جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رحمت آباد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رحمت آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحمت آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای رحمت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رحمت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
‌بر شما لازم است كه راست بگویید زیرا راستی، دری از درهای بهشت است و از دروغ دوری كنید زیرا دری از درهای جهنّم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحمت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحمت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٢:١٩١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:١٣١٢:٥٢:١٠١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٥٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٣٠٠:١٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٥:٣٤١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٥٣١٢:٥١:٢٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٣:٠٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:١٥١٢:٥١:١٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٢٨١٢:٥١:١٠١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٠:٤١١٢:٥١:٠٥١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٨:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١١٠٠:٠٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٧:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٧:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٧:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١١٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:٠٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥١:١١١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رحمت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رحمت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٦:١٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٠:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٠:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٠:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١٢٠٠:١١:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٧:١١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٩٠٠:١١:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:١١:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٣٠٠٠:١١:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٧:٤٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٢:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٢:١٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٢:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٢:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠١:٢١١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٣:١٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:١٨٠٠:١٣:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٠٠٠:١٣:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٤:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٤:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٤:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:٠١١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٥:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥١٠٠:١٥:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٠:١٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٠:٢١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٣٠٠:١٥:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥١٠٠:١٥:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٩٠٠:١٦:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٦:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٤١١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٦:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٢٠٠:١٦:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٦:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٠:٣١١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای رحمت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحمت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحمت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحمت آباد

روستای رحمت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحمت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحمت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رحمت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رحمت آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ رحمت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رحمت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رحمت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رحمت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ رحمت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رحمت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو