جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای راهنجان

دهملا | شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز راهنجان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١١
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣١
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٤٩

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای راهنجان (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای راهنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای راهنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راهنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای راهنجان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای راهنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای راهنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای راهنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای راهنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٤١٠٠:٠١:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:١٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠١:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٨:١٦١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٣١٠٠:٠١:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٠:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٠٩٢٣:٥٩:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤٧:٤٣١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥٩:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٧:٣٨١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٥٨٢٣:٥٩:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٩:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٢٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٥٨:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٧:٢٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:١٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٧:٢١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٧:١٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٧:١٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٨:١٤٢٣:٥٧:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٧:١٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٥٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٧:١٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٠٠٢٣:٥٧:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٧:١٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥٧:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٧:٢٠١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٧:٢١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٢:١٤١٢:٤٧:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٢٦٢٣:٥٦:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤١:٣١١٢:٤٧:٢٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٧:٣٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٥٦٢٣:٥٦:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٦:٤٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٧:٤٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٣٤٢٣:٥٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهنجان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای راهنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای راهنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راهنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای راهنجان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای راهنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راهنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای راهنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای راهنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راهنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای راهنجان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٧:٢٨٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٠٧:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٣:٠١٠٠:٠٧:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:١٣٠٠:٠٧:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٠٧:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٤:٠٩١٢:٥٧:٢٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٤٤٠٠:٠٨:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:٠٨:٢٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٧:١٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٥١٠٠:٠٨:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٧:١٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:٠٨:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٧:١١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٨:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٨:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٨٠٠:٠٨:٥٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠١:١٧١٢:٥٦:٥٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٩:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٩:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٩:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٩:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٩:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٦:١٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٩:١٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٩:١٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٥:٣١١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٩:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٩:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٩:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٩:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٩:٠٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٨:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٣:١٨١٢:٥٤:١١١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٨:٤٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای راهنجان روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای راهنجان روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای راهنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راهنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای راهنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای راهنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای راهنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای راهنجان

روستای راهنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای راهنجان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای راهنجان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای راهنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای راهنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای راهنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راهنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق راهنجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق راهنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق راهنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راهنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راهنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راهنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو