جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رباط سفید

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رباط سفید

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٢
اذان ظهر: ١١:١٦:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٥٠
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٣:٥٢

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رباط سفید (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر رباط سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر رباط سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رباط سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
فقط به همان اندازه می‌توانید دیگران را دوست بدارید كه خودتان را دوست دارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رباط سفید

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رباط سفید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط سفید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رباط سفید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رباط سفید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رباط سفید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:٣٥٢٣:٤٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٢:١٤١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣١:٤٧١٩:٠٨:١٨١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣١:٣٣١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٣:١٨١٢:٣١:٢١١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٠:٥٧١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٣٧٢٣:٤٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٠:٤٥١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٤:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٠:٣٤١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٧:١١١٢:٣٠:٢٤١٩:١٤:١١١٩:٣٣:١٦٢٣:٤٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٠:١٤١٩:١٥:٠١١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٠:٠٤١٩:١٥:٥٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٩:٥٥١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٣:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٩:٤٧١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٣:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٢٩:٣٩١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٢:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٩:٣١١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٢:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٢:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٩:١٨١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤١:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٧:١٢١٢:٢٩:١٣١٩:٢١:٤٥١٩:٤١:١٧٢٣:٤١:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٦:١١١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٢:١١٢٣:٤١:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:١١١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤١:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:١٤٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٨:٥٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٠:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٤٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٢٩:٤٠١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٢١٢٣:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رباط سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رباط سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رباط سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رباط سفید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر رباط سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رباط سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر رباط سفید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رباط سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر رباط سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر رباط سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رباط سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رباط سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر رباط سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رباط سفید

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر رباط سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رباط سفید شهر رباط سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رباط سفید شهر رباط سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رباط سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط سفید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رباط سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر رباط سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رباط سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رباط سفید

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٥:٢٤١١:١٦:٥٢١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:١٩٢٢:٣٥:٠١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٦:١٩١١:١٦:٤٣١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٥:٠٩٢٢:٣٤:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٧:١٤١١:١٦:٣٦١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٤:٠١٢٢:٣٤:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٨:٠٩١١:١٦:٢٩١٦:٤٤:١٩١٧:٠٢:٥٣٢٢:٣٤:٣١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٩:٠٥١١:١٦:٢٢١٦:٤٣:١١١٧:٠١:٤٧٢٢:٣٤:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٠:٠٢١١:١٦:١٧١٦:٤٢:٠٤١٧:٠٠:٤٢٢٢:٣٤:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٥٨١١:١٦:١٢١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٩:٣٨٢٢:٣٤:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٥٥١١:١٦:٠٨١٦:٣٩:٥٣١٦:٥٨:٣٦٢٢:٣٣:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:٥٢١١:١٦:٠٤١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:٣٥٢٢:٣٣:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٣:٤٩١١:١٦:٠٢١٦:٣٧:٤٨١٦:٥٦:٣٥٢٢:٣٣:٤٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٤:٤٧١١:١٦:٠٠١٦:٣٦:٤٧١٦:٥٥:٣٦٢٢:٣٣:٤١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٥:٤٥١١:١٥:٥٩١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٤:٣٩٢٢:٣٣:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٦:٤٣١١:١٥:٥٩١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٣:٤٣٢٢:٣٣:٣٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٧:٤٢١١:١٦:٠٠١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٢:٤٨٢٢:٣٣:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٨:٤١١١:١٦:٠١١٦:٣٢:٥٧١٦:٥١:٥٥٢٢:٣٣:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٩:٤٠١١:١٦:٠٤١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٠٤٢٢:٣٣:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٠:٣٩١١:١٦:٠٧١٦:٣١:١١١٦:٥٠:١٤٢٢:٣٣:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠١:٣٨١١:١٦:١١١٦:٣٠:٢٠١٦:٤٩:٢٥٢٢:٣٣:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:٣٨١١:١٦:١٦١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٨:٣٩٢٢:٣٣:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١١:١٦:٢٢١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٧:٥٣٢٢:٣٣:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:٣٨١١:١٦:٢٨١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٧:١٠٢٢:٣٣:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٥:٣٨١١:١٦:٣٦١٦:٢٧:١٢١٦:٤٦:٢٨٢٢:٣٣:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٦:٣٨١١:١٦:٤٤١٦:٢٦:٢٩١٦:٤٥:٤٨٢٢:٣٣:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٧:٣٨١١:١٦:٥٤١٦:٢٥:٤٨١٦:٤٥:٠٩٢٢:٣٣:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٨:٣٨١١:١٧:٠٤١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٤:٣٢٢٢:٣٣:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٩:٣٨١١:١٧:١٥١٦:٢٤:٣١١٦:٤٣:٥٧٢٢:٣٣:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٠:٣٨١١:١٧:٢٧١٦:٢٣:٥٥١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٤:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١١:٣٨١١:١٧:٣٩١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٤:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٢:٣٧١١:١٧:٥٣١٦:٢٢:٤٩١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٤:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٣:٣٧١١:١٨:٠٧١٦:٢٢:١٨١٦:٤١:٥٤٢٢:٣٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رباط سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رباط سفید شهر رباط سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رباط سفید شهر رباط سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رباط سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رباط سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رباط سفید

رباط سفید مربوط به دوره صفوی - دوره قاجار است و در شهرستان مشهد، بخش احمدآباد، روستای رباط سفید واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۵۹۵۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

شهر رباط سفید در ویکیپدیا

شهر رباط سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رباط سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رباط سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رباط سفید بر روی نقشه

شهر رباط سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رباط سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رباط سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رباط سفید
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر رباط سفید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر رباط سفید + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر رباط سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رباط سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رباط سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رباط سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رباط سفید رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ رباط سفید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رباط سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رباط سفید
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رباط سفید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رباط سفید
زمان پخش اذان مستقیم به افق رباط سفید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رباط سفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رباط سفید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رباط سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو