جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای راوندعلیا

شعبان | نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز راوندعلیا


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٤٧

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای راوندعلیا (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای راوندعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای راوندعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

آندره موروا
همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای راوندعلیا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای راوندعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای راوندعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای راوندعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راوندعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٤:٣١١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٤:٢١١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣١:١٧١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٠:١٣١٣:١٤:٠٣١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٣:٥٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٣:٤٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٨:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٧:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٧:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٦:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٢:١٣١٣:١٣:١٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:١٨١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٦:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٣٢١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٦:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٤١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٧:٥١١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٠٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٥:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٥:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٥٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١١٠٠:٢٥:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٢١٣:١٣:٠٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٢:٤٢١٣:١٣:٠٣٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٤:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٢:٠٣١٣:١٣:٠٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١١:٢٦١٣:١٣:٠٩٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥١١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٠:١٧١٣:١٣:١٨٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٣:٢٣٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راوندعلیا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای راوندعلیا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راوندعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای راوندعلیا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٩:١١٠٧:١١:٥١١٣:٢٢:١٠١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٠٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:٢٩١٣:٢١:٥٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٤٠:٠٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:٠٩:٠٧١٣:٢١:٣٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٩:٣٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٧:٤٦١٣:٢١:١٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٩:١٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٦:٢٤١٣:٢٠:٥٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٨:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٥:٠٣١٣:٢٠:٤١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٨:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٣:٤١١٣:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٨:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٧:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:١١٠٧:٠١:٠٠١٣:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٧:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:١٩:٣٠١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٣٧:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٨:١٩١٣:١٩:١٣١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣٨٠٠:٣٦:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٥٩١٣:١٨:٥٦١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:٣٦:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٥:٤٠١٣:١٨:٣٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٣٠٠:٣٥:٥٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٢١١٣:١٨:٢٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣٥:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:١٨:٠٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٥:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥١:٤٤١٣:١٧:٤٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٤:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٧:٣٤١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٣٤:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٧:١٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٤:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٧:٠٣١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٣٣:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٦:٤٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٣:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٦:٣٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٦:١٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٣٢:٣٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٦:٠٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٢٠٠:٣٢:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤١:٤٠١٣:١٥:٥٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣١:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٥:٣٩١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣١:٣٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:١٦١٣:١٥:٢٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:٣١:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٥:١٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٠:٥٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٥:٠٣١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٦٠٠:٣٠:٣٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٤:٥٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٠:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٤:٤١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای راوندعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راوندعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای راوندعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راوندعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای راوندعلیا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٠٤١٢:٢٣:٥٨١٨:٢٨:٢٥١٨:٤٦:٠٩٠٠:١٢:٢٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٢٠٧:١٨:٤٢١٣:٢٣:٤٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٥٦٠٠:٤٢:٠٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٧:٢٠١٣:٢٣:٢٢١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٤٣٠٠:٤١:٤٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٧٠٧:١٥:٥٨١٣:٢٣:٠٥١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:٤١:٢٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٤:٣٥١٣:٢٢:٤٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١٧٠٠:٤١:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:١٣١٣:٢٢:٢٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٣٠٠:٤٠:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١١٠٧:١١:٥١١٣:٢٢:١٠١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٠٠٠:٤٠:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:٢٩١٣:٢١:٥٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٤٠:٠٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:٠٩:٠٧١٣:٢١:٣٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٩:٣٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٧:٤٦١٣:٢١:١٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٩:١٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٦:٢٤١٣:٢٠:٥٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٨:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٥:٠٣١٣:٢٠:٤١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٨:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٣:٤١١٣:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٨:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٧:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١١٠٧:٠١:٠٠١٣:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٧:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:١٩:٣٠١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٣٧:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٨:١٩١٣:١٩:١٣١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣٨٠٠:٣٦:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٥٩١٣:١٨:٥٦١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:٣٦:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٥:٤٠١٣:١٨:٣٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٣٠٠:٣٥:٥٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٢١١٣:١٨:٢٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣٥:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:١٨:٠٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٥:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥١:٤٤١٣:١٧:٤٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٤:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٧:٣٤١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٣٤:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٧:١٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٤:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٧:٠٣١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٣٣:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٦:٤٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٣:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٦:٣٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٦:١٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٣٢:٣٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٦:٠٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٢٠٠:٣٢:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤١:٤٠١٣:١٥:٥٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣١:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٥:٣٩١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣١:٣٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای راوندعلیا روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای راوندعلیا روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای راوندعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راوندعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای راوندعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای راوندعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای راوندعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای راوندعلیا

روستای راوندعلیا بر روی نقشه

روستای راوندعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای راوندعلیا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای راوندعلیا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای راوندعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای راوندعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ راوندعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راوندعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راوندعلیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق راوندعلیا
افق شرعی امروز فردا راوندعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راوندعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راوندعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راوندعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو