جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رزوان

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رزوان

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رزوان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای رزوان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای رزوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه اهل گرسنگی و اندیشه را دیدید به آنها نزدیك شوید زیرا حكمت و دانش، بر زبان آنها جاری می¬شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رزوان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رزوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رزوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رزوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٠:٠٢١٣:١٤:٥٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٨:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٤:٣٩١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٧:١٧١٣:١٤:٢٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٤:١٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٣:٥٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٣:١٤١٣:١٣:٤٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣١:٥٤١٣:١٣:٣٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٣:٢٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٦:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٩:١٨١٣:١٣:١٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:١١٠٠:٢٥:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٨:٠١١٣:١٢:٥٩١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٢:٤٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٤:١٦١٣:١٢:٣٠٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٢١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٤:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢١:٥١١٣:١٢:١٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٣:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٣:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٣١١٣:١١:٥٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٣:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٨:٢٢١٣:١١:٥٠٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:١٥١٣:١١:٤٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٦:٠٩١٣:١١:٣٨٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٥:٠٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٤:٠٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢١:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:٢٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢١:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١١:٥٦١٣:١١:٢١٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٥٠٦:١٠:٥٧١٣:١١:١٨٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢١:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٩:٥٨١٣:١١:١٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٩:٠١١٣:١١:١٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٨:٠٦١٣:١١:١٣٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٧:١٢١٣:١١:١٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رزوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزوان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رزوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رزوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رزوان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای رزوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رزوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رزوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رزوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رزوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای رزوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رزوان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رزوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رزوان روستای رزوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رزوان روستای رزوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رزوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رزوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رزوان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٢:٤٧١٢:٠٧:٢٧١٨:١١:٣١١٨:٣٠:٠٢٢٣:٢٤:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٣:٣٨١٢:٠٧:٠٦١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:٢٩٢٣:٢٤:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٦:٤٦١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٥٦٢٣:٢٣:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٥:٢١١٢:٠٦:٢٥١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٢٣٢٣:٢٣:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٦:١٢١٢:٠٦:٠٤١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٣:٥٠٢٣:٢٣:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:١٨٢٣:٢٣:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٥٥١٢:٠٥:٢٤١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٤٦٢٣:٢٢:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٤٧١٢:٠٥:٠٤١٨:٠٠:٤٤١٨:١٩:١٥٢٣:٢٢:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٣٩١٢:٠٤:٤٤١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٤٣٢٣:٢٢:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٠:٣٢١٢:٠٤:٢٤١٧:٥٧:٤٢١٨:١٦:١٣٢٣:٢١:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١١:٢٤١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٤٢٢٣:٢١:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٢:١٧١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:١٢٢٣:٢١:١٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٣:١٠١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٣:١١١٨:١١:٤٣٢٣:٢٠:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٤:٠٣١٢:٠٣:١٠١٧:٥١:٤١١٨:١٠:١٤٢٣:٢٠:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٠٢:٥٢١٧:٥٠:١٢١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٠:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٥:٥١١٢:٠٢:٣٥١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:١٩٢٣:٢٠:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٦:٤٥١٢:٠٢:١٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٥:٥٢٢٣:١٩:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٧:٤٠١٢:٠٢:٠١١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٢٥٢٣:١٩:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٣٥١٢:٠١:٤٥١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٠٢٣:١٩:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٩:٣٠١٢:٠١:٣٠١٧:٤٢:٥٦١٨:٠١:٣٥٢٣:١٨:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٠:٢٦١٢:٠١:١٥١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:١١٢٣:١٨:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢١:٢٢١٢:٠١:٠٠١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٨:٤٨٢٣:١٨:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٢:١٨١٢:٠٠:٤٧١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٢٥٢٣:١٨:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:١٥١٢:٠٠:٣٣١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٧:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:١٢١٢:٠٠:٢١١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٤:٤٣٢٣:١٧:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٠٩١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٢٣٢٣:١٧:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٩:٥٧١٧:٣٣:١٥١٧:٥٢:٠٤٢٣:١٧:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٠٥١١:٥٩:٤٦١٧:٣١:٥٥١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٧:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٠٣١١:٥٩:٣٦١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٢٩٢٣:١٦:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٠٢١١:٥٩:٢٦١٧:٢٩:١٩١٧:٤٨:١٣٢٣:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رزوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رزوان روستای رزوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رزوان روستای رزوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رزوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رزوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رزوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رزوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رزوان

روستای رزوان بر روی نقشه

روستای رزوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رزوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رزوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رزوان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای رزوان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای رزوان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رزوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رزوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رزوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رزوان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رزوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رزوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رزوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق رزوان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رزوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رزوان
افق شرعی امروز فردا رزوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رزوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رزوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو