جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٣١:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٤٣

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

جان ماكسول
نگرش انسان با استعداد و ظرفیت او رابطه مستقیم دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٢٧:٠٢١٨:٥٢:٤٧١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٠:٣٨١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٢٦:٣٣١٨:٥٣:٥٩١٩:١١:١٨٢٣:٤٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢٦:١٩١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٥٦٢٣:٤٥:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٤:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٦:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:١٢٢٣:٤٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:٥١٢٣:٤٤:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٢٩٢٣:٤٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٥:١٦١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٠٨٢٣:٤٣:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٤٦٢٣:٤٣:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٤:٥٤١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٢٥٢٣:٤٣:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٤:٤٣١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٠٤٢٣:٤٢:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٢:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٧:٣٥١٢:٢٤:١٥١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٠٢٢٣:٤١:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٦:٤١١٢:٢٤:٠٦١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٤٢٢٣:٤١:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٥:٤٧١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٢٢٢٣:٤١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٣:٥١١٩:٠٣:١١١٩:٢١:٠١٢٣:٤١:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٤١٢٣:٤١:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:٢١٢٣:٤٠:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٠:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٣:١٨١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٣:١٥١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٤٣٢٣:٣٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٣:١٢١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:٢٣٢٣:٣٩:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٣:١٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٠٣٢٣:٣٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٩:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٣:٠٧١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:١٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٨:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٣:١٧١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٨:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٣:١٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٨:٥٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٣:١٨١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٩:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:١٨١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:١١٢٣:٤٩:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٣:١٨١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٩:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٣:١٦١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٩:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٥:١٤١٢:٣٣:١٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١١٢٣:٤٩:٣٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٣:١٢١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٩:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٣:٠٩١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٩:٤١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٣:٠٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٥٩٢٣:٤٩:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٣:٠١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:١٢٢٣:٤٩:٤٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٢:٥٦١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٩:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٢:٥٠١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٩:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٢:٤٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٤٦٢٣:٤٩:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٢:٣٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٥٥٢٣:٤٩:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٢:٣٠١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤٩:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٢:٢٢١٩:١٣:١٦١٩:٣١:١٠٢٣:٤٩:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٢:١٣١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٩:٥١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٢:٠٤١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٢٠٢٣:٤٩:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣١:٥٥١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤٩:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣١:٤٤١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤٩:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣١:٣٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣١:٢٢١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٩:٣٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٥:٠٤١٢:٣١:١١١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٣٠٢٣:٤٩:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٩:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٢٧٢٣:٤٩:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٢٥٢٣:٤٩:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٠:١٩١٩:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٢٢٢٣:٤٩:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٠:٠٤١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:١٨٢٣:٤٨:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:١٣٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی نقشه

شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رزاق زاده (کلات رزاق زاده) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)
زمان پخش اذان آنلاین به افق رزاق زاده (کلات رزاق زاده)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رزاق زاده (کلات رزاق زاده) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو