جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رزونه

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رزونه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٢
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٧
نیمه شب: ٢٢:٤٣:١٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رزونه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای رزونه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رزونه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رزونه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سر آرتور هلپس
بزرگترین لذت دارایی این است كه سبب می‌شود از شنیدن سیل اندرزهای خوب رهایی یابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رزونه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رزونه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزونه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رزونه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزونه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رزونه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٢:٢٠١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٢:١٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٦:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣١:٥٢١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣١:٤٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣١:٣٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣١:٢٩١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤١:٢٠١٢:٣١:٢٢١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٩٢٣:٤٤:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٠:١٨١٢:٣١:١٦١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٣:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٩:١٦١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٣:٠٥٢٣:٤٣:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:١٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣٧:١٧١٢:٣١:٠١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٣:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:١١٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٢:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٤:٢٧١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٢:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٤٢:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:١٣٢٣:٤٢:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٠:١٠١٩:٥٠:٠٤٢٣:٤١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤١٠٥:٣٠:٥٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٥٦٢٣:٤١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٠:١١١٢:٣٠:٤٥١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٤٧٢٣:٤١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٣٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٢٩٢٣:٤١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٠٠٥:٢٧:٥٤١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٤:١٩٢٣:٤١:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٧:١٢١٢:٣٠:٥١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٣:٤١:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٥٨٢٣:٤٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٢٥:٥١١٢:٣٠:٥٧١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٤٧٢٣:٤٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٢٥:١٣١٢:٣١:٠١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٤:٣٧١٢:٣١:٠٦١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١٣٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣١:١١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزونه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای رزونه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رزونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای رزونه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رزونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزونه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رزونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رزونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رزونه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٦:٢٢١١:٢٠:٢٢١٦:٢٤:٠٥١٦:٤٣:٤٠٢٢:٣٦:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢٠١١:٢٠:٣٨١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٧:٠٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:١٩١١:٢٠:٥٥١٦:٢٣:١٥١٦:٤٢:٥٥٢٢:٣٧:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٩:١٧١١:٢١:١٣١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٢:٣٥٢٢:٣٧:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:١٤١١:٢١:٣١١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:١٧٢٢:٣٧:٤٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢١:١١١١:٢١:٥٠١٦:٢٢:١٤١٦:٤٢:٠١٢٢:٣٨:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٠٨١١:٢٢:١٠١٦:٢١:٥٨١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٨:١٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٣:٠٤١١:٢٢:٣١١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٣٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:٠٠١١:٢٢:٥٢١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٢٤٢٢:٣٨:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٤:٥٥١١:٢٣:١٤١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٩:١٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٥:٤٩١١:٢٣:٣٧١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٩:٢٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٦:٤٢١١:٢٤:٠٠١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:٠٤٢٢:٣٩:٤٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٧:٣٥١١:٢٤:٢٤١٦:٢١:٠١١٦:٤١:٠١٢٢:٤٠:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٢٧١١:٢٤:٤٨١٦:٢٠:٥٨١٦:٤١:٠١٢٢:٤٠:٣١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:١٨١١:٢٥:١٣١٦:٢٠:٥٨١٦:٤١:٠٢٢٢:٤٠:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٠:٠٨١١:٢٥:٣٨١٦:٢٠:٥٩١٦:٤١:٠٤٢٢:٤١:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٠:٥٧١١:٢٦:٠٤١٦:٢١:٠٢١٦:٤١:٠٩٢٢:٤١:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣١:٤٥١١:٢٦:٣٠١٦:٢١:٠٨١٦:٤١:١٦٢٢:٤٢:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٢:٣٢١١:٢٦:٥٧١٦:٢١:١٥١٦:٤١:٢٤٢٢:٤٢:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٣:١٨١١:٢٧:٢٤١٦:٢١:٢٤١٦:٤١:٣٥٢٢:٤٢:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٤:٠٢١١:٢٧:٥٢١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٤٧٢٢:٤٣:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٤:٤٦١١:٢٨:٢٠١٦:٢١:٤٨١٦:٤٢:٠١٢٢:٤٣:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:٢٨١١:٢٨:٤٨١٦:٢٢:٠٣١٦:٤٢:١٧٢٢:٤٤:١١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:٠٩١١:٢٩:١٧١٦:٢٢:٢٠١٦:٤٢:٣٥٢٢:٤٤:٣٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٦:٤٨١١:٢٩:٤٦١٦:٢٢:٣٩١٦:٤٢:٥٤٢٢:٤٥:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:٢٧١١:٣٠:١٥١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٣:١٦٢٢:٤٥:٣٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٠:٤٤١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٣٩٢٢:٤٦:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٨:٣٩١١:٣١:١٤١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٤:٠٣٢٢:٤٦:٣١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٩:١٣١١:٣١:٤٣١٦:٢٤:١٣١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٧:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٩:٤٥١١:٣٢:١٣١٦:٢٤:٤١١٦:٤٤:٥٨٢٢:٤٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رزونه روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رزونه روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رزونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزونه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رزونه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رزونه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رزونه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رزونه

روستای رزونه بر روی نقشه

روستای رزونه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رزونه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رزونه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رزونه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رزونه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رزونه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رزونه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزونه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رزونه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رزونه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رزونه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ رزونه دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ رزونه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رزونه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رزونه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رزونه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو