جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رزن

رزن | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز رزن

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رزن (شهرستان رزن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر رزن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر رزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رزن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رزن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رزن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رزن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٣٦١٣:١٣:٥٤١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٠:١٨١٣:١٣:٤٠١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٩:٠١١٣:١٣:٢٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٢:٥٩١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٥:١٤١٣:١٢:٤٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٢:٣٥١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٢:٢٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:١١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٦:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٢:٠٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٩:١٢١٣:١١:٥٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٦:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٨:٠٣١٣:١١:٤٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٥:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:١١:٣٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٥:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٥:٤٦١٣:١١:٢١١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:١١:١٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٤:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:١١:٠٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٤:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٠:٥٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢١:٢٥١٣:١٠:٥١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٠:٤٥٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٣:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٣:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٧:٢٣١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٢٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٢:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٤:٣٤١٣:١٠:١٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٢:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٣:٤٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٢:٤٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣١٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:١٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١١:٠٧١٣:١٠:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢١:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رزن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رزن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر رزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رزن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رزن شهر رزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رزن شهر رزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر رزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رزن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٠٦:٢٨١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٤٢٣:٢٤:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٦:٥٧٢٣:٢٤:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٢٩٢٣:٢٤:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٤:١٤١٢:٠٥:٢٦١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:٠٢٢٣:٢٣:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٥:٠٠١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٣٥٢٣:٢٣:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٥:٤٦١٢:٠٤:٤٥١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٠٩٢٣:٢٣:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٠٤:٢٤١٨:٠١:٤٤١٨:١٩:٤٢٢٣:٢٢:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٧:١٨١٢:٠٤:٠٤١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:١٧٢٣:٢٢:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٣:٤٥١٧:٥٨:٥٢١٨:١٦:٥١٢٣:٢٢:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٨:٥١١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٧:٢٧١٨:١٥:٢٦٢٣:٢٢:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٩:٣٨١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٠١٢٣:٢١:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٠:٢٦١٢:٠٢:٤٧١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٣٧٢٣:٢١:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:١٣١٢:٠٢:٢٩١٧:٥٣:١٢١٨:١١:١٣٢٣:٢١:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:٠١١٢:٠٢:١١١٧:٥١:٤٩١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٠:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٢:٤٩١٢:٠١:٥٣١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٨:٢٧٢٣:٢٠:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٠١:٣٦١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٠٥٢٣:٢٠:١٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٢٦١٢:٠١:١٩١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:١٩:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:١٥١٢:٠١:٠٢١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٩:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٠:٤٦١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٠٣٢٣:١٩:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٠٠:٣١١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٤٤٢٣:١٩:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٤٤١٢:٠٠:١٦١٧:٤٢:١٧١٨:٠٠:٢٥٢٣:١٨:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٨:٣٤١٢:٠٠:٠١١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:٠٧٢٣:١٨:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٩:٢٥١١:٥٩:٤٨١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٥٠٢٣:١٨:٢٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:١٦١١:٥٩:٣٤١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٨:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢١:٠٧١١:٥٩:٢١١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:١٩٢٣:١٧:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢١:٥٩١١:٥٩:٠٩١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٠٤٢٣:١٧:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٥١١١:٥٨:٥٨١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٢:٥١٢٣:١٧:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٨:٤٧١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٣٨٢٣:١٧:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٤:٣٧١١:٥٨:٣٦١٧:٣٢:٠٧١٧:٥٠:٢٦٢٣:١٧:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٥:٣٠١١:٥٨:٢٧١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٩:١٦٢٣:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رزن شهر رزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر رزن شهر رزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رزن

رزن مرکز شهرستان رزن و بزرگترین شهر این شهرستان می‌باشد که در مسیر جاده اصلی همدان به قزوین قرار گرفته. علاوه بر شهر رزن دو شهر قروه درجزین و دمق و ۳ بخش: مرکزی، سردرود و قروه در جزین در مجموعهٔ شهرستان رزن قرار دارند

شهر رزن در ویکیپدیا

شهر رزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رزن بر روی نقشه

شهر رزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رزن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رزن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر رزن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر رزن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رزن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رزن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رزن
جدول اوقات شرعی امروز فردا رزن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رزن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ رزن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو