جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر راهجرد

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز راهجرد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١١:٢١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راهجرد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر راهجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر راهجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه از مؤمنی شدّتی و غمی از غم‌های دنیا بردارد حق تعالی هفتاد و دو غم از غم‌های آخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای دنیا را از او دفع كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راهجرد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راهجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر راهجرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راهجرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٦:١٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١٤٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٩:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٨:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١١:٥٥١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٨:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٨٠٦:١١:٠٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٠:١٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٦:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٥:٢٣٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٦:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راهجرد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر راهجرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر راهجرد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راهجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر راهجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راهجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راهجرد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٠:١٠١١:٥٢:٥٨١٧:٢٥:١٨١٧:٤٣:٢٧٢٣:١١:٤٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢١:٠٢١١:٥٢:٤٩١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٢١٢٣:١١:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٥٤١١:٥٢:٤٢١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:١٦٢٣:١١:٢٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٤٦١١:٥٢:٣٥١٧:٢١:٥٧١٧:٤٠:١٢٢٣:١١:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٣:٣٩١١:٥٢:٢٩١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:١٠٢٣:١١:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٣٢١١:٥٢:٢٤١٧:١٩:٤٩١٧:٣٨:٠٨٢٣:١١:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٥:٢٦١١:٥٢:٢٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:٠٨٢٣:١٠:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:٢٠١١:٥٢:١٦١٧:١٧:٤٦١٧:٣٦:٠٩٢٣:١٠:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:١٤١١:٥٢:١٣١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:١١٢٣:١٠:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٨:٠٩١١:٥٢:١١١٧:١٥:٤٧١٧:٣٤:١٤٢٣:١٠:٣٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٩:٠٣١١:٥٢:٠٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:١٩٢٣:١٠:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٩:٥٩١١:٥٢:٠٩١٧:١٣:٥٤١٧:٣٢:٢٥٢٣:١٠:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٥٤١١:٥٢:٠٩١٧:١٢:٥٩١٧:٣١:٣٣٢٣:١٠:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣١:٥٠١١:٥٢:١٠١٧:١٢:٠٦١٧:٣٠:٤٢٢٣:١٠:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٢:٤٦١١:٥٢:١٢١٧:١١:١٤١٧:٢٩:٥٢٢٣:١٠:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٣:٤٢١١:٥٢:١٤١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٠٤٢٣:١٠:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٣٨١١:٥٢:١٨١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:١٧٢٣:١٠:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٥:٣٤١١:٥٢:٢٢١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٧:٣٢٢٣:١٠:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٦:٣١١١:٥٢:٢٧١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:٤٨٢٣:١٠:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٢٨١١:٥٢:٣٣١٧:٠٧:١٦١٧:٢٦:٠٦٢٣:١٠:٢٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٨:٢٥١١:٥٢:٤٠١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:٢٥٢٣:١٠:٢٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٢٢١١:٥٢:٤٧١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٠:٣١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:١٩١١:٥٢:٥٦١٧:٠٥:١٢١٧:٢٤:٠٩٢٣:١٠:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤١:١٦١١:٥٣:٠٥١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٣:٣٣٢٣:١٠:٤١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٢:١٣١١:٥٣:١٥١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٢:٥٩٢٣:١٠:٤٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٣:١١١١:٥٣:٢٧١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٠:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٤:٠٨١١:٥٣:٣٨١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٥٦٢٣:١١:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٣:٥١١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٢٨٢٣:١١:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٦:٠٢١١:٥٤:٠٥١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٠٠٢٣:١١:٢١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٦:٥٩١١:٥٤:١٩١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٣٥٢٣:١١:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر راهجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر راهجرد شهر راهجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راهجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راهجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راهجرد

راهجرد روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی اراک واقع است

شهر راهجرد در ویکیپدیا

شهر راهجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راهجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راهجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راهجرد بر روی نقشه

شهر راهجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راهجرد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر راهجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر راهجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راهجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق راهجرد
زمان پخش اذان زنده به افق راهجرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهجرد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا راهجرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا راهجرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ راهجرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق راهجرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ راهجرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راهجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو