جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راور

راور | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز راور


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٦:٢٢

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راور (شهرستان راور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر راور)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر راور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق بلایی است كه همه خواستارش هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راور

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٠:٥١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٠:٤١١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٠:٣١١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:٤١١٢:٤٠:٢٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٠:١٣١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:١٤٢٣:٥٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٢٦٢٣:٥٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:٣٩:١٨١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٩:١٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٩:١٠١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٣١٢٣:٥٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٩:٠٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٩:١٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٩:١٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٤٧٢٣:٥٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٩:١٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٩:٣٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راور

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر راور

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر راور

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٨:٢٠١١:٥٥:٢٢١٧:١٢:٤٢١٧:٣٠:٥٩٢٣:١٤:١٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٧:٥٠١١:٥٥:٣٤١٧:١٣:٣٦١٧:٣١:٥١٢٣:١٤:٢٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٧:١٩١١:٥٥:٤٥١٧:١٤:٣١١٧:٣٢:٤٣٢٣:١٤:٤٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٥:٥٦١٧:١٥:٢٥١٧:٣٣:٣٦٢٣:١٤:٥٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٦:١٢١١:٥٦:٠٦١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٢٨٢٣:١٥:٠٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٣٦١١:٥٦:١٤١٧:١٧:١٣١٧:٣٥:١٩٢٣:١٥:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٤:٥٩١١:٥٦:٢٣١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:١١٢٣:١٥:٣٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٦:٣٠١٧:١٩:٠٠١٧:٣٧:٠٢٢٣:١٥:٤٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٣:٤٠١١:٥٦:٣٦١٧:١٩:٥٤١٧:٣٧:٥٤٢٣:١٥:٥٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٢:٥٨١١:٥٦:٤٢١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٨:٤٥٢٣:١٥:٥٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١١:١٠٠٦:٣٢:١٥١١:٥٦:٤٦١٧:٢١:٤٠١٧:٣٩:٣٥٢٣:١٦:٠٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣١:٣١١١:٥٦:٥٠١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٠:٢٦٢٣:١٦:١٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٠:٤٥١١:٥٦:٥٣١٧:٢٣:٢٤١٧:٤١:١٦٢٣:١٦:١٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٩:٥٨١١:٥٦:٥٦١٧:٢٤:١٦١٧:٤٢:٠٦٢٣:١٦:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٩:٠٩١١:٥٦:٥٧١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٢:٥٦٢٣:١٦:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٨:٢٠١١:٥٦:٥٨١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٣:٤٥٢٣:١٦:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٧:٢٩١١:٥٦:٥٨١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٤:٣٤٢٣:١٦:٣٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٦:٣٧١١:٥٦:٥٧١٧:٢٧:٤١١٧:٤٥:٢٣٢٣:١٦:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٥:٤٤١١:٥٦:٥٦١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:١٢٢٣:١٦:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٤:٥٠١١:٥٦:٥٤١٧:٢٩:٢١١٧:٤٧:٠٠٢٣:١٦:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٣:٥٤١١:٥٦:٥١١٧:٣٠:١١١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٦:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٢:٥٨١١:٥٦:٤٧١٧:٣١:٠١١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٦:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٢:٠١١١:٥٦:٤٣١٧:٣١:٥٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:١٦:٣٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٠٢١١:٥٦:٣٨١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:١٠٢٣:١٦:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٠٣١١:٥٦:٣٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٦:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٩:٠٢١١:٥٦:٢٦١٧:٣٤:١٥١٧:٥١:٤٣٢٣:١٦:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٨:٠١١١:٥٦:١٩١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٦:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٦:٥٩١١:٥٦:١١١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:١٥٢٣:١٦:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٥:٥٦١١:٥٦:٠٣١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٤:٠١٢٣:١٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر راور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راور

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٠٣١١:٥٦:٣٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٦:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٩:٠٢١١:٥٦:٢٦١٧:٣٤:١٥١٧:٥١:٤٣٢٣:١٦:٢٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٨:٠١١١:٥٦:١٩١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٦:١٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٦:٥٩١١:٥٦:١١١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:١٥٢٣:١٦:١١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٥:٥٦١١:٥٦:٠٣١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٤:٠١٢٣:١٦:٠٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٤:٥٢١١:٥٥:٥٤١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٥:٥٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٣:٤٨١١:٥٥:٤٥١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٥:٣١٢٣:١٥:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٢:٤٢١١:٥٥:٣٥١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٦:١٥٢٣:١٥:٤٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١١:٣٦١١:٥٥:٢٥١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٥:٣٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٠:٢٩١١:٥٥:١٣١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٥:٢٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:٠٩:٢١١١:٥٥:٠٢١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:٢٧٢٣:١٥:٠٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:١٣١١:٥٤:٥٠١٧:٤١:٥٤١٧:٥٩:١١٢٣:١٤:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٧:٠٤١١:٥٤:٣٧١٧:٤٢:٣٨١٧:٥٩:٥٤٢٣:١٤:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٥٤١١:٥٤:٢٤١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٤:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٤:٤٤١١:٥٤:١١١٧:٤٤:٠٥١٨:٠١:١٩٢٣:١٤:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٣:٣٣١١:٥٣:٥٧١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٢:٠١٢٣:١٤:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٢:٢٢١١:٥٣:٤٢١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٢:٤٣٢٣:١٣:٥١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠١:١٠١١:٥٣:٢٧١٧:٤٦:١٣١٨:٠٣:٢٥٢٣:١٣:٣٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٥:٥٩:٥٨١١:٥٣:١٢١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٤:٠٦٢٣:١٣:٢٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٨:٤٥١١:٥٢:٥٧١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٣:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٧:٣٢١١:٥٢:٤١١٧:٤٨:١٨١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:٤٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٦:١٩١١:٥٢:٢٥١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:١٠٢٣:١٢:٣١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٥:٠٥١١:٥٢:٠٩١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٦:٥١٢٣:١٢:١٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٣:٥١١١:٥١:٥٢١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٣٢٢٣:١١:٥٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٢:٣٧١١:٥١:٣٥١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:١٢٢٣:١١:٣٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥١:٢٢١١:٥١:١٨١٧:٥١:٤٣١٨:٠٨:٥٣٢٣:١١:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٠:٠٨١١:٥١:٠١١٧:٥٢:٢٣١٨:٠٩:٣٣٢٣:١١:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٤٨:٥٣١١:٥٠:٤٣١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:١٣٢٣:١٠:٤١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٥:٤٧:٣٨١١:٥٠:٢٦١٧:٥٣:٤٣١٨:١٠:٥٤٢٣:١٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راور شهر راور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راور شهر راور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راور

راوَر، مرکز شهرستان راور، شمالی‌ترین شهر استان کرمان در شرق ایران است. این شهر در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شهر کرمان واقع شده‌است. بر اساس سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر ۲۲٬۷۲۹ نفر بوده‌است

شهر راور در ویکیپدیا

شهر راور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راور بر روی نقشه

شهر راور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راور
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر راور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ راور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ راور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا راور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راور
زمان پخش اذان آنلاین به افق راور
زمان پخش اذان مستقیم به افق راور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو