جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رستم کلا

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز رستم کلا


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٢٧
اذان ظهر: ١١:٤٠:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٥١
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٢٠
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٥٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رستم کلا (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر رستم کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رستم کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
كارآمدترین راه برای كاهش پیامدهای منفی و زیان‌بخش تغییرات، این است كه برنامه‌ریزی ذهنی داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رستم کلا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رستم کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رستم کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رستم کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٧:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٣:٥٣١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٦:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٦:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٣:٢١١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:١٥١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:١١١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٤:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٤:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:١١:٠١٠٠:٠٣:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٣:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٣:١١١٢:٥٢:٤١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٢:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٩٠٥:٥١:٢٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٢:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٠:٣١١٢:٥٢:٣٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٢:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:٢٦٠٠:٠٢:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٢:٣٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٢:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٢:٤١١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٢:٤٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٠١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٥٢:٤٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٠١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٥٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٠١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٤:٢٩١٢:٥٢:٥٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠١:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٣:٥١١٢:٥٢:٥٩٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠١:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٤٣:١٥١٢:٥٣:٠٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٠١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٤٢:٤٠١٢:٥٣:١٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٠١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رستم کلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رستم کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رستم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رستم کلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رستم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رستم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رستم کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر رستم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رستم کلا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٠:٣٠١١:٤٠:٣٨١٧:١٠:١٧١٧:٢٨:٥٩٢٢:٥٨:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١١:٢٧١١:٤٠:٣٠١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٤٨٢٢:٥٨:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٢:٢٤١١:٤٠:٢٣١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٣٨٢٢:٥٧:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٣:٢٢١١:٤٠:١٦١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:٢٩٢٢:٥٧:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٤:٢٠١١:٤٠:١٠١٧:٠٥:٣١١٧:٢٤:٢١٢٢:٥٧:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٥:١٩١١:٤٠:٠٥١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:١٤٢٢:٥٧:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:١٨١١:٤٠:٠٠١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٠٩٢٢:٥٧:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٧:١٧١١:٣٩:٥٧١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:٠٥٢٢:٥٧:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٨:١٦١١:٣٩:٥٤١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٠٢٢٢:٥٧:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٩:١٦١١:٣٩:٥١١٦:٥٩:٥٩١٧:١٩:٠١٢٢:٥٧:٠٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:١٦١١:٣٩:٥٠١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠٠٢٢:٥٧:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:١٦١١:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٠٢٢٢:٥٦:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:١٧١١:٣٩:٥٠١٦:٥٦:٥٦١٧:١٦:٠٤٢٢:٥٦:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:١٨١١:٣٩:٥١١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:٠٨٢٢:٥٦:٥١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:١٨١١:٣٩:٥٢١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٤٢٢:٥٦:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٥:٢٠١١:٣٩:٥٥١٦:٥٤:٠٥١٧:١٣:٢١٢٢:٥٦:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٢١١١:٣٩:٥٨١٦:٥٣:١١١٧:١٢:٢٩٢٢:٥٦:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٢٢١١:٤٠:٠٣١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٤٠٢٢:٥٦:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:٢٤١١:٤٠:٠٨١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٥١٢٢:٥٦:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:٢٥١١:٤٠:١٤١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٦:٥١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٢٧١١:٤٠:٢١١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٢٠٢٢:٥٦:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣١:٢٨١١:٤٠:٢٨١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٣٦٢٢:٥٦:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٣٠١١:٤٠:٣٧١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٥٤٢٢:٥٧:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٣٢١١:٤٠:٤٦١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٧:١٤٢٢:٥٧:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٣٣١١:٤٠:٥٦١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٧:١٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٣٥١١:٤١:٠٧١٦:٤٦:١٨١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٧:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٣٦١١:٤١:١٩١٦:٤٥:٤١١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٧:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:٣٨١١:٤١:٣٢١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٤:٥٢٢٢:٥٧:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٨:٣٩١١:٤١:٤٦١٦:٤٤:٣٢١٧:٠٤:٢١٢٢:٥٧:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٩:٤٠١١:٤٢:٠٠١٦:٤٤:٠١١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رستم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رستم کلا شهر رستم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رستم کلا شهر رستم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رستم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رستم کلا

رُستَمکُلا یا رُستَمکَلا با نام محلی رِستِمکِلا یکی از شهرهای استان مازندران است. رُستَمکلا شهری در حال توسعه، در شهرستان بهشهر است و در ۸ کیلومتری جاده نکا به بهشهر واقع شده است. این شهر جمیعتی در حدود ۱۴۰۰۰ نفر دارد

شهر رستم کلا در ویکیپدیا

شهر رستم کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رستم کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رستم کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رستم کلا بر روی نقشه

شهر رستم کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رستم کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رستم کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رستم کلا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رستم کلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر رستم کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رستم کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رستم کلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رستم کلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم کلا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رستم کلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رستم کلا
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رستم کلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رستم کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رستم کلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رستم کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو