جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رزونه

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رزونه

اذان صبح: ٠٣:٤٨:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٤٤

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رزونه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای رزونه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رزونه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزونه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

امام خمینی (ره)
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رزونه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رزونه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزونه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رزونه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزونه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رزونه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٠:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٦:١٠٢٣:٤٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٤:١١١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٧:٠٢٢٣:٤٩:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٣:٤٤١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٤٦٢٣:٤٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٣:٣١١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٨:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٣:١٨١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٣:٠٦١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٢:٥٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٧:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٢:٤٣١٩:١٤:١١١٩:٣٣:٠٩٢٣:٤٧:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٢:٣٢١٩:١٥:٠١١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٢:٢١١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٢:١١١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٦:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٢:٠٢١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٥:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣١:٥٣١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤٥:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣١:٤٤١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٥:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣١:٣٦١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٤:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣١:٢٩١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٤:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤١:٣٥١٢:٣١:٢٢١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٤:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣١:١٦١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٤:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣١:٠٠١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٣:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٢:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤٢:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزونه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رزونه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رزونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رزونه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رزونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزونه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رزونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رزونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رزونه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رزونه روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رزونه روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رزونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزونه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رزونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رزونه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٨٠٥:١٩:٠٩١٢:٣٦:١٦١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٤:٣٣٢٣:٤٣:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٩:٢٣١٢:٣٦:٢٩١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٤:٤٤٢٣:٤٣:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٠٠٥:١٩:٣٩١٢:٣٦:٤٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٤:٥٤٢٣:٤٣:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٩٠٥:١٩:٥٦١٢:٣٦:٥٥١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٥:٠١٢٣:٤٣:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٠٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٧:٠٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٥:٠٧٢٣:٤٤:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٤٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٧:٢١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٥:١١٢٣:٤٤:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٠:٥٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٥:١٤٢٣:٤٤:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٨٠٥:٢١:١٧١٢:٣٧:٤٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:١٤٢٣:٤٤:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٩٠٥:٢١:٤٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:١٣٢٣:٤٥:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١١٠٥:٢٢:٠٥١٢:٣٨:٠٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٥:١٠٢٣:٤٥:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٦٠٥:٢٢:٣١١٢:٣٨:٢١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٥:٠٥٢٣:٤٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٢٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٨:٣٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٤:٥٨٢٣:٤٥:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٠٠٥:٢٣:٢٦١٢:٣٨:٤٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٤:٤٩٢٣:٤٦:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤١٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٨:٥٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٣٩٢٣:٤٦:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢٤:٢٦١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٦:٤٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٢٤:٥٧١٢:٣٩:١٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:١٢٢٣:٤٧:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٢٥:٢٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٣:٥٦٢٣:٤٧:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٩:٣٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٣٩٢٣:٤٧:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣٩:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:١٩٢٣:٤٧:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢٧:١٢١٢:٣٩:٥٠١٩:٥٢:١١٢٠:١٢:٥٨٢٣:٤٨:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٩:٥٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٢:٣٥٢٣:٤٨:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٨:٢٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٢:١٠٢٣:٤٨:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٢٩:٠٣١٢:٤٠:١٢١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٤٣٢٣:٤٨:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٩:٤١١٢:٤٠:١٩١٩:٥٠:٣٧٢٠:١١:١٥٢٣:٤٩:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٣٠:٢٠١٢:٤٠:٢٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٩:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٩٠٥:٣١:٠٠١٢:٤٠:٣١١٩:٤٩:٤٠٢٠:١٠:١٣٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٣١:٤١١٢:٤٠:٣٦١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٣٩٢٣:٤٩:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٢:٢٢١٢:٤٠:٤٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:٠٤٢٣:٥٠:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٠:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٣:٤٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٤٨٢٣:٥٠:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٤:٢٩١٢:٤٠:٥١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رزونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رزونه روستای رزونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رزونه روستای رزونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رزونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزونه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رزونه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رزونه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رزونه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رزونه

روستای رزونه بر روی نقشه

روستای رزونه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رزونه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رزونه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رزونه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رزونه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رزونه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رزونه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزونه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رزونه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رزونه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رزونه
افق شرعی امروز فردا رزونه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رزونه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رزونه
جدول اوقات شرعی امروز فردا رزونه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رزونه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو