جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رحمت آباد

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رحمت آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رحمت آباد (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای رحمت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رحمت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
هنگامی كه خسته می شوید، اگر پایبند باشید، نخستین اندیشه ای كه به ذهن تان می رسد، این است كه چگونه آن دشواری را از بین ببرید. ولی اگر پایبند نباشید، نخستین اندیشه ای كه به ذهن تان می رسد، این است كه چگونه از كار بگریزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رحمت آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رحمت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رحمت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٢:٤١١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:٢٨١٢:٤٢:٢٣١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٨:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٢:١٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤١٢٣:٥٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٠٩٢٣:٥٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٤١:٥٣١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤١:٤٧١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤١:٤٢١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٦:٠١١٢:٤١:٣٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٥:١٠١٢:٤١:٣٢١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٤١:٢٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤١:٢٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٦:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤١:٢٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٦:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥١:٥٨١٢:٤١:١٩١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٦:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٧٠٥:٥١:١٣١٢:٤١:١٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤١:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:١٥٢٣:٥٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤١:١٦١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٥:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤١:١٦١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٤٢٢٣:٥٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤١:١٧١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤١:١٨١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٤١:٢٠١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٥:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤١:٢٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٥:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٢٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤١:٢٩١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤١:٣٣١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤١:٣٨١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٣:٥٦١٢:٤١:٤٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤١:٤٨١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رحمت آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رحمت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رحمت آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای رحمت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رحمت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٣:٢١١١:٢٩:١٧١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٢:٢٢٢٢:٤٩:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٤:٠٧١١:٢٩:٠٩١٧:٠٣:٤٦١٧:٢١:٢٢٢٢:٤٩:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٤:٥٣١١:٢٩:٠٢١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٠:٢٣٢٢:٤٩:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٥:٣٩١١:٢٨:٥٥١٧:٠١:٤٦١٧:١٩:٢٥٢٢:٤٨:٥٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٦:٢٥١١:٢٨:٤٩١٧:٠٠:٤٨١٧:١٨:٢٩٢٢:٤٨:٤٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٧:١٢١١:٢٨:٤٤١٦:٥٩:٥١١٧:١٧:٣٣٢٢:٤٨:٣٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٨:٠٠١١:٢٨:٣٩١٦:٥٨:٥٥١٧:١٦:٣٩٢٢:٤٨:٣٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٨:٤٨١١:٢٨:٣٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٥:٤٦٢٢:٤٨:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٩:٣٦١١:٢٨:٣٢١٦:٥٧:٠٦١٧:١٤:٥٤٢٢:٤٨:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٠:٢٤١١:٢٨:٣٠١٦:٥٦:١٣١٧:١٤:٠٣٢٢:٤٨:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠١:١٣١١:٢٨:٢٩١٦:٥٥:٢٢١٧:١٣:١٤٢٢:٤٨:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٢:٠٢١١:٢٨:٢٨١٦:٥٤:٣١١٧:١٢:٢٥٢٢:٤٨:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٢:٥٢١١:٢٨:٢٨١٦:٥٣:٤٣١٧:١١:٣٩٢٢:٤٨:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٣:٤٢١١:٢٨:٢٩١٦:٥٢:٥٥١٧:١٠:٥٣٢٢:٤٨:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٤:٣٢١١:٢٨:٣١١٦:٥٢:٠٩١٧:١٠:٠٩٢٢:٤٨:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٥:٢٢١١:٢٨:٣٤١٦:٥١:٢٤١٧:٠٩:٢٦٢٢:٤٧:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٦:١٣١١:٢٨:٣٧١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٤٥٢٢:٤٧:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٧:٠٣١١:٢٨:٤١١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٨:٠٥٢٢:٤٨:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٧:٥٥١١:٢٨:٤٦١٦:٤٩:١٨١٧:٠٧:٢٦٢٢:٤٨:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٦١١:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٤٩٢٢:٤٨:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٣٧١١:٢٨:٥٩١٦:٤٨:٠١١٧:٠٦:١٤٢٢:٤٨:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٠:٢٩١١:٢٩:٠٧١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٥:٤٠٢٢:٤٨:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٢١١١:٢٩:١٥١٦:٤٦:٥١١٧:٠٥:٠٨٢٢:٤٨:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٢:١٣١١:٢٩:٢٥١٦:٤٦:١٨١٧:٠٤:٣٧٢٢:٤٨:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٠٥١١:٢٩:٣٥١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٤:٠٨٢٢:٤٨:٢٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:٥٧١١:٢٩:٤٦١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٤٠٢٢:٤٨:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٤٩١١:٢٩:٥٨١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٣:١٤٢٢:٤٨:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:٤٢١١:٣٠:١٠١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٢:٥٠٢٢:٤٨:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٦:٣٤١١:٣٠:٢٤١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٢:٢٧٢٢:٤٩:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٢٦١١:٣٠:٣٨١٦:٤٣:٣٤١٧:٠٢:٠٦٢٢:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رحمت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رحمت آباد روستای رحمت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رحمت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رحمت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رحمت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رحمت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رحمت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رحمت آباد

روستای رحمت آباد بر روی نقشه

روستای رحمت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رحمت آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رحمت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رحمت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رحمت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق رحمت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رحمت آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق رحمت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رحمت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رحمت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رحمت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رحمت آباد
افق شرعی امروز فردا رحمت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رحمت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو