جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رشت

رشت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رشت


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٥

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رشت (شهرستان رشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر رشت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر رشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
یك نویسنده بیشتر اسیر وظیفه است تا حق.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رشت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٢:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢١:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٩:١٧١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢١:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢١:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٠:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٩:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٩:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٢:١٨١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٩:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١١:١٥١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٨:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٨:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٨:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٧:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:١٦:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠١:١٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٨:١١٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٦:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٨:١٤٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٨:١٨٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٢٧٠٠:١٥:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٧٠٠:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رشت

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر رشت

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر رشت

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:١٧١٢:٢٤:٤٩١٨:٠٠:٥٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٤١:٥٢
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٤:٤٠١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٣٥٢٣:٤١:٤٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٦:٣٨١٢:٢٤:٣٠١٨:٠٢:٥٥١٨:٢١:٣٤٢٣:٤١:٣٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٥:١٨١٢:٢٤:٢٠١٨:٠٣:٥٤١٨:٢٢:٣٢٢٣:٤١:٢٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٥٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٣:٣٠٢٣:٤١:١٥
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٢:٣٤١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤١:٠٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:١٢١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٥:٢٦٢٣:٤٠:٥٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٩:٤٨١٢:٢٣:٣٢١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٦:٢٣٢٣:٤٠:٤٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٤١٢:٢٣:١٩١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٧:٢٠٢٣:٤٠:٢٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٠٠١٢:٢٣:٠٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٠:١٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٥:٣٤١٢:٢٢:٥٢١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:١٤٢٣:٣٩:٥٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٤:٠٩١٢:٢٢:٣٧١٨:١١:٤٠١٨:٣٠:١٠٢٣:٣٩:٤٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٤٢١٢:٢٢:٢٢١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٠٦٢٣:٣٩:٢٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:١٥١٢:٢٢:٠٧١٨:١٣:٣٤١٨:٣٢:٠٣٢٣:٣٩:١٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٨١٢:٢١:٥٢١٨:١٤:٣٠١٨:٣٢:٥٨٢٣:٣٨:٥٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٨:٢١١٢:٢١:٣٦١٨:١٥:٢٦١٨:٣٣:٥٤٢٣:٣٨:٣٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٢١:٢٠١٨:١٦:٢٢١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٨:٢٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٥:٢٤١٢:٢١:٠٣١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٤٥٢٣:٣٨:٠٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٢٠:٤٧١٨:١٨:١٤١٨:٣٦:٤٠٢٣:٣٧:٤٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢٠:٣٠١٨:١٩:٠٩١٨:٣٧:٣٦٢٣:٣٧:٢٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٠:٥٨١٢:٢٠:١٣١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٧:٠٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٩:٢٨١٢:١٩:٥٦١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٦:٤٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٥٩١٢:١٩:٣٨١٨:٢١:٥٤١٨:٤٠:٢١٢٣:٣٦:٢٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٦:٢٩١٢:١٩:٢١١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:١٦٢٣:٣٦:٠٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٥:٠٠١٢:١٩:٠٣١٨:٢٣:٤٣١٨:٤٢:١١٠٠:٠٥:٤٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٣:٣٠١٣:١٨:٤٥١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣٥:٢٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٠٠١٣:١٨:٢٨١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٠١٠٠:٣٥:٠٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٠:٣٠١٣:١٨:١٠١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٩:٠٠١٣:١٧:٥٢١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رشت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٣٨١٢:٢٥:٢٧١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٣٨٢٣:٤٢:٢٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢٥:٢١١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٣٨٢٣:٤٢:١٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٣:٠٩١٢:٢٥:١٤١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٣٨٢٣:٤٢:١٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥١:٥٢١٢:٢٥:٠٦١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٣٨٢٣:٤٢:٠٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٣٥١٢:٢٤:٥٨١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٣٧٢٣:٤٢:٠٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:١٧١٢:٢٤:٤٩١٨:٠٠:٥٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٤١:٥٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٤:٤٠١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٣٥٢٣:٤١:٤٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٦:٣٨١٢:٢٤:٣٠١٨:٠٢:٥٥١٨:٢١:٣٤٢٣:٤١:٣٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٥:١٨١٢:٢٤:٢٠١٨:٠٣:٥٤١٨:٢٢:٣٢٢٣:٤١:٢٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٥٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٣:٣٠٢٣:٤١:١٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٢:٣٤١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤١:٠٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:١٢١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٥:٢٦٢٣:٤٠:٥٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٩:٤٨١٢:٢٣:٣٢١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٦:٢٣٢٣:٤٠:٤٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٤١٢:٢٣:١٩١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٧:٢٠٢٣:٤٠:٢٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٠٠١٢:٢٣:٠٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٠:١٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٥:٣٤١٢:٢٢:٥٢١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:١٤٢٣:٣٩:٥٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٤:٠٩١٢:٢٢:٣٧١٨:١١:٤٠١٨:٣٠:١٠٢٣:٣٩:٤٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٤٢١٢:٢٢:٢٢١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٠٦٢٣:٣٩:٢٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:١٥١٢:٢٢:٠٧١٨:١٣:٣٤١٨:٣٢:٠٣٢٣:٣٩:١٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٨١٢:٢١:٥٢١٨:١٤:٣٠١٨:٣٢:٥٨٢٣:٣٨:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٨:٢١١٢:٢١:٣٦١٨:١٥:٢٦١٨:٣٣:٥٤٢٣:٣٨:٣٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٢١:٢٠١٨:١٦:٢٢١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٨:٢٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٥:٢٤١٢:٢١:٠٣١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٤٥٢٣:٣٨:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٢٠:٤٧١٨:١٨:١٤١٨:٣٦:٤٠٢٣:٣٧:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢٠:٣٠١٨:١٩:٠٩١٨:٣٧:٣٦٢٣:٣٧:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٠:٥٨١٢:٢٠:١٣١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٧:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٩:٢٨١٢:١٩:٥٦١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٦:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٥٩١٢:١٩:٣٨١٨:٢١:٥٤١٨:٤٠:٢١٢٣:٣٦:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٦:٢٩١٢:١٩:٢١١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:١٦٢٣:٣٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رشت شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رشت شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رشت

رَشْت یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان گیلان در شمال ایران، و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر استان گیلان و بخش‌هایی از استان‌های همجوار است

شهر رشت در ویکیپدیا

شهر رشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رشت بر روی نقشه

شهر رشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رشت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رشت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق رشت
افق شرعی امروز فردا رشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق رشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق رشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رشت دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ رشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو