جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راژان

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز راژان


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٣٠
اذان ظهر: ١٢:١٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٣١:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راژان (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر راژان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر راژان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راژان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
شكوه و بزرگی یك پیشه، شاید پیش از هر چیز، در یكی شدن روح‌هاست و این، یك شكوه راستین است؛ شكوه مناسبات روابط انسانی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راژان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راژان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راژان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راژان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راژان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٤١:١٠١٣:٢٨:١٤٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٤٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٤٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٧:٤٠٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:١٧٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٧:٢٠٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٨:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٣٠:٥١١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣٧:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٧:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٣٧:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٣٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٦:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٦:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٥:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٥:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٩:٠١١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٨:١٦١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٣٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٧:٠٦٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٦:١٤١٣:٢٧:١١٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٣٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٤:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:١٦٠٠:٣٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راژان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر راژان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر راژان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راژان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر راژان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راژان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راژان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٣٥١٢:١٤:٥٠١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٢٨٢٣:٣٢:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٦:٣٤١٢:١٤:٤٢١٧:٤٢:٢٠١٨:٠١:١٥٢٣:٣١:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٧:٣٣١٢:١٤:٣٥١٧:٤١:٠٦١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣١:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٣٣١٢:١٤:٢٨١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٥٢٢٣:٣١:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٣٣١٢:١٤:٢٢١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣١:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٣٣١٢:١٤:١٧١٧:٣٧:٣١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣١:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥١:٣٤١٢:١٤:١٢١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٢٧٢٣:٣١:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٣٥١٢:١٤:٠٩١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٢٢٢٣:٣١:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٤:٠٦١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:١٧٢٣:٣٠:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٤:٣٧١٢:١٤:٠٣١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:١٤٢٣:٣٠:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٥:٣٩١٢:١٤:٠٢١٧:٣١:٥٧١٧:٥١:١٢٢٣:٣٠:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٦:٤١١٢:١٤:٠١١٧:٣٠:٥٤١٧:٥٠:١٢٢٣:٣٠:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٧:٤٣١٢:١٤:٠٢١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٩:١٣٢٣:٣٠:٤١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٨:٤٦١٢:١٤:٠٣١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٨:١٦٢٣:٣٠:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٩:٤٨١٢:١٤:٠٤١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:٢٠٢٣:٣٠:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٧:٠٠:٥١١٢:١٤:٠٧١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٦:٢٥٢٣:٣٠:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠١:٥٤١٢:١٤:١١١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٥:٣٢٢٣:٣٠:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٢:٥٧١٢:١٤:١٥١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٤:٤١٢٣:٣٠:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٤:٠٠١٢:١٤:٢٠١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٥١٢٣:٣٠:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٥:٠٣١٢:١٤:٢٦١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٠:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٤:٣٣١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٢:١٧٢٣:٣٠:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٧:٠٩١٢:١٤:٤٠١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٣٢٢٣:٣٠:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٨:١٢١٢:١٤:٤٩١٧:٢١:٠٢١٧:٤٠:٤٩٢٣:٣٠:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:١٥١٢:١٤:٥٨١٧:٢٠:١٨١٧:٤٠:٠٨٢٣:٣٠:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٠:١٨١٢:١٥:٠٨١٧:١٩:٣٦١٧:٣٩:٢٨٢٣:٣٠:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١١:٢١١٢:١٥:٢٠١٧:١٨:٥٦١٧:٣٨:٥٠٢٣:٣١:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٦٠٧:١٢:٢٤١٢:١٥:٣١١٧:١٨:١٧١٧:٣٨:١٤٢٣:٣١:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:١٣:٢٧١٢:١٥:٤٤١٧:١٧:٤١١٧:٣٧:٤٠٢٣:٣١:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٤:٣٠١٢:١٥:٥٨١٧:١٧:٠٦١٧:٣٧:٠٨٢٣:٣١:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٥:٣٢١٢:١٦:١٢١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٣١:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راژان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راژان شهر راژان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راژان شهر راژان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راژان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راژان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راژان

راژان، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر راژان در ویکیپدیا

شهر راژان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راژان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راژان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راژان بر روی نقشه

شهر راژان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راژان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راژان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راژان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر راژان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راژان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راژان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راژان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا راژان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ راژان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راژان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راژان
جدول اوقات شرعی امروز فردا راژان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق راژان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راژان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راژان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راژان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو