جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راژان

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز راژان


اذان صبح: ٠٦:١٠:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٠:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٤٥

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راژان (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر راژان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر راژان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راژان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هرگز آنچه را همه چیز دانان مغرور و آشفته سران می نویسند، نخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راژان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راژان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راژان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راژان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٤١:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٨:٢٤٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٤٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٤١:١٠١٣:٢٨:١٤٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٤٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٤٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٧:٤٠٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:١٧٠٠:٣٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٧:٢٠٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٨:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٣٠:٥١١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣٧:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٧:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٣٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٧:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٣٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٦:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٦:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٩:٠١١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٨:١٦١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٣٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٧:٠٦٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٦:١٤١٣:٢٧:١١٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٣٤:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راژان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر راژان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر راژان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١١:٣٦٠٧:٤٣:٤٦١٢:٣١:٤٨١٧:١٩:٥٥١٧:٤٠:٤٥٢٣:٤٥:٥٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١١:٥٧٠٧:٤٤:٠٤١٢:٣٢:١٨١٧:٢٠:٣٧١٧:٤١:٢٦٢٣:٤٦:٢٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٢:١٦٠٧:٤٤:٢٠١٢:٣٢:٤٧١٧:٢١:٢٠١٧:٤٢:٠٨٢٣:٤٦:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٢:٣٤٠٧:٤٤:٣٤١٢:٣٣:١٦١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٢:٥٢٢٣:٤٧:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٢:٤٩٠٧:٤٤:٤٦١٢:٣٣:٤٤١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٣:٣٧٢٣:٤٧:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٣:٠٤٠٧:٤٤:٥٦١٢:٣٤:١٣١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٤:٢٣٢٣:٤٨:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٣:١٦٠٧:٤٥:٠٤١٢:٣٤:٤١١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٥:١٠٢٣:٤٨:٥٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٣:٢٧٠٧:٤٥:١٠١٢:٣٥:٠٨١٧:٢٥:١٦١٧:٤٥:٥٩٢٣:٤٩:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٣:٣٦٠٧:٤٥:١٣١٢:٣٥:٣٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٦:٤٨٢٣:٤٩:٥٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٥:١٥١٢:٣٦:٠٢١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٧:٣٩٢٣:٥٠:٢٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٣:٤٩٠٧:٤٥:١٥١٢:٣٦:٢٩١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٨:٣١٢٣:٥٠:٥٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٣:٥٣٠٧:٤٥:١٣١٢:٣٦:٥٤١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٩:٢٤٢٣:٥١:٢١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٣:٥٥٠٧:٤٥:٠٨١٢:٣٧:٢٠١٧:٢٩:٤٤١٧:٥٠:١٧٢٣:٥١:٤٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٣:٥٥٠٧:٤٥:٠٢١٢:٣٧:٤٤١٧:٣٠:٤٠١٧:٥١:١٢٢٣:٥٢:١٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٣:٥٤٠٧:٤٤:٥٣١٢:٣٨:٠٨١٧:٣١:٣٨١٧:٥٢:٠٧٢٣:٥٢:٤٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٣:٥٠٠٧:٤٤:٤٣١٢:٣٨:٣٢١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٣:٠٤٢٣:٥٣:١١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٣:٤٥٠٧:٤٤:٣٠١٢:٣٨:٥٥١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٤:٠١٢٣:٥٣:٣٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٣:٣٨٠٧:٤٤:١٥١٢:٣٩:١٧١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٤:٥٨٢٣:٥٤:٠٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٣:٣٠٠٧:٤٣:٥٩١٢:٣٩:٣٩١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٥:٥٧٢٣:٥٤:٢٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٣:١٩٠٧:٤٣:٤٠١٢:٤٠:٠٠١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٦:٥٦٢٣:٥٤:٥٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٣:٠٧٠٧:٤٣:١٩١٢:٤٠:٢١١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٧:٥٦٢٣:٥٥:١٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٢:٥٣٠٧:٤٢:٥٧١٢:٤٠:٤٠١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٨:٥٦٢٣:٥٥:٣٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٢:٣٧٠٧:٤٢:٣٢١٢:٤١:٠٠١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٩:٥٧٢٣:٥٦:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٢:١٩٠٧:٤٢:٠٦١٢:٤١:١٨١٧:٤٠:٤٩١٨:٠٠:٥٨٢٣:٥٦:٢٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١١:٥٩٠٧:٤١:٣٧١٢:٤١:٣٦١٧:٤١:٥٣١٨:٠٢:٠٠٢٣:٥٦:٤٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١١:٣٨٠٧:٤١:٠٧١٢:٤١:٥٢١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٣:٠٢٢٣:٥٧:٠٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١١:١٥٠٧:٤٠:٣٥١٢:٤٢:٠٩١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٠:٠١١٢:٤٢:٢٤١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٥:٠٧٢٣:٥٧:٤٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٢٥١٢:٤٢:٣٩١٧:٤٦:١٤١٨:٠٦:١٠٢٣:٥٨:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٩:٥٤٠٧:٣٨:٤٧١٢:٤٢:٥٢١٧:٤٧:١٩١٨:٠٧:١٣٢٣:٥٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر راژان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٥٩٠٧:٤١:٣٧١٢:٤١:٣٦١٧:٤١:٥٣١٨:٠٢:٠٠٢٣:٥٦:٤٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٨٠٧:٤١:٠٧١٢:٤١:٥٢١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٣:٠٢٢٣:٥٧:٠٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٥٠٧:٤٠:٣٥١٢:٤٢:٠٩١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:٥٧:٢٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٠:٠١١٢:٤٢:٢٤١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٥:٠٧٢٣:٥٧:٤٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٢٥١٢:٤٢:٣٩١٧:٤٦:١٤١٨:٠٦:١٠٢٣:٥٨:٠٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥٤٠٧:٣٨:٤٧١٢:٤٢:٥٢١٧:٤٧:١٩١٨:٠٧:١٣٢٣:٥٨:٢٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٤٠٧:٣٨:٠٨١٢:٤٣:٠٥١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٨:١٦٢٣:٥٨:٣٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥١٠٧:٣٧:٢٧١٢:٤٣:١٨١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٩:١٩٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٧٠٧:٣٦:٤٣١٢:٤٣:٢٩١٧:٥٠:٣٨١٨:١٠:٢٣٢٣:٥٩:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤١٠٧:٣٥:٥٩١٢:٤٣:٣٩١٧:٥١:٤٤١٨:١١:٢٧٢٣:٥٩:٢٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٥:١٢١٢:٤٣:٤٩١٧:٥٢:٥٠١٨:١٢:٣٠٢٣:٥٩:٣٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٥٠٧:٣٤:٢٤١٢:٤٣:٥٨١٧:٥٣:٥٧١٨:١٣:٣٤٢٣:٥٩:٥٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٤٠٧:٣٣:٣٤١٢:٤٤:٠٦١٧:٥٥:٠٣١٨:١٤:٣٧٠٠:٠٠:٠٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠١٠٧:٣٢:٤٣١٢:٤٤:١٣١٧:٥٦:٠٩١٨:١٥:٤١٠٠:٠٠:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٦٠٧:٣١:٥٠١٢:٤٤:١٩١٧:٥٧:١٥١٨:١٦:٤٥٠٠:٠٠:٢٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣٠:٥٥١٢:٤٤:٢٥١٧:٥٨:٢١١٨:١٧:٤٨٠٠:٠٠:٣٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٩:٥٩١٢:٤٤:٣٠١٧:٥٩:٢٧١٨:١٨:٥١٠٠:٠٠:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٣٠٧:٢٩:٠٢١٢:٤٤:٣٤١٨:٠٠:٣٣١٨:١٩:٥٤٠٠:٠٠:٤٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٢٠٧:٢٨:٠٢١٢:٤٤:٣٧١٨:٠١:٣٨١٨:٢٠:٥٧٠٠:٠٠:٥٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٧:٠٢١٢:٤٤:٣٩١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٢:٠٠٠٠:٠١:٠٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٦٠٧:٢٦:٠٠١٢:٤٤:٤٠١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٣:٠٣٠٠:٠١:٠٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:٥٧١٢:٤٤:٤١١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٤:٠٦٠٠:٠١:٠٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٣:٥٣١٢:٤٤:٤١١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٥:٠٨٠٠:٠١:١١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٤٤:٤٠١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٦:١٠٠٠:٠١:١٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢١:٤٠١٢:٤٤:٣٩١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٧:١٢٠٠:٠١:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٠:٣٢١٢:٤٤:٣٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٨:١٤٠٠:٠١:١٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٩:٢٢١٢:٤٤:٣٤١٨:١٠:١٥١٨:٢٩:١٦٠٠:٠١:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٨:١٢١٢:٤٤:٣٠١٨:١١:١٩١٨:٣٠:١٧٠٠:٠١:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٧:٠٠١٢:٤٤:٢٦١٨:١٢:٢٢١٨:٣١:١٨٠٠:٠١:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٥:٤٨١٢:٤٤:٢١١٨:١٣:٢٥١٨:٣٢:١٩٠٠:٠١:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راژان

راژان، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر راژان در ویکیپدیا

شهر راژان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راژان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راژان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راژان بر روی نقشه

شهر راژان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راژان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راژان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راژان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راژان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راژان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راژان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا راژان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راژان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راژان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راژان
افق شرعی امروز فردا راژان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راژان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق راژان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راژان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راژان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو