جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رستم آباد کرمان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٣٥
اذان مغرب: ١٩:١٠:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر رستم آباد کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر رستم آباد کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

مایكل لاندن
هر كاری را كه می‌خواهید انجام دهید، همین اكنون انجام دهید. فرداهای زیادی وجود ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رستم آباد کرمان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٣:١٠١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥١:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٢:٥١١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٢١٢٣:٥٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٠٠٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٢:٢٦١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٢:١٩١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٢:١٢١٩:١١:٤٨١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٢:١١١٢:٣٢:٠٦١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٩:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣١:٥٥١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣١:٥١١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٨:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣١:٤٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٤٨:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٣١:٤٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣١:٤١١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١١٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٦:١٤١٢:٣١:٣٧١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣١:٣٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:٣٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:١٩١٢:٣١:٣٥١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٣٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣١:٣٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣١:٣٩١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣١:٤١١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٣٣١٢:٣١:٤٤١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤١:٠٤١٢:٣١:٤٨١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:١٩٢٣:٤٧:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٥٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٣١:٥٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٧:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١١٢٣:٤٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر رستم آباد کرمان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر رستم آباد کرمان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٠:١١١٩:٠٧:٠٠٠٠:٠١:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٠:٤٥١٢:٤٠:٣٢١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٣٥٠٠:٠١:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١١:٣١٠٦:٢٩:٣٥١٢:٤٠:١٣١٨:٥١:١٩١٩:٠٨:٠٩٠٠:٠٠:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٨:٢٥١٢:٣٩:٥٥١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٠:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٧:١٥١٢:٣٩:٣٨١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:١٩٠٠:٠٠:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٦:٠٥١٢:٣٩:٢٠١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥٤٢٣:٥٩:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٩:٠٢١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٩٢٣:٥٩:٢٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٠٤٢٣:٥٩:٠٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٢:٣٧١٢:٣٨:٢٧١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٣٩٢٣:٥٨:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٢٨١٢:٣٨:٠٩١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:١٤٢٣:٥٨:١٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٧:٥٢١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٧:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٩:١١١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٢٤٢٣:٥٧:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٠٣١٢:٣٧:١٨١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٠٠٢٣:٥٧:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٣٧:٠١١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٥٢٣:٥٦:٥٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٣٦:٤٥١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:١١٢٣:٥٦:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:٤٧٢٣:٥٦:١٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٦:١٣١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٥٥:٥٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٥:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٦:٥٩٢٣:٥٥:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥١:٠٨٠٦:١١:٢٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٥٥:٠٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٠:٢٠١٢:٣٥:٢٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:١١٢٣:٥٤:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٥:١٢١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٤:٢٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٨:١٣١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٧:١٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٣:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٤:٣١١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٩٢٣:٥٣:٣١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣٤:١٨١٩:٠٣:٥٦١٩:٢١:١٦٢٣:٥٣:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٤:٠٦١٩:٠٤:٣٢١٩:٢١:٥٤٢٣:٥٢:٥٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٣١٢٣:٥٢:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٣:٤٢١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٠٩٢٣:٥٢:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠١:٠٨١٢:٣٣:٣١١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٤٧٢٣:٥٢:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٣:٢٠١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رستم آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رستم آباد کرمان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٣٨:٥٧١١:٤٢:٣٧١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٣٣:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٣٧:٤٧١٢:٤٢:١٩١٨:٤٧:١٩١٩:٠٤:٠٦٠٠:٠٣:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٣٦:٣٦١٢:٤٢:٠٢١٨:٤٧:٥٣١٩:٠٤:٤٠٠٠:٠٢:٥٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٥:٢٦١٢:٤١:٤٤١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:١٥٠٠:٠٢:٣٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٤:١٦١٢:٤١:٢٦١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٥:٥٠٠٠:٠٢:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٣:٠٥١٢:٤١:٠٨١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:٢٥٠٠:٠١:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٠:١١١٩:٠٧:٠٠٠٠:٠١:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٠:٤٥١٢:٤٠:٣٢١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٣٥٠٠:٠١:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣١٠٦:٢٩:٣٥١٢:٤٠:١٣١٨:٥١:١٩١٩:٠٨:٠٩٠٠:٠٠:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٨:٢٥١٢:٣٩:٥٥١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٠:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٧:١٥١٢:٣٩:٣٨١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:١٩٠٠:٠٠:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٦:٠٥١٢:٣٩:٢٠١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥٤٢٣:٥٩:٤٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٩:٠٢١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٩٢٣:٥٩:٢٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٠٤٢٣:٥٩:٠٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٢:٣٧١٢:٣٨:٢٧١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٣٩٢٣:٥٨:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٢٨١٢:٣٨:٠٩١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:١٤٢٣:٥٨:١٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٧:٥٢١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٧:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٩:١١١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٢٤٢٣:٥٧:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٠٣١٢:٣٧:١٨١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٠٠٢٣:٥٧:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٣٧:٠١١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٥٢٣:٥٦:٥٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٣٦:٤٥١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:١١٢٣:٥٦:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:٤٧٢٣:٥٦:١٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٦:١٣١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٥٥:٥٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٥:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٦:٥٩٢٣:٥٥:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١١:٢٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٥٥:٠٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٠:٢٠١٢:٣٥:٢٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:١١٢٣:٥٤:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٥:١٢١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٤:٢٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٨:١٣١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٧:١٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٣:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٤:٣١١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٩٢٣:٥٣:٣١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣٤:١٨١٩:٠٣:٥٦١٩:٢١:١٦٢٣:٥٣:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رستم آباد کرمان

رستم‌آباد (بم)، روستایی از توابع بخش ریگان شهرستان بم در استان کرمان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان ریگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۶ نفر (۱۰۷خانوار) بوده‌است

شهر رستم آباد کرمان در ویکیپدیا

شهر رستم آباد کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رستم آباد کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رستم آباد کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رستم آباد کرمان بر روی نقشه

شهر رستم آباد کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رستم آباد کرمان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رستم آباد کرمان
زمان پخش اذان زنده به افق رستم آباد کرمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق رستم آباد کرمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رستم آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق رستم آباد کرمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم آباد کرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رستم آباد کرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رستم آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو