جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راهجرد

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز راهجرد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٦

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راهجرد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر راهجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر راهجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راهجرد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راهجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راهجرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٦:٣١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٦:١٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١٤٠٠:١٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٩:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٨:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١١:٥٥١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٨٠٦:١١:٠٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٠:١٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٥:٢٣٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر راهجرد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر راهجرد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٣:٤٧١٣:١٤:١١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٢:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٢:٢٥١٣:١٣:٥٣١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣١:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠١:٠٢١٣:١٣:٣٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٣٣٠٠:٣١:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٣:١٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٢٠٠٠:٣١:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٨:١٨١٣:١٢:٥٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٠٨٠٠:٣٠:٤٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٦:٥٦١٣:١٢:٤١١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥٥٠٠:٣٠:٢٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٢:٢٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٤٣٠٠:٣٠:٠١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٤:١٢١٣:١٢:٠٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٩:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٢:٥١١٣:١١:٤٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٩:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥١:٣٠١٣:١١:٣٠١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٨:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٠٩١٣:١١:١٣١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٠:٥٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٤١٠٠:٢٨:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٠:٣٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٧:٤٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:١٠:٢٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٧:٢٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٠:٠٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٦:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٠:٥٥١٣:٠٩:١٨١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٥:٥٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٥:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٥:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٤:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٣:٢٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٣:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٧:١٥١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٢:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٢:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٠٤١٢:١٥:٥٨١٨:٢٠:٢٦١٨:٣٨:١٤٠٠:٠٤:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٠:٤١١٣:١٥:٤١١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٤:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٩:١٨١٣:١٥:٢٣١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٨٠٧:٠٧:٥٦١٣:١٥:٠٥١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٣٦٠٠:٣٣:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٦:٣٣١٣:١٤:٤٧١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٢٤٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٥:١٠١٣:١٤:٢٩١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:١١٠٠:٣٢:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٣:٤٧١٣:١٤:١١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٢:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٢:٢٥١٣:١٣:٥٣١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣١:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠١:٠٢١٣:١٣:٣٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٣٣٠٠:٣١:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٣:١٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٢٠٠٠:٣١:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٨:١٨١٣:١٢:٥٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٠٨٠٠:٣٠:٤٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٦:٥٦١٣:١٢:٤١١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥٥٠٠:٣٠:٢٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٢:٢٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٤٣٠٠:٣٠:٠١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٤:١٢١٣:١٢:٠٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٩:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٢:٥١١٣:١١:٤٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٩:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥١:٣٠١٣:١١:٣٠١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٨:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٠٩١٣:١١:١٣١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٠:٥٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٤١٠٠:٢٨:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٠:٣٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:١٠:٢٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٧:٢٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٠:٠٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٦:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٠:٥٥١٣:٠٩:١٨١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٥:٥٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٥:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٥:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٤:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راهجرد

راهجرد روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی اراک واقع است

شهر راهجرد در ویکیپدیا

شهر راهجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راهجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راهجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راهجرد بر روی نقشه

شهر راهجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راهجرد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راهجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ راهجرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راهجرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راهجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق راهجرد
زمان پخش اذان آنلاین به افق راهجرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راهجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راهجرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهجرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو