جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر راهجرد

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز راهجرد

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٩
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:١٥
اذان مغرب: ١٨:١٣:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راهجرد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر راهجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راهجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راهجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

پائولو كوئیلو
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدیخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راهجرد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راهجرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر راهجرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٧:٢٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٨:٢٣١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٤:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٤:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:١١٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:١٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٧:١٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢١:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٠:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٠:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٠:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:١٠٠٠:٢٠:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٩:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٥١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٩:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤١٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٣١٠٠:١٨:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٥:١٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢١٠٠:١٨:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٥:١٢١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:١١٠٠:١٨:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٣:٠١١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٨:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٨:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١١:١٤١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٧:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:١١٠٠:١٧:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راهجرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راهجرد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راهجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راهجرد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راهجرد شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راهجرد شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٠١:١٢١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٢:٥٢٢٣:٢٠:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٠٠:٥١١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٢٧٢٣:١٩:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٨:١١١٢:٠٠:٣٠١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٠٢٢٣:١٩:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٨:٥٤١٢:٠٠:٠٩١٨:٠٠:٥٢١٨:١٨:٣٧٢٣:١٩:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٩:٣٨١١:٥٩:٤٨١٧:٥٩:٢٧١٨:١٧:١٣٢٣:١٨:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٠:٢١١١:٥٩:٢٨١٧:٥٨:٠٣١٨:١٥:٤٩٢٣:١٨:٣٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٠٥١١:٥٩:٠٨١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٢٥٢٣:١٨:١١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠١:٤٩١١:٥٨:٤٨١٧:٥٥:١٥١٨:١٣:٠١٢٣:١٧:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٢:٣٣١١:٥٨:٢٨١٧:٥٣:٥٢١٨:١١:٣٨٢٣:١٧:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:١٧١١:٥٨:٠٩١٧:٥٢:٢٩١٨:١٠:١٥٢٣:١٧:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٤:٠١١١:٥٧:٤٩١٧:٥١:٠٦١٨:٠٨:٥٣٢٣:١٦:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٤:٤٦١١:٥٧:٣١١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٧:٣١٢٣:١٦:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:٣١١١:٥٧:١٢١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٦:١٠٢٣:١٦:٢١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٦:١٧١١:٥٦:٥٤١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٤:٤٩٢٣:١٦:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٧:٠٢١١:٥٦:٣٦١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٣:٢٩٢٣:١٥:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٧:٤٨١١:٥٦:١٩١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٠٩٢٣:١٥:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٣٤١١:٥٦:٠٢١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٠:٥٠٢٣:١٥:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٩:٢١١١:٥٥:٤٥١٧:٤١:٤٠١٧:٥٩:٣١٢٣:١٤:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٠٨١١:٥٥:٣٠١٧:٤٠:٢١١٧:٥٨:١٤٢٣:١٤:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٥٥١١:٥٥:١٤١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٦:٥٧٢٣:١٤:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١١:٤٣١١:٥٤:٥٩١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٤٠٢٣:١٤:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٢:٣١١١:٥٤:٤٥١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٤:٢٥٢٣:١٣:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٣:١٩١١:٥٤:٣١١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:١٠٢٣:١٣:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٤:٠٨١١:٥٤:١٧١٧:٣٣:٥٨١٧:٥١:٥٦٢٣:١٣:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٤:٥٧١١:٥٤:٠٥١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٠:٤٣٢٣:١٣:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٤٦١١:٥٣:٥٣١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٣١٢٣:١٢:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٣٦١١:٥٣:٤١١٧:٣٠:١٧١٧:٤٨:٢٠٢٣:١٢:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٢٦١١:٥٣:٣٠١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٧:٠٩٢٣:١٢:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:١٧١١:٥٣:٢٠١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٠٠٢٣:١٢:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٩:٠٨١١:٥٣:١٠١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:١٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راهجرد

راهجرد روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی اراک واقع است

شهر راهجرد در ویکیپدیا

شهر راهجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راهجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راهجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راهجرد بر روی نقشه

شهر راهجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راهجرد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر راهجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راهجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راهجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق راهجرد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ راهجرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راهجرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق راهجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق راهجرد
افق شرعی امروز فردا راهجرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راهجرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو