جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز رحیم آباداستیکی

اذان صبح: ٠٤:١٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٥٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحیم آباداستیکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین دلافانتین
انسان به گونه‌ای آفریده شده كه هر گاه آتش آرزومندی به جانش بیفتد، ناممكن ها ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحیم آباداستیکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباداستیکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رحیم آباداستیکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحیم آباداستیکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباداستیکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٢:٥٨١٢:٢٥:٥٥١٨:٤٩:١٧١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٦:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠١:٥٨١٢:٢٥:٤١١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٣٨٢٣:٤٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:١٠٢٣:٤٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٠:٠٠١٢:٢٥:١٣١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٤٢٢٣:٤٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٥٠٠٥:٥٩:٠٢١٢:٢٤:٥٩١٨:٥١:٢٠١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٤:٤٦١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٣٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٢١٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٢١٢:٢٤:٢١١٨:٥٢:٥٤١٩:٠٩:٥٤٢٣:٤٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٣:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٤:٢٣١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٣:٥٧١٩:١١:٠١٢٣:٤٣:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٣:٢٩١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٣٥٢٣:٤٣:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٢:٣٦١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:٠٨٢٣:٤٣:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥١:٤٤١٢:٢٣:٢٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٢:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٣:١٧١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:١٧٢٣:٤٢:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٠:٠٢١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٥١٢٣:٤٢:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٢٥٢٣:٤١:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٢:٥٢١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٠٠٢٣:٤١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٧:٣٦١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٣٥٢٣:٤١:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:١٠٢٣:٤١:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٦:٠٣١٢:٢٢:٣١١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٤٥٢٣:٤١:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٥٦٢٣:٤٠:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٢:١٦١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٣١٢٣:٤٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٢:١٢١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٤٣٢٣:٤٠:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٢:٠٥١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:١٩٢٣:٤٠:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤١:١١١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢٢:٠١١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:٥٨١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحیم آباداستیکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباداستیکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباداستیکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رحیم آباداستیکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحیم آباداستیکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رحیم آباداستیکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رحیم آباداستیکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباداستیکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رحیم آباداستیکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رحیم آباداستیکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباداستیکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحیم آباداستیکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحیم آباداستیکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباداستیکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٧:٣١١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٢:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٧:٤٤١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:٠٤٢٣:٤٢:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:١٥٢٣:٤٣:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٣:٣١١٢:٢٨:١٠١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٣:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٨:٢٣١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٣:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٨:٣٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٣:٥٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٤:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٩:٠١١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٤:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٥:٠٢١٢:٢٩:١٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٥١٢٣:٤٤:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٤:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٥:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٥:١٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٥٠٢٣:٤٥:٣١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٥:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٠:١٩١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٥:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٦:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٦:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:١٧٢٣:٤٦:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٦:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٧:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣١:١٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٧:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٣١:٢٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٧:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣١:٢٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٧:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٤١:٤٧١٢:٣١:٤٠١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٨:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٣١:٤٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٨:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣١:٥١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٨:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٣:١٥١٢:٣١:٥٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٨:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٢:٠٠١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٨:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٢:٠٣١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٨:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٢:٠٦١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رحیم آباداستیکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رحیم آباداستیکی روستای رحیم آباداستیکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحیم آباداستیکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رحیم آباداستیکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحیم آباداستیکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحیم آباداستیکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحیم آباداستیکی

روستای رحیم آباداستیکی بر روی نقشه

روستای رحیم آباداستیکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحیم آباداستیکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رحیم آباداستیکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رحیم آباداستیکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق رحیم آباداستیکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق رحیم آباداستیکی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رحیم آباداستیکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رحیم آباداستیکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رحیم آباداستیکی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رحیم آباداستیکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رحیم آباداستیکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحیم آباداستیکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو