جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای راهنجان

دهملا | شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز راهنجان


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای راهنجان (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای راهنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای راهنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای راهنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
روزی را در زیر زمین طلب كنید. (‌زمین و خاك آن یكی از مهم‌ترین مكان‌های بدست آوردن روزی حلال است از زراعت و كشاورزی گرفته تا استخراج معادن و فلزات گران قیمت كه همگی در امر معاش انسان مؤثر است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای راهنجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای راهنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای راهنجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای راهنجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای راهنجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهنجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٩:٠٣١٢:٥١:١٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٥:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٠:١٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١١:١١١٢:٤٩:٥١١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٠٧٠٠:٠٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٣:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٣:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٩:١٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٣:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:١١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٢:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٢:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٣:٤٧١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٢:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠١:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٨:٢٦١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠١:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٨:١٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:١٦٠٠:٠١:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:١١٠٠:٠٠:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٠:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٠:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٠:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٤٩٢٣:٥٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٧:٣٨١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٥٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٥٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:١٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٧:٢٣١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٨:٥٧١٢:٤٧:٢١١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٧:١٩١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٧:١١١٢:٤٧:١٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٨:٠١٢٣:٥٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهنجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای راهنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای راهنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راهنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای راهنجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای راهنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راهنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای راهنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای راهنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای راهنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای راهنجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٥٦٢٣:٥٦:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٦:٤٥٢٣:٥٦:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٧:٤٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٣٤٢٣:٥٦:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٨:٢١٢٣:٥٦:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٧:٥٢١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٠٨٢٣:٥٦:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣٧:٢١١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:٥٤٢٣:٥٦:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٦:٥٢١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٥٦:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤٨:١٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢١:٢٤٢٣:٥٦:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٢٠٥:٣٥:٥٩١٢:٤٨:٢٥٢٠:٠١:١١٢٠:٢٢:٠٧٢٣:٥٦:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:٤٨:٣٣٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:٥٠٢٣:٥٦:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٥:١٢١٢:٤٨:٤٢٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٣١٢٣:٥٦:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٤:٥١١٢:٤٨:٥١٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٤:١٢٢٣:٥٦:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣٤:٣٢١٢:٤٩:٠١٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٤:٥٢٢٣:٥٦:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣١٠٥:٣٤:١٤١٢:٤٩:١٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٥:٣٠٢٣:٥٦:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٩:٢١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٦:٠٧٢٣:٥٦:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٣٣:٤٥١٢:٤٩:٣١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٦:٤٣٢٣:٥٦:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٣٣:٣٢١٢:٤٩:٤٢٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٧:١٨٢٣:٥٦:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤١٠٥:٣٣:٢٢١٢:٤٩:٥٣٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٧:٥٢٢٣:٥٦:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٩٠٥:٣٣:١٣١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٨:٢٤٢٣:٥٦:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٣٣:٠٦١٢:٥٠:١٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٨:٥٥٢٣:٥٦:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٣٣:٠٠١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٩:٢٥٢٣:٥٦:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٣٢:٥٦١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٩:٥٣٢٣:٥٦:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٩٠٥:٣٢:٥٤١٢:٥٠:٥٣٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٣٠:٢٠٢٣:٥٧:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٣٢:٥٤١٢:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٧:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٣٢:٥٥١٢:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣١:٠٩٢٣:٥٧:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٣٢:٥٨١٢:٥١:٣١٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣١:٣٢٢٣:٥٧:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣١:٥٣٢٣:٥٧:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٣٣:٠٩١٢:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٢:١٢٢٣:٥٧:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٧٠٥:٣٣:١٧١٢:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٢:٣٠٢٣:٥٨:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٣٣:٢٧١٢:٥٢:٢٣٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٤٦٢٣:٥٨:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٣٣:٣٨١٢:٥٢:٣٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٣:٠٠٢٣:٥٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای راهنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای راهنجان روستای راهنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای راهنجان روستای راهنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای راهنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای راهنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای راهنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای راهنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای راهنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای راهنجان

روستای راهنجان بر روی نقشه

روستای راهنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای راهنجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای راهنجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای راهنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای راهنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای راهنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راهنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق راهنجان
افق شرعی امروز فردا راهنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق راهنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راهنجان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ راهنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق راهنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راهنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای راهنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو