جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رشتخوار

رشتخوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رشتخوار

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٥٠
اذان ظهر: ١١:٢١:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٠:٣١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رشتخوار (شهرستان رشتخوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر رشتخوار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر رشتخوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رشتخوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام علی (ع)
كسی كه فراوان سخن بگوید، به سرسام‌گویی افتد و كسی كه بیندیشد، بینا شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رشتخوار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رشتخوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشتخوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رشتخوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشتخوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رشتخوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣١:٣٣١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٢:٢٥٢٣:٤٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣١:١٩١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٤٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٧:١٠١٢:٣١:٠٥١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣٠:٥١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٥٦٢٣:٤٦:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:٤٧٢٣:٤٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٠:١٣١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥١:٠١١٢:٣٠:٠١١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٩:٥٠١٩:١٠:٢٤١٩:٢٩:١١٢٣:٤٤:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٩:٣٩١٩:١١:١٢١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤٤:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٩:٢٩١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٤:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٩:١٩١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٣:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٥:١٢١٢:٢٩:٠٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٦٢٣:٤٣:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٩:٠٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٣:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢٨:٥٢١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٢:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:١٨٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٨:٤٤١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:١١٢٣:٤٢:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٨:٣٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٦:٠٢٢٣:٤٢:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٩:٤٨١٢:٢٨:٢٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤١:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٨:٢٣١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤١:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٨:١٧١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤١:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣١٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢٨:١٢١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٨:٠٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٨:٠٤١٩:٢١:٤٥١٩:٤١:١٢٢٣:٤٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٣:٥٧١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٠:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٣١:١٨١٢:٢٧:٥٤١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٣٦٢٣:٣٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٧:٥٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٢٧٢٣:٣٩:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٧:٥٢١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:١٨٢٣:٣٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رشتخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رشتخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رشتخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رشتخوار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رشتخوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رشتخوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشتخوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رشتخوار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رشتخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رشتخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رشتخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رشتخوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشتخوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رشتخوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر رشتخوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشتخوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رشتخوار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رشتخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رشتخوار شهر رشتخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رشتخوار شهر رشتخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رشتخوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشتخوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رشتخوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر رشتخوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشتخوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رشتخوار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:١٩:٣٧١١:٢٤:٠٧١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٥:٥٨٢٢:٤٢:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٢٠:٢١١١:٢٣:٤٦١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٤:٣٢٢٢:٤٢:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٢١:٠٦١١:٢٣:٢٦١٧:٢٥:١٣١٧:٤٣:٠٦٢٢:٤٢:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢١:٥٠١١:٢٣:٠٥١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٣٩٢٢:٤١:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٢٢:٣٥١١:٢٢:٤٤١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:١٤٢٢:٤١:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٢٣:٢٠١١:٢٢:٢٤١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٨:٤٨٢٢:٤١:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٢٤:٠٥١١:٢٢:٠٣١٧:١٩:٣٠١٧:٣٧:٢٣٢٢:٤٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٢٤:٥٠١١:٢١:٤٣١٧:١٨:٠٥١٧:٣٥:٥٨٢٢:٤٠:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٥:٣٦١١:٢١:٢٤١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:٣٣٢٢:٤٠:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٢٦:٢١١١:٢١:٠٤١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:٠٩٢٢:٣٩:٥٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٢٧:٠٧١١:٢٠:٤٥١٧:١٣:٥١١٧:٣١:٤٥٢٢:٣٩:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٢٧:٥٣١١:٢٠:٢٦١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٢٢٢٢:٣٩:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٢٨:٤٠١١:٢٠:٠٨١٧:١١:٠٤١٧:٢٨:٥٩٢٢:٣٨:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٢٩:٢٦١١:١٩:٥٠١٧:٠٩:٤١١٧:٢٧:٣٧٢٢:٣٨:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٠:١٣١١:١٩:٣٢١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:١٦٢٢:٣٨:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣١:٠١١١:١٩:١٤١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٥٤٢٢:٣٨:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٣١:٤٨١١:١٨:٥٨١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٣:٣٤٢٢:٣٧:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٢:٣٦١١:١٨:٤١١٧:٠٤:١٥١٧:٢٢:١٤٢٢:٣٧:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٣:٢٥١١:١٨:٢٥١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٠:٥٥٢٢:٣٧:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٤:١٣١١:١٨:١٠١٧:٠١:٣٥١٧:١٩:٣٧٢٢:٣٧:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٥:٠٢١١:١٧:٥٥١٧:٠٠:١٧١٧:١٨:١٩٢٢:٣٦:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٥:٥٢١١:١٧:٤٠١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:٠٢٢٢:٣٦:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٦:٤١١١:١٧:٢٦١٦:٥٧:٤١١٧:١٥:٤٦٢٢:٣٦:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٧:٣٢١١:١٧:١٣١٦:٥٦:٢٥١٧:١٤:٣١٢٢:٣٦:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٨:٢٢١١:١٧:٠٠١٦:٥٥:٠٩١٧:١٣:١٦٢٢:٣٥:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٩:١٣١١:١٦:٤٨١٦:٥٣:٥٤١٧:١٢:٠٣٢٢:٣٥:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٠:٠٤١١:١٦:٣٦١٦:٥٢:٤٠١٧:١٠:٥٠٢٢:٣٥:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٠:٥٦١١:١٦:٢٦١٦:٥١:٢٦١٧:٠٩:٣٨٢٢:٣٥:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤١:٤٧١١:١٦:١٥١٦:٥٠:١٤١٧:٠٨:٢٨٢٢:٣٤:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٢:٤٠١١:١٦:٠٥١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٧:١٨٢٢:٣٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رشتخوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رشتخوار شهر رشتخوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رشتخوار شهر رشتخوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رشتخوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشتخوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رشتخوار

رشتخوار شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان رشتخوار قرار دارد و مرکز این شهرستان است

شهر رشتخوار در ویکیپدیا

شهر رشتخوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رشتخوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رشتخوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رشتخوار بر روی نقشه

شهر رشتخوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رشتخوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رشتخوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رشتخوار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر رشتخوار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر رشتخوار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رشتخوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رشتخوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رشتخوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رشتخوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رشتخوار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رشتخوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا رشتخوار دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ رشتخوار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رشتخوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رشتخوار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ رشتخوار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رشتخوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رشتخوار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رشتخوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو