جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رستم آباد کرمان


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر رستم آباد کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رستم آباد کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ یك از شما نباید به خاطر سختی‌ای كه به او رسیده است، آرزوی مرگ كند. (زیرا سختی مرگ بسیار بالاتر از سختی‌های در دنیاست.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر رستم آباد کرمان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٣:١٠١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥١:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٢:٥١١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٢١٢٣:٥٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٠٠٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٢:٢٦١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٢:١٩١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٢:١٢١٩:١١:٤٨١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٢:١١١٢:٣٢:٠٦١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٩:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣١:٥٥١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣١:٥١١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٨:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣١:٤٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٤٨:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٣١:٤٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣١:٤١١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١١٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٦:١٤١٢:٣١:٣٧١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣١:٣٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:٣٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:١٩١٢:٣١:٣٥١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٣٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣١:٣٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣١:٣٩١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣١:٤١١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٣٣١٢:٣١:٤٤١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤١:٠٤١٢:٣١:٤٨١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:١٩٢٣:٤٧:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٥٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٣١:٥٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٧:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١١٢٣:٤٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رستم آباد کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رستم آباد کرمان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣١:٥٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٧:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣١:٥٨١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٧:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:١٩٢٣:٤٧:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٧:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٢:١٤١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٧:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٢:٢١١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٧:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٧:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣٢:٣٦١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٤٧:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٧:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٢:٥٢١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٧:٢١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٧:٠٨١٢:٣٣:٠١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٥٨٢٣:٤٧:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٣:١١١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٧:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٣:٣١١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤٧:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٣:٤١١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٠٣٢٣:٤٧:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٧:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٦:١٣١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٠١٢٣:٤٨:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٤:١٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٨:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٤:٢٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٨:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٨:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٤:٥٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٣:٤٨:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٥:٠٢١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٨:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٥:١٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٨:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٥:٢٧١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٥٤٢٣:٤٩:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٦:١٣١٢:٣٥:٣٩١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:١٥٢٣:٤٩:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٥:٥٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٦:٠٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٩:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٦:١٨١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٥:١٠٢٣:٤٩:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣٦:٣١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٠:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٦:٤٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤١٢٣:٥٠:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٦:٥٧١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر رستم آباد کرمان

رستم‌آباد (بم)، روستایی از توابع بخش ریگان شهرستان بم در استان کرمان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان ریگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۶ نفر (۱۰۷خانوار) بوده‌است

شهر رستم آباد کرمان در ویکیپدیا

شهر رستم آباد کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رستم آباد کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رستم آباد کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رستم آباد کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رستم آباد کرمان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رستم آباد کرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رستم آباد کرمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا رستم آباد کرمان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رستم آباد کرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رستم آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم آباد کرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رستم آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم آباد کرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو