جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راهدار

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز راهدار


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٥٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راهدار (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر راهدار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر راهدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

استیون شَپیرو
هنگامی كه روی هدفهای نزدیك تمركز می كنید و به آینده و اهداف دور و دراز نمی اندیشید، آسوده دل خواهید شد و فرصت های بسیار بزرگ و والا سر راهتان قرار خواهند گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راهدار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راهدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راهدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٨:٥٣١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٤٧٢٣:٥٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٨:٤٤١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٨:٣٥١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٨:٢٧١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٨:١٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٨:١٢١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٨:٠٥١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٧:٥٩١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٧:٥٣١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:٤٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٧:٤٠١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣٢٢٣:٥٥:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٧:٣٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٧:٣٣١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥٤:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٧:٣٠١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٤:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٧:٢٨١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٤:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٤:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:١٦١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٧:٤١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٤٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهدار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر راهدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر راهدار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر راهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٥:١٧١٢:٤٣:٥١١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٠٧٠٠:٠٣:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:٤٦١٢:٤٣:٣٥١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٠٤٠٠:٠٣:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٦:١٦١٢:٤٣:١٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٠٠٠٠:٠٣:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:٤٥١٢:٤٣:٠٢١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٥:٥٦٠٠:٠٣:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:١٤١٢:٤٢:٤٥١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٤:٥١٠٠:٠٢:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٤٢:٢٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٤٦٠٠:٠٢:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٨:١٢١٢:٤٢:١٠١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٢:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٨:٤٠١٢:٤١:٥٢١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٣٤٠٠:٠٢:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٤١:٣٤١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٢٧٠٠:٠٢:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٩:٣٧١٢:٤١:١٥١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٢٠٠٠:٠١:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٤٠:٥٦١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:١٢٠٠:٠١:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٠:٣٣١٢:٤٠:٣٧١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٠٤٠٠:٠١:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢١:٠١١٢:٤٠:١٧١٨:٥٩:٠٨١٩:١٥:٥٥٠٠:٠١:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٩:٥٧١٨:٥٨:٠٠١٩:١٤:٤٧٠٠:٠٠:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢١:٥٧١٢:٣٩:٣٧١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:٣٧٠٠:٠٠:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٢:٢٥١٢:٣٩:١٧١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٠:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٢:٥٢١٢:٣٨:٥٦١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:١٨٠٠:٠٠:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٣:٢٠١٢:٣٨:٣٥١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:٠٨٢٣:٥٩:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٣:٤٧١٢:٣٨:١٥١٨:٥٢:١٧١٩:٠٨:٥٨٢٣:٥٩:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٤:١٤١٢:٣٧:٥٣١٨:٥١:٠٧١٩:٠٧:٤٨٢٣:٥٩:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣٧:٣٢١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٣٧٢٣:٥٨:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٥:٠٩١٢:٣٧:١١١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٢٦٢٣:٥٨:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٥:٣٦١٢:٣٦:٥٠١٨:٤٧:٣٨١٩:٠٤:١٥٢٣:٥٨:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٦:٠٣١٢:٣٦:٢٨١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٠٥٢٣:٥٧:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٦:٣١١٢:٣٦:٠٧١٨:٤٥:١٧١٩:٠١:٥٤٢٣:٥٧:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٦:٥٨١٢:٣٥:٤٥١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:٤٣٢٣:٥٧:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٢٧:٢٦١٢:٣٥:٢٤١٨:٤٢:٥٦١٨:٥٩:٣٢٢٣:٥٦:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٢٧:٥٣١٢:٣٥:٠٢١٨:٤١:٤٦١٨:٥٨:٢١٢٣:٥٦:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٢٨:٢١١٢:٣٤:٤١١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٧:١٠٢٣:٥٦:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٢٨:٤٨١٢:٣٤:١٩١٨:٣٩:٢٥١٨:٥٦:٠٠٢٣:٢٦:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٢٩:١٦١١:٣٣:٥٨١٧:٣٨:١٥١٧:٥٤:٤٩٢٢:٥٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار شهر راهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر راهدار شهر راهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راهدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راهدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راهدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راهدار

شهر راهدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راهدار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راهدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راهدار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر راهدار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر راهدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راهدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راهدار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راهدار
افق شرعی امروز فردا راهدار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق راهدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهدار دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ راهدار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق راهدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راهدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو