جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رحمت آباد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رحمت آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحمت آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای رحمت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رحمت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحمت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مصطفی كمال پاشا
آینده متعلق به كسانی است كه در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحمت آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحمت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رحمت آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٤:٤٠١٩:١٩:٢٨١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٤:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٩:١٤١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٠٨٠٠:١٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٤:١١١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:١٩٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٣:٣١١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٣١٠٠:١٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:١٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٢:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٠٠٠:١١:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:١٤١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٥٧٠٠:١١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٣٤٠٠:١١:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٢١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:١١٠٠:١٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٠:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢٥٠٠:١٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٣٨١٢:٥١:٥٣١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٠:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٤٦١٢:٥١:٤٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٩:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:٥٤١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٩:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:٠٤١٢:٥١:٢٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٩:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:١٤١٢:٥١:٢٢١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٩:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٢:٢٥١٢:٥١:١٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١١٠٠:٠٩:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٥١١٢:٥١:٠٥١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٦٠٠:٠٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٨:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٨:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رحمت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رحمت آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحمت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحمت آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٦:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:٠٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٦:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥١:١١١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٦:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥١:١٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٦:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥١:٢٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٦:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥١:٢٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٦:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥١:٣٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٦:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:٤٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٦:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥١:٥٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٦:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٦:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٦:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٧:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٠٧:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٧:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٧:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:٣١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٧:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٨:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٨:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٨:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٨:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٠٨:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٩:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٥:١١١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٩:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤١٠٠:٠٩:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٩:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٩:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رحمت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحمت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحمت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحمت آباد

روستای رحمت آباد بر روی نقشه

روستای رحمت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحمت آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رحمت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحمت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رحمت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رحمت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق رحمت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رحمت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رحمت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رحمت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رحمت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رحمت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو