جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رزجرد

اقبال شرقی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز رزجرد


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رزجرد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای رزجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رزجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رزجرد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رزجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزجرد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رزجرد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزجرد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رزجرد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٩:١٩١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٨:٥١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٢:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢١:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢١:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٧:٢٦١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:١٦٠٠:٢١:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٧:١٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١١٠٠:٢٠:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٦:٥٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٩:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٩:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٨:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٦:١٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٦:١٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٨:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٥٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢١:١٣٠٠:١٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٧:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزجرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رزجرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رزجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رزجرد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رزجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رزجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رزجرد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٤:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٤:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٤:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٦:١١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٤:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٥:٥٨١٣:٠٦:١٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٤٧٠٠:١٤:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٤:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٤:٥٨١٣:٠٦:٣١٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٤:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٤:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٤٦٠٠:١٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠٦:٥٥٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٢٩٠٠:١٤:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥٣:١٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١١٠٠:١٤:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٥٢:٥٦١٣:٠٧:١٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٤:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٥٢:٣٧١٣:٠٧:٢٢٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٣١٠٠:١٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٥٢:١٩١٣:٠٧:٣٢٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٤:١٠٠٠:١٤:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٥٢:٠٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٤٧٠٠:١٤:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٥١:٥٠١٣:٠٧:٥٢٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٢٣٠٠:١٤:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٥١:٣٧١٣:٠٨:٠٣٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:٥٨٠٠:١٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٥١:٢٧١٣:٠٨:١٤٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٣٢٠٠:١٤:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٥١:١٨١٣:٠٨:٢٦٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٧:٠٤٠٠:١٤:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥١:١٠١٣:٠٨:٣٧٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٧:٣٥٠٠:١٤:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٥١:٠٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٨:٠٥٠٠:١٥:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٥١:٠١١٣:٠٩:٠١٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:٣٣٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٥٠:٥٩١٣:٠٩:١٤٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٩:٠٠٠٠:١٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٥٠:٥٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٩:٢٦٠٠:١٥:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٥١:٠٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:٥٠٠٠:١٥:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٥١:٠٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٥٠:١٢٠٠:١٥:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥١:٠٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٥٠:٣٣٠٠:١٥:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٥١:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:٢٩:٢٥٢٠:٥٠:٥٢٠٠:١٦:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٥١:٢٢١٣:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥١:١٠٠٠:١٦:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٥١:٣١١٣:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥١:٢٦٠٠:١٦:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٥١:٤٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥١:٤١٠٠:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رزجرد روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رزجرد روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رزجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رزجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رزجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رزجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رزجرد

روستای رزجرد بر روی نقشه

روستای رزجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رزجرد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رزجرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رزجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رزجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رزجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رزجرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا رزجرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رزجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رزجرد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رزجرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رزجرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق رزجرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو