جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای راوندعلیا

شعبان | نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز راوندعلیا


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١١:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٥٦

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای راوندعلیا (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای راوندعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای راوندعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
از حدس و گمان‌های مردمانِ با ایمان بترسید، زیرا خداوند متعال حق را در زبان آنان قرار داده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای راوندعلیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای راوندعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای راوندعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای راوندعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راوندعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٤:٢١١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣١:١٧١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٠:١٣١٣:١٤:٠٣١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٣:٥٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٣:٤٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٢:١٣١٣:١٣:١٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٦:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:١٨١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٦:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٣٢١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٤١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٥:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٧:٥١١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٠٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٥:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٥٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١١٠٠:٢٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٢١٣:١٣:٠٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٢:٤٢١٣:١٣:٠٣٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٢:٠٣١٣:١٣:٠٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١١:٢٦١٣:١٣:٠٩٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥١١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٠:١٧١٣:١٣:١٨٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٣:٢٣٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٩:١٤١٣:١٣:٢٩٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راوندعلیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای راوندعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای راوندعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راوندعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای راوندعلیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای راوندعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راوندعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای راوندعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای راوندعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راوندعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای راوندعلیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:١٨١٣:١٩:١٩١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٥:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٤:٠١١٣:١٩:٠٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٥٥٠٠:٣٥:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٨:٤٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:٣٥:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٨:٣١١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٥:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٠٩١٣:١٨:١٤١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣٥:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٦:٥١١٣:١٧:٥٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٤:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٧:٣٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٣٤:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٨:١٦١٣:١٧:٢٠١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٣٤:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٨:٥٨١٣:١٧:٠٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤١٠٠:٣٤:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٦:٤٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٤:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٢٢١٣:١٦:٢٤١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٥٨٠٠:٣٣:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٣١٣:١٦:٠٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:٣٣:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥١:٤٥١٣:١٥:٤٥١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:١٣٠٠:٣٣:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٢:٢٧١٣:١٥:٢٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٣:٠٩١٣:١٥:٠٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:٣٣:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٤:٤٥١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٢:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٤:٣١١٣:١٤:٢٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٩٠٠:٣٢:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٥:١٣١٣:١٤:٠٤١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٥:٥٤١٣:١٣:٤٣١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣١:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:٣٦١٣:١٣:٢٢١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٢٦٠٠:٣١:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٧:١٧١٣:١٣:٠٠١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠١٠٠:٣١:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٧:٥٨١٣:١٢:٣٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٣٦٠٠:٣١:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٨:٤٠١٣:١٢:١٨١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:١١٠٠:٣٠:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٩:٢١١٣:١١:٥٦١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٤٦٠٠:٣٠:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٠:٠٢١٣:١١:٣٥١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٢١٠٠:٣٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٠:٤٤١٣:١١:١٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠١:٢٥١٣:١٠:٥٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٣٠٠٠:٢٩:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٠:٣٠١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٠٥٠٠:٢٩:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٢:٤٩١٣:١٠:٠٩١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤٠٠٠:٢٩:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٣:٣١١٣:٠٩:٤٧١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:١٥٢٣:٥٨:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٤:١٣١٢:٠٩:٢٦١٨:١٤:٠٨١٨:٣١:٥٠٢٣:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای راوندعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای راوندعلیا روستای راوندعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای راوندعلیا روستای راوندعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای راوندعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راوندعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای راوندعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای راوندعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای راوندعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای راوندعلیا

روستای راوندعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای راوندعلیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای راوندعلیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای راوندعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راوندعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای راوندعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا راوندعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راوندعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راوندعلیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راوندعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راوندعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راوندعلیا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ راوندعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق راوندعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای راوندعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو