جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رحیم آباد

خبریز | ارسنجان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رحیم آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٢١
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحیم آباد (شهرستان ارسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای رحیم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رحیم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحیم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام محمد باقر (ع)
امام سجّاد علیه‏السلام مانند كسى كه آخرین نماز خود را به جاى مى‏آورد ، نماز مى‏گزارد. او چنین مى دید كه پس از آن هیچ‏گاه نماز نمى‏گزارد

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحیم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحیم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رحیم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣١:٤٠١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٢٧٠٠:١٥:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:١٧١٢:٥٦:١١١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤١٠٠:١٤:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٤:١٣١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:١١١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٢:١١١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢١:١١١٢:٥٥:١٢١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٩٠٠:١٣:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٢:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:١٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٢:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:١٨١٢:٥٤:٤٢١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٩٠٠:١٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٢:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١١:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٤:١٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٠٠٠:١١:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٤:١٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠٠٠٠:١١:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٤١٠٠:١١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٠:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٣:٥١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١١:١٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٣:٤١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٠:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٩:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٨:١١١٢:٥٣:٣١١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٣:٢٩١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رحیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٨:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٨:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٨:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٨:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٨:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٤:١٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٤:١٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٨:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٨:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٤:٣٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٨:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٤:٤١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:١٠٠٠:٠٨:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٨:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٨:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٨:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٥:١٨١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٨:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٨:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٩:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٩:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٦:٠١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٩:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٦:١٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٩:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:٠٩:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:٠٩:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٠:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٧:١٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٠:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٠٠٠:١٠:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٠:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٧:٥١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٠:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:١١:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٢٣٠٠:١١:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:١١:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٨:٤٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:١١:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رحیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباد روستای رحیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباد روستای رحیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رحیم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحیم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحیم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحیم آباد

روستای رحیم آباد بر روی نقشه

روستای رحیم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحیم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رحیم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رحیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحیم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحیم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رحیم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رحیم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رحیم آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رحیم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رحیم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رحیم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رحیم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رحیم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو