جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رباط قره بیل

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز رباط قره بیل


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٢٢
اذان مغرب: ١٦:٥١:٢٣
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٤٢

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رباط قره بیل (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر رباط قره بیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رباط قره بیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رباط قره بیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دنیا از كسی گرفته نشده است مگر این كه (این گرفتن) برای او خیر (به همراه) دارد. (دوری از دنیا و دل نبستن به آن، برای انسان خیر است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر رباط قره بیل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رباط قره بیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط قره بیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رباط قره بیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط قره بیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رباط قره بیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١١٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٢:١٥١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٢:٠٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٤١:٥٨١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٢٧٢٣:٥٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٩:٣١١٢:٤١:٤٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤١:٣٦١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٧:١٧١٢:٤١:٣٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٥٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٦:١١١٢:٤١:٢٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤١:١٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:١١٢٣:٥٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤١:١٥١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤١:١١١٩:٣٩:٥٢٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٢:٠٢١٢:٤١:٠٨١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠١:٠١٢٣:٥١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤١:٠٤١٢:٤١:٠٥١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٥٧٢٣:٥١:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤١:٠٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٥٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٩:١٠١٢:٤١:٠١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٥٠:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٣٨:١٥١٢:٤١:٠٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٧:٢٢١٢:٤٠:٥٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٦:٣٠١٢:٤٠:٥٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٤٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٣٥:٣٩١٢:٤١:٠٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:٢٩٢٣:٤٩:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٤:٥٠١٢:٤١:٠١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٤٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٤١:٠٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٣٣:١٧١٢:٤١:٠٥١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:١٠٢٣:٤٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٢:٣٣١٢:٤١:٠٨١٩:٥٠:١١٢٠:١١:٠٣٢٣:٤٩:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٣١:٥١١٢:٤١:١٢١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٥٥٢٣:٤٩:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣١:١٠١٢:٤١:١٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٤٧٢٣:٤٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٣٠:٣١١٢:٤١:٢٠١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٩:٥٣١٢:٤١:٢٦١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٤:٢٨٢٣:٤٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٩:١٧١٢:٤١:٣١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٥:١٧٢٣:٤٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط قره بیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط قره بیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط قره بیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رباط قره بیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رباط قره بیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رباط قره بیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط قره بیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رباط قره بیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رباط قره بیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رباط قره بیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رباط قره بیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رباط قره بیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط قره بیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رباط قره بیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر رباط قره بیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط قره بیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رباط قره بیل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٩:٤٠١١:٢٩:٠٠١٦:٥٧:٥٠١٧:١٦:٤٢٢٢:٤٦:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٠:٣٩١١:٢٨:٥٢١٦:٥٦:٣٥١٧:١٥:٢٩٢٢:٤٦:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠١:٣٨١١:٢٨:٤٤١٦:٥٥:٢١١٧:١٤:١٧٢٢:٤٥:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:٣٧١١:٢٨:٣٨١٦:٥٤:٠٨١٧:١٣:٠٧٢٢:٤٥:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٣:٣٧١١:٢٨:٣٢١٦:٥٢:٥٧١٧:١١:٥٧٢٢:٤٥:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٣٧١١:٢٨:٢٦١٦:٥١:٤٦١٧:١٠:٤٩٢٢:٤٥:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٥:٣٨١١:٢٨:٢٢١٦:٥٠:٣٧١٧:٠٩:٤٢٢٢:٤٥:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٣٩١١:٢٨:١٨١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٨:٣٦٢٢:٤٥:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٧:٤٠١١:٢٨:١٥١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٣٢٢٢:٤٥:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٨:٤١١١:٢٨:١٣١٦:٤٧:١٧١٧:٠٦:٢٩٢٢:٤٥:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٤٣١١:٢٨:١٢١٦:٤٦:١٣١٧:٠٥:٢٧٢٢:٤٥:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٠:٤٥١١:٢٨:١١١٦:٤٥:١٠١٧:٠٤:٢٧٢٢:٤٤:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١١:٤٧١١:٢٨:١١١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٣:٢٨٢٢:٤٤:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٢:٤٩١١:٢٨:١٢١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٢:٣١٢٢:٤٤:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:٥١١١:٢٨:١٤١٦:٤٢:١٠١٧:٠١:٣٥٢٢:٤٤:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:٥٤١١:٢٨:١٧١٦:٤١:١٣١٧:٠٠:٤٠٢٢:٤٤:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٥:٥٧١١:٢٨:٢٠١٦:٤٠:١٨١٦:٥٩:٤٧٢٢:٤٤:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٠٠١١:٢٨:٢٤١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٤:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٨:٠٣١١:٢٨:٢٩١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:٠٦٢٢:٤٤:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٠٦١١:٢٨:٣٥١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:١٨٢٢:٤٤:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٠:٠٩١١:٢٨:٤٢١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٤:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢١:١٢١١:٢٨:٥٠١٦:٣٦:٠٤١٦:٥٥:٤٧٢٢:٤٤:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:١٥١١:٢٨:٥٨١٦:٣٥:١٩١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤٤:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:١٨١١:٢٩:٠٨١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:٢٣٢٢:٤٥:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٢١١١:٢٩:١٨١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٤٣٢٢:٤٥:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:٢٤١١:٢٩:٢٩١٦:٣٣:١٢١٦:٥٣:٠٦٢٢:٤٥:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٦:٢٧١١:٢٩:٤١١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٢:٣٠٢٢:٤٥:٢٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢٩١١:٢٩:٥٣١٦:٣١:٥٧١٦:٥١:٥٦٢٢:٤٥:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٨:٣٢١١:٣٠:٠٧١٦:٣١:٢٢١٦:٥١:٢٣٢٢:٤٥:٤٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٩:٣٤١١:٣٠:٢١١٦:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٥٣٢٢:٤٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رباط قره بیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رباط قره بیل شهر رباط قره بیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رباط قره بیل شهر رباط قره بیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رباط قره بیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط قره بیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رباط قره بیل

رباط قره بیل روستایی در دهستان گلستان بخش مرکزی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی ایران است.

شهر رباط قره بیل در ویکیپدیا

شهر رباط قره بیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رباط قره بیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رباط قره بیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رباط قره بیل بر روی نقشه

شهر رباط قره بیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رباط قره بیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رباط قره بیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رباط قره بیل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رباط قره بیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر رباط قره بیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رباط قره بیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رباط قره بیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رباط قره بیل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رباط قره بیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رباط قره بیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رباط قره بیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رباط قره بیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رباط قره بیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رباط قره بیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رباط قره بیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق رباط قره بیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رباط قره بیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو