جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رستم آباد

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز رستم آباد

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠١

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رستم آباد (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای رستم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای رستم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رستم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام علی (ع)
به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب به مرگ از انس كودك به پستان مادرش بيشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رستم آباد

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رستم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رستم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رستم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رستم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٨:٠٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٨:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٥٩١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٧:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٧:١٢١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٦٠٠:١٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٠٠٠:١٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:١٩٠٠:١٥:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٦:١٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٥:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٤:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:١٢٠٠:١٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٤:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٥:١٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٢٣٠٠:١٣:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٣:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:١٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:١٩١٢:٥٤:٥٠١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٠٠٠:١٣:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٣:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٢:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:١٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣٥٠٠:١٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:١٢٠٠:١٢:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٤:٢١١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٢:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:١٥١٢:٥٤:١٨١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:١٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠١٠٠:١١:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:١٤١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٣٨٠٠:١١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٢١١٢:٥٤:١٣١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١٤٠٠:١١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رستم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رستم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رستم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای رستم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رستم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رستم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای رستم آباد

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای رستم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای رستم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای رستم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رستم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رستم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای رستم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای رستم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رستم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای رستم آباد

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای رستم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای رستم آباد روستای رستم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای رستم آباد روستای رستم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رستم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رستم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای رستم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای رستم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رستم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای رستم آباد

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٠٥:٠١١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٦:١١٢٣:٥٦:٣٢
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٣٠٦:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٤٣١٩:١٠:١١١٩:٢٦:٤٢٠٠:٢٦:١٢
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٣٠٦:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٢٥١٩:١٠:٤٢١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٥:٥٢
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٢٠٦:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٠٧١٩:١١:١٢١٩:٢٧:٤٤٠٠:٢٥:٣٢
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥١٠٦:٥٦:١٩١٣:٠٣:٤٩١٩:١١:٤٣١٩:٢٨:١٥٠٠:٢٥:١١
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٠٠٦:٥٥:١٢١٣:٠٣:٣٠١٩:١٢:١٣١٩:٢٨:٤٦٠٠:٢٤:٥١
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٤:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:١٢:٤٤١٩:٢٩:١٧٠٠:٢٤:٣٠
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٢:٥٩١٣:٠٢:٥٤١٩:١٣:١٤١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢٤:٠٩
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥١:٥٢١٣:٠٢:٣٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣٠:١٩٠٠:٢٣:٤٨
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٢:١٨١٩:١٤:١٥١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢٣:٢٧
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:٤٠١٣:٠٢:٠٠١٩:١٤:٤٥١٩:٣١:٢١٠٠:٢٣:٠٦
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٤٨:٣٤١٣:٠١:٤٢١٩:١٥:١٥١٩:٣١:٥٢٠٠:٢٢:٤٥
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٤٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠١:٢٤١٩:١٥:٤٦١٩:٣٢:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٤٦:٢٢١٣:٠١:٠٦١٩:١٦:١٦١٩:٣٢:٥٥٠٠:٢٢:٠٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٠:٤٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٢٦٠٠:٢١:٤١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٠:٣٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٣:٥٨٠٠:٢١:٢٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٣:٠٧١٣:٠٠:١٥١٩:١٧:٤٧١٩:٣٤:٣٠٠٠:٢٠:٥٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٢:٠٣١٢:٥٩:٥٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٠٢٠٠:٢٠:٣٩
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٠:٥٩١٢:٥٩:٤١١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٣٤٠٠:٢٠:١٨
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٩:٢٥١٩:١٩:٢٠١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٩:٥٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٣٨:٥٢١٢:٥٩:٠٩١٩:١٩:٥١١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٩:٣٧
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٤٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:١١٠٠:١٩:١٧
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٦:٤٧١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٨:٥٧
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:١٦٠٠:١٨:٣٧
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٨:٠٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٨:١٧
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٥٩١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٧:٣٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١٨٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٧:١٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٧:١٢١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٠١
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٦٠٠:١٦:٤٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٠٠٠:١٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای رستم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای رستم آباد روستای رستم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای رستم آباد روستای رستم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رستم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رستم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رستم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رستم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رستم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رستم آباد

روستای رستم آباد بر روی نقشه

روستای رستم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رستم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رستم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رستم آباد
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای رستم آباد + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای رستم آباد + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای رستم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رستم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رستم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رستم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رستم آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رستم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رستم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رستم آباد
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ رستم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رستم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رستم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا رستم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رستم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رستم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو