جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رامیان

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز رامیان

اذان صبح: ٠٤:١١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٤٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامیان (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر رامیان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رامیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رامیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

استیو چندلر
همیشه یك دارایی بزرگ و دور از چشم‌داشت، در برابر یك تلاش بزرگ و به دور از چشم‌داشت، به وجود خواهد آمد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامیان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رامیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رامیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٢٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٣:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٩:١٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٣:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١١:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٨:٢١١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٢:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠١:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠١:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٧:٤٥١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٠:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٠:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٠:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٧:١٤١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٩:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥٩:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:١٨٢٣:٥٨:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٨:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٥:١١١٢:٤٦:٣١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٨:١١٢٣:٥٨:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٤:٠٤١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٠٨٢٣:٥٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٥٠٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٦:١٨١٩:٤٠:١٣٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٧:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٦:١٣١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٧:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٦:٠٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٥٧٢٣:٥٧:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٦:٠٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٥٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤٥:٥٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٥٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٦:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٤١٢٣:٥٦:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٦:٣٦٢٣:٥٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٢١٢٣:٥٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامیان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رامیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رامیان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامیان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامیان شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامیان شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامیان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٢:١٠١٢:٥٢:١٥١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٦:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٢:٥٩١٢:٥١:٥٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٦:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٦:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:٣٨١٢:٥١:٢٧١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٦:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٥١:١٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٦:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٦:١٦١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٥:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٥:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٥:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٨:٤٣١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٢٦٠٠:٠٥:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٩:٣٢١٢:٤٩:٣٩١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٥٨٠٠:٠٥:١٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٢١١٢:٤٩:٢٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٢٩٠٠:٠٥:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٩:٠١١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٥٩٠٠:٠٤:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢١:٥٨١٢:٤٨:٤١١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٣٠٠٠:٠٤:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٤٧١٢:٤٨:٢١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٥٩٠٠:٠٤:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٣:٣٥١٢:٤٨:٠١١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٢٩٠٠:٠٤:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٤:٢٤١٢:٤٧:٤١١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:٥٨٠٠:٠٣:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:١٢١٢:٤٧:٢٠١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٧٠٠:٠٣:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٠٠١٢:٤٦:٥٩١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٥:٥٦٠٠:٠٣:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٦:٤٩١٢:٤٦:٣٨١٩:٠٥:٥١١٩:٢٤:٢٤٠٠:٠٣:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٣٧١٢:٤٦:١٧١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٥٢٠٠:٠٢:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٢٦١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢١:٢١٠٠:٠٢:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٩:١٥١٢:٤٥:٣٥١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٤٨٠٠:٠٢:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٠:٠٣١٢:٤٥:١٤١٨:٥٩:٤٨١٩:١٨:١٦٠٠:٠٢:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٠:٥٢١٢:٤٤:٥٣١٨:٥٨:١٧١٩:١٦:٤٤٠٠:٠١:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣١:٤٠١٢:٤٤:٣١١٨:٥٦:٤٦١٩:١٥:١٢٠٠:٠١:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٢:٢٩١٢:٤٤:١٠١٨:٥٥:١٤١٩:١٣:٤٠٠٠:٠١:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٣:١٨١٢:٤٣:٤٩١٨:٥٣:٤٣١٩:١٢:٠٧٠٠:٠٠:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٤:٠٧١٢:٤٣:٢٧١٨:٥٢:١١١٩:١٠:٣٥٠٠:٠٠:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٤:٥٦١٢:٤٣:٠٦١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٩:٠٣٠٠:٠٠:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٥:٤٥١٢:٤٢:٤٥١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٧:٣١٢٣:٣٠:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٣٦:٣٤١١:٤٢:٢٤١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٥٩٢٢:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامیان شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامیان شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامیان

رامیان شهری در استان گلستان ایران و مرکز شهرستان رامیان است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۳/۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر رامیان در ویکیپدیا

شهر رامیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامیان بر روی نقشه

شهر رامیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامیان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رامیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رامیان
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رامیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رامیان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رامیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رامیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رامیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق رامیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو