جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر راور

راور | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز راور

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٦:٠١

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راور (شهرستان راور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر راور)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر راور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راور

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر راور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان راور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٤٢:٤٧١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٥٥٠٠:٠٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٤٢:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٣٦٠٠:٠٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٣٢١٢:٤٢:١٩١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:١٨٠٠:٠٠:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:١١:٢٤١٢:٤٢:٠٦١٩:١٣:١٦١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٠:١٨١٢:٤١:٥٣١٩:١٣:٥٦١٩:٣١:٤٣٢٣:٥٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:١٢١٢:٤١:٤٠١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٢٥٢٣:٥٩:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤١:٢٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤١:١٦١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٨:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤١:٠٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٨:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٠:٥٣١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٨:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٠:٤٣١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٧:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٠:٣٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٠:٢٣١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٧:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٠:١٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٦:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٦:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٩:٥٨١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٣٥٢٣:٥٦:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٩:٥١١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٦:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٥:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٥:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٥:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٩:١٨١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٩:١٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥١:١٤١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:١٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راور

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راور

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راور شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راور شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر راور

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر راور

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٥:٣٤١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٣٨٠٠:٠٣:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٢٥١٢:٤٥:١٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٢٨٠٠:٠٣:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٠١١٢:٤٥:٠٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:١٧٠٠:٠٣:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:٣٨١٢:٤٤:٤٦١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٠٥٠٠:٠٣:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٥:١٤١٢:٤٤:٢٩١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٥٣٠٠:٠٢:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٥:٥٠١٢:٤٤:١٢١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٤١٠٠:٠٢:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٦:٢٦١٢:٤٣:٥٤١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:٢٨٠٠:٠٢:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٧:٠٢١٢:٤٣:٣٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:١٤٠٠:٠٢:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٣٧١٢:٤٣:١٧١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٥:٥٩٠٠:٠٢:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:١٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٤٥٠٠:٠١:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٢:٣٩١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢٩٠٠:٠١:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٢٣١٢:٤٢:٢٠١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:١٤٠٠:٠١:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٩:٥٩١٢:٤٢:٠٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢٠:٥٨٠٠:٠١:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٠:٣٤١٢:٤١:٤٠١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٤١٠٠:٠٠:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٠١:٠٢١٩:١٨:٢٥٠٠:٠٠:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢١:٤٤١٢:٤١:٠٠١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٠٨٠٠:٠٠:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٢:١٩١٢:٤٠:٣٩١٨:٥٨:٣١١٩:١٥:٥٠٠٠:٠٠:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١٢:٤٠:١٩١٨:٥٧:١٤١٩:١٤:٣٣٢٣:٥٩:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٣:٢٩١٢:٣٩:٥٨١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:١٥٢٣:٥٩:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:٠٤١٢:٣٩:٣٧١٨:٥٤:٤١١٩:١١:٥٧٢٣:٥٩:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٤:٣٩١٢:٣٩:١٦١٨:٥٣:٢٤١٩:١٠:٣٩٢٣:٥٩:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:١٣١٢:٣٨:٥٥١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٩:٢١٢٣:٥٨:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٥:٤٨١٢:٣٨:٣٣١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٨:٠٣٢٣:٥٨:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٦:٢٣١٢:٣٨:١٢١٨:٤٩:٣١١٩:٠٦:٤٤٢٣:٥٨:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٥٩١٢:٣٧:٥١١٨:٤٨:١٤١٩:٠٥:٢٦٢٣:٥٧:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٧:٣٤١٢:٣٧:٢٩١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٤:٠٨٢٣:٥٧:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٠٩١٢:٣٧:٠٨١٨:٤٥:٣٨١٩:٠٢:٤٩٢٣:٥٧:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٨:٤٤١٢:٣٦:٤٧١٨:٤٤:٢٠١٩:٠١:٣١٢٣:٥٦:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٩:١٩١٢:٣٦:٢٥١٨:٤٣:٠٢١٩:٠٠:١٢٢٣:٥٦:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٢٩:٥٥١٢:٣٦:٠٤١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:٥٤٢٣:٢٦:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٠:٣٠١١:٣٥:٤٣١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٧:٣٦٢٢:٥٦:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر راور شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر راور شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راور

راوَر، مرکز شهرستان راور، شمالی‌ترین شهر استان کرمان در شرق ایران است. این شهر در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شهر کرمان واقع شده‌است. بر اساس سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر ۲۲٬۷۲۹ نفر بوده‌است

شهر راور در ویکیپدیا

شهر راور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راور بر روی نقشه

شهر راور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راور
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر راور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راور
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ راور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا راور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق راور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو