جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رستم آباد کرمان


اذان صبح: ٠٥:٠٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر رستم آباد کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رستم آباد کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رستم آباد کرمان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رستم آباد کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٢:٥١١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٢١٢٣:٥٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٠٠٢٣:٥٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٢:٢٦١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٠:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٢:١٩١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٢:١٢١٩:١١:٤٨١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٢:١١١٢:٣٢:٠٦١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣١:٥٥١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣١:٥١١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣١:٤٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٤٨:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٣١:٤٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٨:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣١:٤١١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١١٢٣:٤٨:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٦:١٤١٢:٣١:٣٧١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣١:٣٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:٣٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:١٩١٢:٣١:٣٥١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٣٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣١:٣٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٧:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣١:٣٩١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣١:٤١١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٣٣١٢:٣١:٤٤١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤١:٠٤١٢:٣١:٤٨١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:١٩٢٣:٤٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٥٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٣١:٥٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١١٢٣:٤٧:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رستم آباد کرمان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رستم آباد کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رستم آباد کرمان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر رستم آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رستم آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٨:٠٤١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٤٥٢٣:٥٧:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٣٧:٤٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٤٠٢٣:٥٧:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٩:٠٨١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٣٤٢٣:٥٦:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٩:٣٩١٢:٣٧:١٠١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٧٢٣:٥٦:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٠:١١١٢:٣٦:٥٣١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٢٠٢٣:٥٦:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٤٢١٢:٣٦:٣٥١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:١٢٢٣:٥٦:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١١:١٣١٢:٣٦:١٨١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٠٤٢٣:٥٦:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١١:٤٤١٢:٣٦:٠٠١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٥٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٢:١٥١٢:٣٥:٤١١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٤٦٢٣:٥٥:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٢:٤٦١٢:٣٥:٢٢١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٦٢٣:٥٥:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٣:١٧١٢:٣٥:٠٣١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٥:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٣:٤٧١٢:٣٤:٤٤١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:١٥٢٣:٥٤:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٤:١٨١٢:٣٤:٢٤١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٠٤٢٣:٥٤:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٢:٥٥١٩:٠٩:٥٣٢٣:٥٤:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٥:١٨١٢:٣٣:٤٤١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٤١٢٣:٥٤:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٥:٤٨١٢:٣٣:٢٤١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٢٩٢٣:٥٣:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٦:١٨١٢:٣٣:٠٤١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٦:١٧٢٣:٥٣:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٦:٤٨١٢:٣٢:٤٣١٨:٤٨:١١١٩:٠٥:٠٤٢٣:٥٣:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٧:١٨١٢:٣٢:٢٢١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٥٢٢٣:٥٣:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٧:٤٨١٢:٣٢:٠١١٨:٤٥:٤٧١٩:٠٢:٣٩٢٣:٥٢:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٨:١٨١٢:٣١:٤٠١٨:٤٤:٣٥١٩:٠١:٢٦٢٣:٥٢:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:١٨:٤٨١٢:٣١:١٨١٨:٤٣:٢٢١٩:٠٠:١٢٢٣:٥٢:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٩:١٧١٢:٣٠:٥٧١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٥٩٢٣:٥١:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:١٩:٤٧١٢:٣٠:٣٥١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٧:٤٦٢٣:٥١:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٠:١٧١٢:٣٠:١٤١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٦:٣٢٢٣:٥١:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٠:٤٧١٢:٢٩:٥٢١٨:٣٨:٣١١٨:٥٥:١٩٢٣:٥٠:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢١:١٧١٢:٢٩:٣١١٨:٣٧:١٨١٨:٥٤:٠٥٢٣:٥٠:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢١:٤٧١٢:٢٩:٠٩١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٢:٥٢٢٣:٥٠:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٢:١٧١٢:٢٨:٤٨١٨:٣٤:٥٣١٨:٥١:٣٩٢٣:٤٩:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٢:٤٧١٢:٢٨:٢٧١٨:٣٣:٤٠١٨:٥٠:٢٥٢٣:١٩:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٢٣:١٨١١:٢٨:٠٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٤٩:١٢٢٢:٤٩:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رستم آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رستم آباد کرمان شهر رستم آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رستم آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رستم آباد کرمان

رستم‌آباد (بم)، روستایی از توابع بخش ریگان شهرستان بم در استان کرمان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان ریگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۶ نفر (۱۰۷خانوار) بوده‌است

شهر رستم آباد کرمان در ویکیپدیا

شهر رستم آباد کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رستم آباد کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رستم آباد کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رستم آباد کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رستم آباد کرمان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رستم آباد کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رستم آباد کرمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق رستم آباد کرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رستم آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم آباد کرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رستم آباد کرمان
افق شرعی امروز فردا رستم آباد کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رستم آباد کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رستم آباد کرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رستم آباد کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو