جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رزجرد

اقبال شرقی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز رزجرد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٠١
اذان مغرب: ١٧:١٩:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٢

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رزجرد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای رزجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رزجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رزجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
همان گونه كه گرما، اگر مهار شود، به انرِژی تبدیل می‌شود، خشم نیز در صورت مهار شدن می‌تواند به نیرویی مبدل گردد كه جهان را به لرزه درمی‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رزجرد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رزجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزجرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رزجرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رزجرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رزجرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢١:٤١١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٠:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٤٠٠:١٩:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٩:٢١١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٨:١٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٦:١٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٦:١٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٧:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٤٤١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٧:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٦:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٦:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٦:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٦:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٥:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٥:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:١٢٠٠:١٥:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٥:٤٥٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٥:٥١٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٤٠٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٦:١١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزجرد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رزجرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رزجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رزجرد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رزجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رزجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای رزجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رزجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رزجرد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٠٨١١:٥٣:٤٠١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:١٩٢٣:١١:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٤:٠٤١١:٥٣:٣١١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:٠٨٢٣:١١:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٥:٠١١١:٥٣:٢٤١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٥٩٢٣:١١:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٥:٥٨١١:٥٣:١٧١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٥١٢٣:١١:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٦:٥٥١١:٥٣:١١١٧:١٨:٥٩١٧:٣٧:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٣:٠٦١٧:١٧:٥١١٧:٣٦:٣٨٢٣:١٠:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٨:٥١١١:٥٣:٠٢١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:١٠:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:٥٠١١:٥٢:٥٨١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٣٠٢٣:١٠:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٤٨١١:٥٢:٥٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٠:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:٤٧١١:٥٢:٥٣١٧:١٣:٣١١٧:٣٢:٢٧٢٣:١٠:١٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٢:٤٧١١:٥٢:٥١١٧:١٢:٢٩١٧:٣١:٢٧٢٣:١٠:١٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٣:٤٦١١:٥٢:٥١١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٢٩٢٣:١٠:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٤:٤٦١١:٥٢:٥١١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:٣٣٢٣:١٠:٠٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٢:٥٢١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٨:٣٨٢٣:١٠:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٢:٥٤١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٧:٤٤٢٣:١٠:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٧:٤٦١١:٥٢:٥٦١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:٥٢٢٣:١٠:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٨:٤٧١١:٥٣:٠٠١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٦:٠١٢٣:١٠:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٩:٤٧١١:٥٣:٠٤١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:١٢٢٣:١٠:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٠:٤٨١١:٥٣:٠٩١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٤:٢٤٢٣:١٠:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤١:٤٩١١:٥٣:١٥١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٠:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٢:٥٠١١:٥٣:٢٢١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٠:٠٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:٥١١١:٥٣:٢٩١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٢:١١٢٣:١٠:١٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٣:٣٨١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٣٠٢٣:١٠:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٥:٥٣١١:٥٣:٤٧١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٥١٢٣:١٠:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٣:٥٧١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:١٣٢٣:١٠:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٥٥١١:٥٤:٠٩١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٣٧٢٣:١٠:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٤:٢٠١٦:٥٩:٢٥١٧:١٩:٠٣٢٣:١٠:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٤:٣٣١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٣١٢٣:١٠:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٤:٤٧١٦:٥٨:١٧١٧:١٨:٠١٢٣:١٠:٥٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥١:٥٧١١:٥٥:٠١١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٣٢٢٣:١١:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رزجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رزجرد روستای رزجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رزجرد روستای رزجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رزجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رزجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رزجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رزجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رزجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رزجرد

روستای رزجرد بر روی نقشه

روستای رزجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رزجرد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رزجرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رزجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رزجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رزجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق رزجرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رزجرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رزجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رزجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رزجرد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رزجرد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رزجرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رزجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو