣:٣٣:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٠٢١٢:١٤:٥٣١٨:١٨:١٧١٨:٣٦:٢٠٢٣:٣٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضاآباد

روستای رضاآباد بر روی نقشه

روستای رضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضاآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضاآباد
افق شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضاآباد
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ رضاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضاآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق رضاآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو