جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رامیان

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز رامیان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٢٠:١٢

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامیان (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر رامیان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر رامیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژری تایلر
زندگی مانند لبخند ژوكوند است، در نگاه اول به روی بیننده می خندد، اما اگر در او دقیق شوی می گرید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامیان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رامیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رامیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٥١٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٧:١٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٣٧٢٣:٥٩:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٨:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٦:٣١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٨:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٨:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٦:١٨١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٧:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٦:١٣١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:١٦٢٣:٥٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٦:٠٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٥٦:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٥٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٥٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٥٥:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٥٥:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٣:٤٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٥٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٥:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٣١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤١:١٤١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٥:٤٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٥:٥١١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٨:١١١٢:٤٥:٥٦١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٦:٤٩١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٣٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٦:١٠١٢:٤٦:٠٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٢٦٢٣:٥٤:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤٦:١٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:١٦٢٣:٥٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامیان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر رامیان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر رامیان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٦:١٨١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٥٣٢٣:١٧:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٥:٣٨١٢:٠٢:١٥١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٨:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٤:٥٥١٢:٠٢:٢٦١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٨:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٤:١٢١٢:٠٢:٣٧١٧:١١:٢٦١٧:٣١:٠١٢٣:١٨:٣٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٣:٢٦١٢:٠٢:٤٦١٧:١٢:٣١١٧:٣٢:٠٤٢٣:١٨:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٢:٣٩١٢:٠٢:٥٥١٧:١٣:٣٧١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٩:٠١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥١:٥٠١٢:٠٣:٠٣١٧:١٤:٤٢١٧:٣٤:١٠٢٣:١٩:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٥٩١٢:٠٣:١١١٧:١٥:٤٧١٧:٣٥:١٣٢٣:١٩:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٥٠:٠٧١٢:٠٣:١٧١٧:١٦:٥٣١٧:٣٦:١٥٢٣:١٩:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:١٣١٢:٠٣:٢٢١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:١٨٢٣:١٩:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٨:١٨١٢:٠٣:٢٧١٧:١٩:٠٣١٧:٣٨:٢٠٢٣:١٩:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:٢٢١٢:٠٣:٣١١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٩:٢٣٢٣:١٩:٥٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٦:٢٣١٢:٠٣:٣٤١٧:٢١:١٢١٧:٤٠:٢٥٢٣:٢٠:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٢٤١٢:٠٣:٣٧١٧:٢٢:١٧١٧:٤١:٢٧٢٣:٢٠:١١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٤:٢٣١٢:٠٣:٣٨١٧:٢٣:٢١١٧:٤٢:٢٩٢٣:٢٠:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٢١١٢:٠٣:٣٩١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٣:٣١٢٣:٢٠:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٠٣:٣٩١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٤:٣٢٢٣:٢٠:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٥:١٦٠٦:٤١:١٣١٢:٠٣:٣٨١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٣٣٢٣:٢٠:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٠٧١٢:٠٣:٣٧١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:٣٥٢٣:٢٠:٢٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٨:٥٩١٢:٠٣:٣٤١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:٣٥٢٣:٢٠:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٧:٥١١٢:٠٣:٣١١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٨:٣٦٢٣:٢٠:٢٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٦:٤١١٢:٠٣:٢٨١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٣٧٢٣:٢٠:٢٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٥:٣١١٢:٠٣:٢٣١٧:٣١:٤٦١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢٠:٢٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٤:١٩١٢:٠٣:١٨١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٣٧٢٣:٢٠:٢٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٣:٠٧١٢:٠٣:١٣١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٣٧٢٣:٢٠:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣١:٥٣١٢:٠٣:٠٧١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٠:١٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٠:٣٨١٢:٠٣:٠٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٢٠:٠٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٢٣١٢:٠٢:٥٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٠:٠١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٠٦١٢:٠٢:٤٤١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٣:٠٧١٢:٠٣:١٣١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٣٧٢٣:٢٠:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣١:٥٣١٢:٠٣:٠٧١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٠:١٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٠:٣٨١٢:٠٣:٠٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٢٠:٠٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٢٣١٢:٠٢:٥٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٠:٠١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٠٦١٢:٠٢:٤٤١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٩:٥٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٦:٤٩١٢:٠٢:٣٥١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٣٢٢٣:١٩:٤٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٥:٣٠١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٨:٣٠٢٣:١٩:٣٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٤:١١١٢:٠٢:١٦١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٩:٣٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٢:٥١١٢:٠٢:٠٥١٧:٤١:٥٢١٨:٠٠:٢٦٢٣:١٩:٢٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢١:٣١١٢:٠١:٥٤١٧:٤٢:٥١١٨:٠١:٢٤٢٣:١٩:١٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠١:٤٣١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٢١٢٣:١٨:٥٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٨:٤٧١٢:٠١:٣١١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:١٨٢٣:١٨:٤٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٧:٢٤١٢:٠١:١٨١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٤:١٤٢٣:١٨:٣٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٦:٠١١٢:٠١:٠٥١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:١١٢٣:١٨:٢٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٤:٣٧١٢:٠٠:٥١١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٦:٠٧٢٣:١٨:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٣:١٣١٢:٠٠:٣٧١٧:٤٨:٣٦١٨:٠٧:٠٣٢٣:١٧:٥٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٤٧١٢:٠٠:٢٣١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٧:٥٩٢٣:١٧:٣٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٢٢١٢:٠٠:٠٨١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٥٤٢٣:١٧:٢٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٩:٥٣١٧:٥١:٢٥١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٧:٠٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٧:٢٩١١:٥٩:٣٨١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٤٥٢٣:١٦:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٠٢١١:٥٩:٢٢١٧:٥٣:١٦١٨:١١:٤٠٢٣:١٦:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٤:٣٥١١:٥٩:٠٦١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٣٥٢٣:١٦:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٣:٠٧١١:٥٨:٤٩١٧:٥٥:٠٦١٨:١٣:٣٠٢٣:١٥:٥٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠١:٤٠١١:٥٨:٣٣١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٢٤٢٣:١٥:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٠:١١١١:٥٨:١٦١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:١٩٢٣:١٥:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٨:٤٣١١:٥٧:٥٩١٧:٥٧:٥٠١٨:١٦:١٣٢٣:١٥:٠٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:١٤١١:٥٧:٤٢١٧:٥٨:٤٥١٨:١٧:٠٨٢٣:١٤:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:٤٥١١:٥٧:٢٤١٧:٥٩:٣٩١٨:١٨:٠٢٢٣:١٤:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٤:١٦١١:٥٧:٠٧١٨:٠٠:٣٣١٨:١٨:٥٦٢٣:١٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامیان

رامیان شهری در استان گلستان ایران و مرکز شهرستان رامیان است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۳/۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر رامیان در ویکیپدیا

شهر رامیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامیان بر روی نقشه

شهر رامیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامیان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامیان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رامیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق رامیان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ رامیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رامیان
زمان پخش اذان زنده به افق رامیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا رامیان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رامیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو