جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راهدار

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز راهدار


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠٥

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راهدار (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر راهدار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر راهدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوستاولوبون
مقام هر فرد در زندگی بسته به آنچه كه می داند نیست، بلكه بستگی دارد به آنچه كه می خواهد و آنچه كه می تواند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راهدار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راهدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راهدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٩:١٣١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٦:٣٨١٢:٣٩:٠٣١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:١١٢٣:٥٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٨:٥٣١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٤٧٢٣:٥٧:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٨:٤٤١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٨:٣٥١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٨:٢٧١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٨:١٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٨:١٢١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٨:٠٥١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٦:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٧:٥٩١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٦:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٧:٥٣١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٥:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:٤٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٥:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٧:٤٠١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣٢٢٣:٥٥:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٧:٣٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٧:٣٣١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٧:٣٠١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٧:٢٨١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:١٦١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٧:٤١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٤٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٣:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهدار

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر راهدار

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر راهدار

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٠:١٨١١:٥٤:١٦١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:٢٤٢٣:١٥:٤١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٩:٢١١١:٥٤:٠٧١٧:٣٩:١٥١٧:٥٦:٠١٢٣:١٥:٣٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٠٨:٢٣١١:٥٣:٥٧١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٥:٢٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٧:٢٤١١:٥٣:٤٦١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:١٥٢٣:١٥:١٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٣:٣٥١٧:٤١:٠٩١٧:٥٧:٥١٢٣:١٥:٠٥
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:٢٥١١:٥٣:٢٤١٧:٤١:٤٦١٧:٥٨:٢٨٢٣:١٤:٥٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٤:٢٤١١:٥٣:١١١٧:٤٢:٢٢١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٤:٤٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٣:٢٣١١:٥٢:٥٩١٧:٤٢:٥٩١٧:٥٩:٣٩٢٣:١٤:٣٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٢:٢١١١:٥٢:٤٦١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٠:١٤٢٣:١٤:١٨
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠١:١٨١١:٥٢:٣٢١٧:٤٤:١٠١٨:٠٠:٤٩٢٣:١٤:٠٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٠:١٥١١:٥٢:١٨١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٢٤٢٣:١٣:٥١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٤٢:٥٥٠٥:٥٩:١١١١:٥٢:٠٤١٧:٤٥:٢١١٨:٠١:٥٨٢٣:١٣:٣٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٤١:٥٢٠٥:٥٨:٠٧١١:٥١:٤٩١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٣:٢١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٧:٠٣١١:٥١:٣٤١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:١٣:٠٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٥:٥٨١١:٥١:١٨١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٣:٤٠٢٣:١٢:٥٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٤:٥٢١١:٥١:٠٣١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١٣٢٣:١٢:٣٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٣:٤٧١١:٥٠:٤٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٢:١٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٢:٤١١١:٥٠:٣٠١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٠٢٣:١٢:٠٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥١:٣٤١١:٥٠:١٤١٧:٤٩:١٨١٨:٠٥:٥٣٢٣:١١:٤٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٠:٢٨١١:٤٩:٥٧١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٢٦٢٣:١١:٢٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٤٩:٢١١١:٤٩:٤٠١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٦:٥٨٢٣:١١:٠٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣١:٥٠٠٥:٤٨:١٤١١:٤٩:٢٢١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٧:٣١٢٣:١٠:٤٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٧:٠٧١١:٤٩:٠٥١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٠:٢٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٥:٥٩١١:٤٨:٤٨١٧:٥٢:٠١١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٠:١٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٢٨:١٩٠٥:٤٤:٥٢١١:٤٨:٣٠١٧:٥٢:٣٣١٨:٠٩:٠٨٢٣:٣٩:٥١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٣:٤٤١٢:٤٨:١٢١٨:٥٣:٠٥١٩:٠٩:٤١٠٠:٠٩:٣١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٢:٣٦١٢:٤٧:٥٤١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:١٣٠٠:٠٩:١١
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤١:٢٩١٢:٤٧:٣٦١٨:٥٤:٠٩١٩:١٠:٤٥٠٠:٠٨:٥١
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٠:٢١١٢:٤٧:١٨١٨:٥٤:٤١١٩:١١:١٨٠٠:٠٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر راهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٤:٥٢١١:٥٤:٥٤١٧:٣٥:١٨١٧:٥٢:١١٢٣:١٦:١١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٣:٥٩١١:٥٤:٤٧١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٢:٥٠٢٣:١٦:٠٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٣:٠٥١١:٥٤:٤٠١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٣:٢٩٢٣:١٦:٠١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٢:١٠١١:٥٤:٣٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٤:٠٨٢٣:١٥:٥٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١١:١٥١١:٥٤:٢٥١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٥:٤٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٠:١٨١١:٥٤:١٦١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:٢٤٢٣:١٥:٤١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٩:٢١١١:٥٤:٠٧١٧:٣٩:١٥١٧:٥٦:٠١٢٣:١٥:٣٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٠٨:٢٣١١:٥٣:٥٧١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٥:٢٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٧:٢٤١١:٥٣:٤٦١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:١٥٢٣:١٥:١٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٣:٣٥١٧:٤١:٠٩١٧:٥٧:٥١٢٣:١٥:٠٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:٢٥١١:٥٣:٢٤١٧:٤١:٤٦١٧:٥٨:٢٨٢٣:١٤:٥٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٤:٢٤١١:٥٣:١١١٧:٤٢:٢٢١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٤:٤٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٣:٢٣١١:٥٢:٥٩١٧:٤٢:٥٩١٧:٥٩:٣٩٢٣:١٤:٣٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٢:٢١١١:٥٢:٤٦١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٠:١٤٢٣:١٤:١٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠١:١٨١١:٥٢:٣٢١٧:٤٤:١٠١٨:٠٠:٤٩٢٣:١٤:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٠:١٥١١:٥٢:١٨١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٢٤٢٣:١٣:٥١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٥:٥٩:١١١١:٥٢:٠٤١٧:٤٥:٢١١٨:٠١:٥٨٢٣:١٣:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٥:٥٨:٠٧١١:٥١:٤٩١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٣:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٧:٠٣١١:٥١:٣٤١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:١٣:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٥:٥٨١١:٥١:١٨١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٣:٤٠٢٣:١٢:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٤:٥٢١١:٥١:٠٣١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١٣٢٣:١٢:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٣:٤٧١١:٥٠:٤٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٢:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٢:٤١١١:٥٠:٣٠١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٠٢٣:١٢:٠٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥١:٣٤١١:٥٠:١٤١٧:٤٩:١٨١٨:٠٥:٥٣٢٣:١١:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٠:٢٨١١:٤٩:٥٧١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٢٦٢٣:١١:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٤٩:٢١١١:٤٩:٤٠١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٦:٥٨٢٣:١١:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٤٨:١٤١١:٤٩:٢٢١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٧:٣١٢٣:١٠:٤٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٧:٠٧١١:٤٩:٠٥١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٠:٢٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٥:٥٩١١:٤٨:٤٨١٧:٥٢:٠١١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٠:١٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راهدار

راهدار (رودان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودان در استان هرمزگان ایران است.

شهر راهدار در ویکیپدیا

شهر راهدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راهدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راهدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راهدار بر روی نقشه

شهر راهدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راهدار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راهدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راهدار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر راهدار + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر راهدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راهدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راهدار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ راهدار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق راهدار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راهدار
جدول اوقات شرعی امروز فردا راهدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهدار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راهدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو