جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رباط سلطان

دامنکوه | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز رباط سلطان

اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٢١

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رباط سلطان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای رباط سلطان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای رباط سلطان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رباط سلطان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رباط سلطان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رباط سلطان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رباط سلطان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رباط سلطان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رباط سلطان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رباط سلطان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٩:١٠١٢:٥١:١٦١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٦:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٧:٥٠١٢:٥١:٠٢١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:١١١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٠:٢١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:١١٠٠:٠٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١١:١٩١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٤:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٩:٣١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:٣٣١٢:٤٩:١٩١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٣:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٢:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٢:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠١:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٥:١٩٠٠:٠١:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٨:٢١١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:١٣٠٠:٠١:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٨:١٣١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٠:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٠:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٤٧:٥٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٧:٤٧١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٥٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٧:٤٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٥٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٧:٣٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٥٨:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:١١٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٧:٢٥١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:١٠٢٣:٥٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٧:٢٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٥٨:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٧:٢٢١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٥٧٢٣:٥٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رباط سلطان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رباط سلطان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رباط سلطان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رباط سلطان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای رباط سلطان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رباط سلطان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رباط سلطان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای رباط سلطان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای رباط سلطان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای رباط سلطان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای رباط سلطان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رباط سلطان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رباط سلطان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رباط سلطان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای رباط سلطان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رباط سلطان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رباط سلطان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای رباط سلطان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رباط سلطان روستای رباط سلطان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رباط سلطان روستای رباط سلطان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رباط سلطان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رباط سلطان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رباط سلطان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رباط سلطان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رباط سلطان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رباط سلطان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٧:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٧:٣٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٠٧:١٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٠٧:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٠٧:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٣١٠٠:٠٧:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٤:١٠١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٧:٣١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:٠٨:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:٠٨:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:٠٨:٣٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٨:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٨:٤٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٧:١٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٨:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٧:١١١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٨:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٩:٠٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠١:١٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٩:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٦:٥٢١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٩:١١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٩:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٩:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٦:١٩١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٩:٢٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٩:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٩:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٩:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٩:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٩:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٥:١٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٩:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٠:٥١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٩:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١١:٣٩١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:١٥١٢:٥٤:١٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٨:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رباط سلطان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رباط سلطان روستای رباط سلطان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رباط سلطان روستای رباط سلطان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رباط سلطان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رباط سلطان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رباط سلطان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رباط سلطان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رباط سلطان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رباط سلطان

روستای رباط سلطان بر روی نقشه

روستای رباط سلطان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رباط سلطان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رباط سلطان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رباط سلطان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای رباط سلطان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای رباط سلطان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای رباط سلطان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رباط سلطان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رباط سلطان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رباط سلطان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رباط سلطان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رباط سلطان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رباط سلطان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رباط سلطان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رباط سلطان دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رباط سلطان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رباط سلطان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رباط سلطان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق رباط سلطان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رباط سلطان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو