جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز رزاق زاده (کلات رزاق زاده)


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٩
اذان ظهر: ١١:٣٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٣
اذان مغرب: ١٧:١٢:١١
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٤٩

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
ترسیدن از اینكه ممكن است دیگران را آزرده كنید، به هیچ وجه خوشایند نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٤٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٠:١١١٢:٢٤:٤١١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:١٥٢٣:٤٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٤:٣٢١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢٤:١٤١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:١٣٢٣:٤١:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٤:٠٥١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٥٣٢٣:٤١:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤١:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٣:٥٠١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:١٣٢٣:٤١:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٠:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢٣:٣٧١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٣٢٣:٤٠:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٥١٠٥:٤١:٢٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٤٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٠:٣٧١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٠:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٣:١٨١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:١٣٢٣:٣٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٣:١٥١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:٥٣٢٣:٣٩:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٣:١٢١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٩:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٣:١٠١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٦:٥٩١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٥٤٢٣:٣٩:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٣:٠٧١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٣٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٣:٠٦١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:١٣٢٣:٣٩:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٥:٠٢١٢:٢٣:٠٦١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:٥٣٢٣:٣٨:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢٣:٠٧١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٣٣٢٣:٣٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٣:٠٨١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٣٢٣:٣٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٣:١٠١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٢٢٣:٣٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٣:١٣١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٣١٢٣:٣٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٣:١٥١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:١٠٢٣:٣٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٣:١٩١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٤٩٢٣:٣٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣١:١٤١٢:٢٣:٢٣١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٧٢٣:٣٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٣:٢٨١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٨:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٣:٣٣١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٣٢٣:٣٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٩:٤٩١١:٢٨:٠٤١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٥:٠٠٢٢:٤٦:٣٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:١١١١:٢٨:٣٣١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٧:٠٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٣٠١١:٢٩:٠٢١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٦:١٦٢٢:٤٧:٣٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٠:٤٩١١:٢٩:٣١١٦:٣٨:١٩١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٨:٠٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢١:٠٥١١:٣٠:٠٠١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٧:٣٥٢٢:٤٨:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢١:٢١١١:٣٠:٢٨١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٨:١٦٢٢:٤٩:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢١:٣٤١١:٣٠:٥٦١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٩:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:٤٧١١:٣١:٢٤١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:٤١٢٢:٥٠:٠١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢١:٥٧١١:٣١:٥١١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:٢٤٢٢:٥٠:٣٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٢:١٨١٦:٤٢:٣٨١٧:٠١:٠٨٢٢:٥٠:٥٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٢:١٣١١:٣٢:٤٤١٦:٤٣:٢٤١٧:٠١:٥٣٢٢:٥١:٢٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:١٩١١:٣٣:١٠١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:٣٨٢٢:٥١:٥٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٣:٣٥١٦:٤٤:٥٧١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٢:٢٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٤:٠٠١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٤:٠٩٢٢:٥٢:٤٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٦١١:٣٤:٢٤١٦:٤٦:٣٣١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٣:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٤:٤٨١٦:٤٧:٢١١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٣:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٥:١١١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٤:٠٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:١٩١١:٣٥:٣٣١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٧:١٨٢٢:٥٤:٣٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٣١١:٣٥:٥٥١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٤:٥٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٠٥١١:٣٦:١٦١٦:٥٠:٤٠١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٥:٢٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٥٦١١:٣٦:٣٧١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٥:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢١:٤٦١١:٣٦:٥٦١٦:٥٢:٢١١٧:١٠:٣٢٢٢:٥٦:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢١:٣٣١١:٣٧:١٥١٦:٥٣:١٢١٧:١١:٢١٢٢:٥٦:٢٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:١٩١١:٣٧:٣٤١٦:٥٤:٠٣١٧:١٢:١١٢٢:٥٦:٤٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢١:٠٤١١:٣٧:٥٢١٦:٥٤:٥٤١٧:١٣:٠٠٢٢:٥٧:١٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٠:٤٧١١:٣٨:٠٩١٦:٥٥:٤٦١٧:١٣:٤٩٢٢:٥٧:٣٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٢٨١١:٣٨:٢٥١٦:٥٦:٣٧١٧:١٤:٣٩٢٢:٥٧:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٠:٠٨١١:٣٨:٤٠١٦:٥٧:٢٨١٧:١٥:٢٨٢٢:٥٨:٠٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:٤٦١١:٣٨:٥٥١٦:٥٨:٢٠١٧:١٦:١٨٢٢:٥٨:٢٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٩:٢٣١١:٣٩:٠٩١٦:٥٩:١١١٧:١٧:٠٧٢٢:٥٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:١٣١١:٢٥:٠٥١٦:٣٢:٥٧١٦:٥١:٣٦٢٢:٤٣:٣٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٧:٤٢١١:٢٥:٣٥١٦:٣٣:٢٨١٦:٥٢:٠٧٢٢:٤٤:٠٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٨:١٠١١:٢٦:٠٥١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٢:٤٠٢٢:٤٤:٣٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٨:٣٧١١:٢٦:٣٤١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٣:١٣٢٢:٤٥:٠٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٠٢١١:٢٧:٠٤١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٣:٤٨٢٢:٤٥:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٩:٢٧١١:٢٧:٣٤١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٤:٢٣٢٢:٤٦:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٩:٤٩١١:٢٨:٠٤١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٥:٠٠٢٢:٤٦:٣٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:١١١١:٢٨:٣٣١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٧:٠٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٣٠١١:٢٩:٠٢١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٦:١٦٢٢:٤٧:٣٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٠:٤٩١١:٢٩:٣١١٦:٣٨:١٩١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٨:٠٣
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢١:٠٥١١:٣٠:٠٠١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٧:٣٥٢٢:٤٨:٣٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢١:٢١١١:٣٠:٢٨١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٨:١٦٢٢:٤٩:٠٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢١:٣٤١١:٣٠:٥٦١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٩:٣٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:٤٧١١:٣١:٢٤١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:٤١٢٢:٥٠:٠١
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢١:٥٧١١:٣١:٥١١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:٢٤٢٢:٥٠:٣٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٢:١٨١٦:٤٢:٣٨١٧:٠١:٠٨٢٢:٥٠:٥٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٢:١٣١١:٣٢:٤٤١٦:٤٣:٢٤١٧:٠١:٥٣٢٢:٥١:٢٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:١٩١١:٣٣:١٠١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:٣٨٢٢:٥١:٥٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٣:٣٥١٦:٤٤:٥٧١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٢:٢٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٤:٠٠١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٤:٠٩٢٢:٥٢:٤٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٦١١:٣٤:٢٤١٦:٤٦:٣٣١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٣:١٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٤:٤٨١٦:٤٧:٢١١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٣:٤١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٥:١١١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٤:٠٧
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:١٩١١:٣٥:٣٣١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٧:١٨٢٢:٥٤:٣٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٣١١:٣٥:٥٥١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٤:٥٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٠٥١١:٣٦:١٦١٦:٥٠:٤٠١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٥:٢٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٥٦١١:٣٦:٣٧١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٥:٤٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢١:٤٦١١:٣٦:٥٦١٦:٥٢:٢١١٧:١٠:٣٢٢٢:٥٦:٠٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢١:٣٣١١:٣٧:١٥١٦:٥٣:١٢١٧:١١:٢١٢٢:٥٦:٢٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:١٩١١:٣٧:٣٤١٦:٥٤:٠٣١٧:١٢:١١٢٢:٥٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی نقشه

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان پخش اذان زنده به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان پخش اذان آنلاین به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو