جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رباط کریم

رباط کریم | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز رباط کریم


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رباط کریم (شهرستان رباط کریم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر رباط کریم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رباط کریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رباط کریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
عشق، سبب رسیدن به خداست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رباط کریم

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رباط کریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط کریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رباط کریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط کریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رباط کریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٨:١٧١٣:٠٣:١٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٧:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٦:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٩٠٠:١٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:١٥٠٠:١٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:١٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٢:١٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٢١٠٠:١٣:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٣:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٣:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٢:١١٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٢:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٢:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٢:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٦:١١١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رباط کریم

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رباط کریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رباط کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رباط کریم

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر رباط کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رباط کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رباط کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رباط کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط کریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رباط کریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر رباط کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رباط کریم

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٢:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٦:٠٢١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:١١:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٥:٢٨١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:١٨٠٠:١١:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٤:٥٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣١:٠٤٠٠:١١:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠٢:٤١٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٩٠٠:١١:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٢:٤٨٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١١:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٥٣:٢٧١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:١١:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٣:٠١١٣:٠٣:٠٢٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٤:٠١٠٠:١١:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٥٢:٣٧١٣:٠٣:١٠٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١١:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٥٢:١٤١٣:٠٣:١٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١١:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١١:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٥١:٣٤١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١١:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٥١:١٦١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١١:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٥١:٠٠١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٠٠٠:١١:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٥٠:٤٦١٣:٠٤:٠٨٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٣٧٠٠:١١:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠٤:١٨٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٢:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٥٠:٢٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٢:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٥٠:١٣١٣:٠٤:٤١٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:١٨٠٠:١٢:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٥٠:٠٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٥٠٠٠:١٢:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٩:٥٩١٣:٠٥:٠٤٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:٢٠٠٠:١٢:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٥:١٦٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٢:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٥:٢٨٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٢:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٩:٥١١٣:٠٥:٤١٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٢:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٩:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٣:٠٧٠٠:١٣:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٦:٠٦٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٣٠٠٠:١٣:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٩:٥٧١٣:٠٦:١٩٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٥٢٠٠:١٣:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٥٠:٠٢١٣:٠٦:٣٢٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٤:١٢٠٠:١٣:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٥٠:٠٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٣:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٥٠:١٧١٣:٠٦:٥٧٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٣:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠٧:١٠٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:٠٣٠٠:١٤:١١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:١٧٠٠:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رباط کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رباط کریم شهر رباط کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رباط کریم شهر رباط کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رباط کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط کریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر رباط کریم

رُباط‌کریم مرکز شهرستان رباط کریم در استان تهران است که در فاصلهٔ ۴۵ کیلومتری جنوب غربی از پایتخت ایران قرار دارد

شهر رباط کریم در ویکیپدیا

شهر رباط کریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رباط کریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رباط کریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رباط کریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رباط کریم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رباط کریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رباط کریم
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رباط کریم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر رباط کریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رباط کریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رباط کریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رباط کریم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ رباط کریم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رباط کریم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رباط کریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا رباط کریم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رباط کریم
زمان پخش اذان مستقیم به افق رباط کریم
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ رباط کریم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رباط کریم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رباط کریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو