جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راور

راور | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز راور


اذان صبح: ٠٤:٠١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٤:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٥٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راور (شهرستان راور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر راور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر راور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(با توجّه و متناسب) با اخلاق مردم، با آنها رابطه داشته باشید و با اعمال (بدشان) با آنها مخالفت كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راور

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٠:٤١١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٠:٣١١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:٤١١٢:٤٠:٢٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٠:١٣١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:١٤٢٣:٥٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٢٦٢٣:٥٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:٣٩:١٨١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٤:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٩:١٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٤:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٩:١٠١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٣١٢٣:٥٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٩:٠٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٩:١٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٣:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٩:١٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٤٧٢٣:٥٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٩:١٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٩:٣٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راور

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر راور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر راور

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر راور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر راور

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٣:١٢١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٣:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٢:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٢:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:١٩٢٣:٥٢:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٥٧٢٣:٥٢:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٠:١٦١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:٣٥٢٣:٥٢:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٩:٥٦١٢:٤٠:١٥١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:١٢٢٣:٥٢:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٥٣:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٩:٢٢١٢:٤٠:٣٣١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٢٣٢٣:٥٣:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٩:٠٧١٢:٤٠:٤٢١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٥٨٢٣:٥٣:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٠:٥٢١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٣:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٨:٤٢١٢:٤١:٠٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٠٥٢٣:٥٣:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٨:٣٢١٢:٤١:١٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٣٧٢٣:٥٣:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤١:٢٣١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٠٨٢٣:٥٣:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٨:١٥١٢:٤١:٣٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٥٣:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٨:٠٩١٢:٤١:٤٥١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠٨٢٣:٥٣:٤٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤١:٥٧١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٥٣:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٤٢:٠٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٤:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤٢:٢١١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٣٠٢٣:٥٤:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٥٤:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٧:١٩٢٣:٥٤:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٨:٠٢١٢:٤٢:٥٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٤:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٨:٠٦١٢:٤٣:١١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٤:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٨:١١١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٥٥:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٥٥:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤٣:٤٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٥٥:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:١٦٢٣:٥٥:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٨:٤٥١٢:٤٤:١٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٣١٢٣:٥٥:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٤:٢٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٥٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر راور شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر راور شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر راور

راوَر، مرکز شهرستان راور، شمالی‌ترین شهر استان کرمان در شرق ایران است. این شهر در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شهر کرمان واقع شده‌است. بر اساس سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر ۲۲٬۷۲۹ نفر بوده‌است

شهر راور در ویکیپدیا

شهر راور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راور
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راور رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا راور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق راور
جدول اوقات شرعی امروز فردا راور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راور دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ راور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو