جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر راژان

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز راژان

اذان صبح: ٠٥:١٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٥:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٣٤

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راژان (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر راژان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راژان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راژان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

فرانك
ما در بین كسانی كه با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم كه در بین كسانی باشیم كه با ما هم عقیده نباشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راژان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راژان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر راژان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان راژان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٧:١٧١٣:٣٠:٤٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٤٥:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٥:٥٤١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٤٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٤:٣١١٣:٣٠:١٦٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٤٤:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٣:٠٩١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٤٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٤٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٩:٣٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٤٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢٩:٢٣٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٤٢:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٩:١٠٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣١٠٠:٤٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٦:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٨٠٠:٤٢:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٥:١٣١٣:٢٨:٤٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٤١:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٤١:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٤١:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٨:١٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٧٠٠:٤٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٥٠٠:٤٠:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٩:٠١١٣:٢٧:٥٧٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:١٢٠٠:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٩:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢٧:٤١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٩:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٧:٣٤٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٠١٠٠:٣٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٧:٢٠٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٤:١١١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راژان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر راژان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر راژان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راژان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٨:٢٦١٢:٢٣:٠٤١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٣٤٢٣:٤٠:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:١٦١٢:٢٢:٤٣١٨:٢٥:٣٤١٨:٤٤:٠١٢٣:٣٩:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:٢٢:٢٢١٨:٢٤:٠٢١٨:٤٢:٢٩٢٣:٣٩:٤٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٠:٥٧١٢:٢٢:٠١١٨:٢٢:٣٠١٨:٤٠:٥٦٢٣:٣٩:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢١:٤٨١٢:٢١:٤١١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٩:٢٤٢٣:٣٩:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٣٩١٢:٢١:٢٠١٨:١٩:٢٦١٨:٣٧:٥٣٢٣:٣٨:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٣٠١٢:٢١:٠٠١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٢١٢٣:٣٨:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٤:٢٢١٢:٢٠:٤٠١٨:١٦:٢٣١٨:٣٤:٥١٢٣:٣٨:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٥:١٣١٢:٢٠:٢١١٨:١٤:٥٣١٨:٣٣:٢٠٢٣:٣٧:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٠٥١٢:٢٠:٠١١٨:١٣:٢٢١٨:٣١:٥٠٢٣:٣٧:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٦:٥٧١٢:١٩:٤٢١٨:١١:٥٢١٨:٣٠:٢٠٢٣:٣٧:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٧:٤٩١٢:١٩:٢٣١٨:١٠:٢٢١٨:٢٨:٥١٢٣:٣٦:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٨:٤٢١٢:١٩:٠٥١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٧:٢٢٢٣:٣٦:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٨:٤٦١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٥٤٢٣:٣٦:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٠:٢٨١٢:١٨:٢٩١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٣٦:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣١:٢١١٢:١٨:١١١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٥٩٢٣:٣٥:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٢:١٥١٢:١٧:٥٤١٨:٠٣:٠٠١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٥:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٣:٠٩١٢:١٧:٣٨١٨:٠١:٣٤١٨:٢٠:٠٧٢٣:٣٥:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٤:٠٣١٢:١٧:٢٢١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:٤٢٢٣:٣٤:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٤:٥٨١٢:١٧:٠٧١٧:٥٨:٤٢١٨:١٧:١٨٢٣:٣٤:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٥٣١٢:١٦:٥٢١٧:٥٧:١٧١٨:١٥:٥٤٢٣:٣٤:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٤٨١٢:١٦:٣٧١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٣١٢٣:٣٤:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٧:٤٤١٢:١٦:٢٣١٧:٥٤:٣٠١٨:١٣:٠٩٢٣:٣٣:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٨:٤٠١٢:١٦:١٠١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٤٨٢٣:٣٣:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٩:٣٧١٢:١٥:٥٧١٧:٥١:٤٦١٨:١٠:٢٨٢٣:٣٣:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٣٤١٢:١٥:٤٥١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٩:٠٩٢٣:٣٣:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٣١١٢:١٥:٣٤١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٥٠٢٣:٣٢:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٥:٢٣١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٣٣٢٣:٣٢:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٣:٢٦١٢:١٥:١٢١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١٦٢٣:٣٢:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٤:٢٤١٢:١٥:٠٣١٧:٤٥:١٠١٨:٠٤:٠١٢٣:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راژان

راژان، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر راژان در ویکیپدیا

شهر راژان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راژان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راژان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راژان بر روی نقشه

شهر راژان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راژان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راژان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راژان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر راژان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راژان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راژان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق راژان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راژان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق راژان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ راژان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا راژان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ راژان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راژان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ راژان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راژان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو