جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رشت

رشت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رشت


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رشت (شهرستان رشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر رشت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
قلب احمق در دهان اوست و زبان خردمند در قلب اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رشت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢١:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٩:١٧١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢١:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٩:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٢:١٨١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١١:١٥١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٨:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٨:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٧:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٧:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٧:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٦:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:١٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠١:١٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٦:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٨:١١٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٨:١٤٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٨:١٨٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٢٧٠٠:١٥:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٧٠٠:١٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٢٦٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٨:٣٤٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رشت

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رشت

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رشت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٤:١٤١٣:١٤:٢٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:١١٠٠:٢٨:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٨:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٣:٥٢١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٨:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٣:٣٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٨:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٣:١٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٨:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٨:٢٤١٣:١٣:٠١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٩:١٤١٣:١٢:٤٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٧:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٢:٢٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٧:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٢:٠٧١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٧:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤١:٤٣١٣:١١:٤٨١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٧:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٢:٣٣١٣:١١:٢٩١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٧:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٣:٢٢١٣:١١:١٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٦:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٤:١١١٣:١٠:٥٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٦:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٥:٠١١٣:١٠:٣٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٦:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٠:١٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢٦:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٦:٣٩١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٥:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢٥:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٥:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٠٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:٢٥:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٥٦٠٠:٢٤:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٥٠٠٠:٢٤:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٢:٢٣١٣:٠٧:٢٣١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:١٧٠٠:٢٤:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٣:١٢١٣:٠٧:٠١١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٣:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٤:٠١١٣:٠٦:٤٠١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:١١٠٠:٢٣:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٥٠١٣:٠٦:١٨١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٣:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٥:٥٧١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:٠٥٠٠:٢٢:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٥:٣٥١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٣٢٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٧:١٩١٣:٠٥:١٤١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٥٩٠٠:٢٢:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٨:٠٨١٣:٠٤:٥٢١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٢٧٢٣:٥٢:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٠٤:٣١١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٧:٥٤٢٣:٢١:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رشت شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رشت شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رشت

رَشْت یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان گیلان در شمال ایران، و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر استان گیلان و بخش‌هایی از استان‌های همجوار است

شهر رشت در ویکیپدیا

شهر رشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رشت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رشت
زمان پخش اذان زنده به افق رشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو