جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز رحیم آباداستیکی


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٠
اذان ظهر: ١١:١١:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٣٢:١٧

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای رحیم آباداستیکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رحیم آباداستیکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاًً خداوند همان طوری كه به من دستور ادای واجبات را داده، همین طور (هم) به من دستور مدارا كردن با مردم را داده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحیم آباداستیکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباداستیکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباداستیکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباداستیکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٥:٤١١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٠:٤١١٢:٢٣:١٦١٨:٥٦:١٤١٩:١٣:٢٦٢٣:٤٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٤٩:٥١١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٦:٤٦١٩:١٤:٠١٢٣:٤٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٣٥٢٣:٤١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٢:٥١١٨:٥٧:٥١١٩:١٥:١٠٢٣:٤١:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٤٥٢٣:٤١:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٢٠٢٣:٤١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٢:٣١١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٥٥٢٣:٤١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٠:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٢:١٦١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٤١٢٣:٤٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٢٢:١٢١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:١٧٢٣:٤٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٥٢٢٣:٤٠:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤١:٤١١٢:٢٢:٠٥١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٢٨٢٣:٤٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٣:٢٣١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٩:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٢:٠١١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٣٩٢٣:٣٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٩:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٩:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٩٠٥:٣٨:٤١١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٢٦٢٣:٣٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٢:٠١١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٢:٠٢١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣٩:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٤٦٠٥:٣٧:٠٧١٢:٢٢:٠٤١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:١٢٢٣:٣٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٢:٠٦١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٦:١١١٢:٢٢:٠٩١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٢٣٢٣:٣٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٢:١٣١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٥٨٢٣:٣٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٢:١٧١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٢:٢١١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٢:٢٦١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٤١٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٢:٣٢١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:١٥٢٣:٣٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباداستیکی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباداستیکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباداستیکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباداستیکی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحیم آباداستیکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رحیم آباداستیکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباداستیکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رحیم آباداستیکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٤٩:٥٥١١:١١:٣٧١٦:٣٣:٠٧١٦:٥٠:٤٤٢٢:٣٢:٠٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٠:٤٠١١:١١:٥٣١٦:٣٢:٥٤١٦:٥٠:٣٣٢٢:٣٢:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤١٠٥:٥١:٢٥١١:١٢:١٠١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٠:٢٣٢٢:٣٢:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٢:١١١١:١٢:٢٨١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٠:١٥٢٢:٣٢:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٢:٥٦١١:١٢:٤٦١٦:٣٢:٢٤١٦:٥٠:٠٩٢٢:٣٣:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٣:٤٢١١:١٣:٠٥١٦:٣٢:١٨١٦:٥٠:٠٤٢٢:٣٣:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٤:٢٧١١:١٣:٢٥١٦:٣٢:١٣١٦:٥٠:٠٠٢٢:٣٣:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٥:١٢١١:١٣:٤٦١٦:٣٢:٠٩١٦:٤٩:٥٨٢٢:٣٣:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٥:٥٧١١:١٤:٠٧١٦:٣٢:٠٧١٦:٤٩:٥٨٢٢:٣٤:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٦:٤١١١:١٤:٢٩١٦:٣٢:٠٧١٦:٤٩:٥٩٢٢:٣٤:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٧:٢٦١١:١٤:٥٢١٦:٣٢:٠٨١٦:٥٠:٠٢٢٢:٣٤:٥١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٥:٥٨:١٠١١:١٥:١٥١٦:٣٢:١١١٦:٥٠:٠٦٢٢:٣٥:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٨:٥٣١١:١٥:٣٩١٦:٣٢:١٥١٦:٥٠:١١٢٢:٣٥:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٩:٣٦١١:١٦:٠٣١٦:٣٢:٢١١٦:٥٠:١٩٢٢:٣٥:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٠:١٩١١:١٦:٢٨١٦:٣٢:٢٩١٦:٥٠:٢٧٢٢:٣٦:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠١:٠٢١١:١٦:٥٣١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٠:٣٧٢٢:٣٦:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠١:٤٣١١:١٧:١٩١٦:٣٢:٤٨١٦:٥٠:٤٩٢٢:٣٧:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٢:٢٥١١:١٧:٤٥١٦:٣٣:٠٠١٦:٥١:٠٢٢٢:٣٧:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٣:٠٥١١:١٨:١٢١٦:٣٣:١٣١٦:٥١:١٦٢٢:٣٧:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٣:٤٥١١:١٨:٣٩١٦:٣٣:٢٨١٦:٥١:٣٢٢٢:٣٨:٢٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٤:٢٤١١:١٩:٠٧١٦:٣٣:٤٥١٦:٥١:٤٩٢٢:٣٨:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٥:٠٣١١:١٩:٣٥١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٢:٠٧٢٢:٣٩:١٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٤١١١:٢٠:٠٣١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٢:٢٧٢٢:٣٩:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٦:١٨١١:٢٠:٣٢١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٢:٤٨٢٢:٤٠:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٦:٥٤١١:٢١:٠١١٦:٣٥:٠٤١٦:٥٣:١١٢٢:٤٠:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٧:٣٠١١:٢١:٣٠١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٣:٣٥٢٢:٤١:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٨:٠٤١١:٢١:٥٩١٦:٣٥:٥٢١٦:٥٤:٠٠٢٢:٤١:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٨:٣٨١١:٢٢:٢٩١٦:٣٦:١٨١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٢:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٩:١٠١١:٢٢:٥٨١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٤:٥٣٢٢:٤٢:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٩:٤٢١١:٢٣:٢٨١٦:٣٧:١٤١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحیم آباداستیکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رحیم آباداستیکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحیم آباداستیکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحیم آباداستیکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحیم آباداستیکی

روستای رحیم آباداستیکی بر روی نقشه

روستای رحیم آباداستیکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحیم آباداستیکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رحیم آباداستیکی
زمان پخش اذان زنده به افق رحیم آباداستیکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رحیم آباداستیکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ رحیم آباداستیکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رحیم آباداستیکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رحیم آباداستیکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا رحیم آباداستیکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رحیم آباداستیکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو