جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ربزه

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ربزه


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:١١:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٠٥
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ربزه (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ربزه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ربزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ربزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه با آسایش و بی هیچ شك و تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شك روی خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ربزه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ربزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ربزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ربزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ربزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ربزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:١٦١٣:٠٩:٤١١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٦:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٦:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٥:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٥:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٤:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٤:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٨:٤١١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٤:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٨:٣١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٣:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٩:١٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٣:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٨:٣١١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٣:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٣:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:١٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٢:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٢:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١١:٣٩١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ربزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ربزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ربزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ربزه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ربزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ربزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ربزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ربزه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ربزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ربزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ربزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ربزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ربزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ربزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ربزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ربزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ربزه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٠٢١١:٥٦:٢٦١٧:٣٢:٢٦١٧:٤٩:٥٥٢٣:١٦:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٠:٤٦١١:٥٦:١٨١٧:٣١:٢٦١٧:٤٨:٥٦٢٣:١٦:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٣١١١:٥٦:١١١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٧:٥٨٢٣:١٦:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٢:١٦١١:٥٦:٠٤١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٧:٠١٢٣:١٦:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٣:٠٢١١:٥٥:٥٨١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:٠٥٢٣:١٦:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٣:٤٨١١:٥٥:٥٣١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٥:١١٢٣:١٦:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٤:٣٤١١:٥٥:٤٨١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٤:١٨٢٣:١٥:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٥:٢١١١:٥٥:٤٤١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٥:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٦:٠٨١١:٥٥:٤١١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٢:٣٤٢٣:١٥:٤١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٦:٥٦١١:٥٥:٣٩١٧:٢٤:٠٠١٧:٤١:٤٥٢٣:١٥:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٧:٤٤١١:٥٥:٣٨١٧:٢٣:١٠١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٥:٣١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٥:٣٧١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٠٩٢٣:١٥:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٩:٢١١١:٥٥:٣٧١٧:٢١:٣٣١٧:٣٩:٢٣٢٣:١٥:٢٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٠:١٠١١:٥٥:٣٨١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٨:٣٨٢٣:١٥:٢٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٠:٥٩١١:٥٥:٤٠١٧:٢٠:٠١١٧:٣٧:٥٥٢٣:١٥:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣١:٤٨١١:٥٥:٤٣١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:١٣٢٣:١٥:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٢:٣٨١١:٥٥:٤٦١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٥:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٣:٢٨١١:٥٥:٥١١٧:١٧:٥٣١٧:٣٥:٥٤٢٣:١٥:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٤:١٨١١:٥٥:٥٦١٧:١٧:١٣١٧:٣٥:١٦٢٣:١٥:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٥:٠٩١١:٥٦:٠٢١٧:١٦:٣٥١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٥:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٥:٥٩١١:٥٦:٠٨١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٠٥٢٣:١٥:٢٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٦:٥٠١١:٥٦:١٦١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٣٢٢٣:١٥:٣٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٧:٤١١١:٥٦:٢٥١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٠١٢٣:١٥:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٨:٣٢١١:٥٦:٣٤١٧:١٤:١٧١٧:٣٢:٣١٢٣:١٥:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٩:٢٤١١:٥٦:٤٤١٧:١٣:٤٧١٧:٣٢:٠٢٢٣:١٥:٥٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٠:١٥١١:٥٦:٥٥١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٣٦٢٣:١٥:٥٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٠٦١١:٥٧:٠٧١٧:١٢:٥١١٧:٣١:١٠٢٣:١٦:٠٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤١:٥٨١١:٥٧:٢٠١٧:١٢:٢٥١٧:٣٠:٤٧٢٣:١٦:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٢:٥٠١١:٥٧:٣٤١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٢٥٢٣:١٦:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٣:٤١١١:٥٧:٤٨١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٠٥٢٣:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ربزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ربزه روستای ربزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ربزه روستای ربزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ربزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ربزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ربزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ربزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ربزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ربزه

روستای ربزه بر روی نقشه

روستای ربزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ربزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ربزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ربزه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ربزه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ربزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ربزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ربزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ربزه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ربزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ربزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ربزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ربزه
افق شرعی امروز فردا ربزه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ربزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ربزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ربزه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ربزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو