جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر راژان

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز راژان

اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٣٦:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٧:١٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راژان (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر راژان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر راژان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راژان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ادوارد گوردن كرگ
من صحنه ی نمایشنامه ها را صرفاً بر اساس متن طراحی نمی كنم، بلكه متن را می خوانم و می گذارم صحنه ی آن در ذهن و اندیشه ام شكل گیرد، آنگاه آن را ترسیم می كنم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راژان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راژان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر راژان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان راژان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٧:١٧١٣:٣٠:٤٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٤٥:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٥:٥٤١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٤٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٤:٣١١٣:٣٠:١٦٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٤٤:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٣:٠٩١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٤٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٤٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٩:٣٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٤٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢٩:٢٣٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٤٢:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٩:١٠٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣١٠٠:٤٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٦:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٨٠٠:٤٢:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٥:١٣١٣:٢٨:٤٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٤١:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٤١:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٤١:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٨:١٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٧٠٠:٤٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٥٠٠:٤٠:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٩:٠١١٣:٢٧:٥٧٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:١٢٠٠:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٩:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢٧:٤١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٩:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٧:٣٤٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٠١٠٠:٣٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٧:٢٠٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٤:١١١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راژان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر راژان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر راژان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر راژان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٢٦:٥٥١٣:٣٦:٥٨٢٠:٤٦:٣٥٢١:٠٧:٢٨٠٠:٤٥:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٢٧:٤٢١٣:٣٧:٠٠٢٠:٤٥:٥١٢١:٠٦:٤١٠٠:٤٥:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٨:٢٩١٣:٣٧:٠١٢٠:٤٥:٠٥٢١:٠٥:٥٢٠٠:٤٥:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٩:١٧١٣:٣٧:٠٢٢٠:٤٤:١٨٢١:٠٥:٠٢٠٠:٤٥:٥٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٣٠:٠٤١٣:٣٧:٠٢٢٠:٤٣:٣٠٢١:٠٤:١٠٠٠:٤٦:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٣٠:٥٣١٣:٣٧:٠١٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:١٧٠٠:٤٦:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٣١:٤١١٣:٣٧:٠٠٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٢:٢٢٠٠:٤٦:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٣٢:٣٠١٣:٣٦:٥٨٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠١:٢٥٠٠:٤٦:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٣٣:٢٠١٣:٣٦:٥٥٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٢٧٠٠:٤٦:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:٣٦:٥٢٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٤٦:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٣٤:٥٩١٣:٣٦:٤٨٢٠:٣٨:٠٦٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٤٧:٠١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٣٥:٤٨١٣:٣٦:٤٤٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٤٧:٠٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٦:٣٨١٣:٣٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٤٧:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:٣٦:٣٣٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٥:١٥٠٠:٤٧:٢٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٨:١٩١٣:٣٦:٢٧٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٤٧:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٩:٠٩١٣:٣٦:٢٠٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٣:٠١٠٠:٤٧:٣٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٤٠:٠٠١٣:٣٦:١٣٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥١:٥٢٠٠:٤٧:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٤٠:٥١١٣:٣٦:٠٥٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٤٧:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٤١:٤١١٣:٣٥:٥٦٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٤٧:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٤٢:٣٢١٣:٣٥:٤٧٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:١٨٠٠:٤٧:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤٣:٢٣١٣:٣٥:٣٧٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٤٧:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٤:١٤١٣:٣٥:٢٧٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٤٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤٥:٠٥١٣:٣٥:١٦٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٤٧:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤٥:٥٦١٣:٣٥:٠٥٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:١٧٠٠:٤٧:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٦:٤٦١٣:٣٤:٥٣٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤١:٥٩٠٠:٤٧:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٧:٣٧١٣:٣٤:٤١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٠:٤١٠٠:٤٧:٤٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٨:٢٨١٣:٣٤:٢٨٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٢١٠٠:٤٧:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٩:١٩١٣:٣٤:١٥٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٠١٠٠:٤٧:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٥٠:١٠١٣:٣٤:٠١٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٤٧:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٢٠٦:٥١:٠١١٣:٣٣:٤٧٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:١٧٠٠:٤٧:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٥١:٥١١٣:٣٣:٣٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٤٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راژان

راژان، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر راژان در ویکیپدیا

شهر راژان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راژان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راژان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راژان بر روی نقشه

شهر راژان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راژان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راژان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راژان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر راژان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راژان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راژان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق راژان
زمان پخش اذان مستقیم به افق راژان
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ راژان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ راژان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راژان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راژان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق راژان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راژان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راژان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو