جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رامیان

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز رامیان


اذان صبح: ٠٤:١١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:١٤
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامیان (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر رامیان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رامیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مایكل لاندن
هر كاری را كه می‌خواهید انجام دهید، همین اكنون انجام دهید. فرداهای زیادی وجود ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامیان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رامیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رامیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٧:١٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٣٧٢٣:٥٩:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٦:٣١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٦:١٨١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٦:١٣١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:١٦٢٣:٥٧:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٧:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٦:٠٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٥٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٥٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٥٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٥٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٥٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٣:٤٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٥٥:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٣١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤١:١٤١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٤:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٥:٤٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٥:٥١١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٨:١١١٢:٤٥:٥٦١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٦:٤٩١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٣٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٦:١٠١٢:٤٦:٠٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٢٦٢٣:٥٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤٦:١٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:١٦٢٣:٥٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣٤:٥٨١٢:٤٦:١٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٩:٠٥٢٣:٥٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامیان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رامیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر رامیان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر رامیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٢:١٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٦:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٣:١٠١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٦:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٥١:٣٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٦:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٤:٤٩١٢:٥١:٢٢١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٦:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٥:٣٨١٢:٥١:٠٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٦:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٥:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:١٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٠٠٠٠:٠٥:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٠:١١١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٥:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٨:٥٥١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٠٤٠٠:٠٥:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٩:٤٣١٢:٤٩:٣٤١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٣٦٠٠:٠٥:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٠:٣٢١٢:٤٩:١٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٤:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٢١١٢:٤٨:٥٦١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٣٨٠٠:٠٤:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٢:١٠١٢:٤٨:٣٦١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:٠٨٠٠:٠٤:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٢:٥٩١٢:٤٨:١٦١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٣٨٠٠:٠٤:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٣:٤٧١٢:٤٧:٥٦١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٠٧٠٠:٠٤:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:٣٦١٢:٤٧:٣٦١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٨:٣٦٠٠:٠٣:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٥:٢٤١٢:٤٧:١٥١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٧:٠٥٠٠:٠٣:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٦:١٣١٢:٤٦:٥٥١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٣٤٠٠:٠٣:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٧:٠١١٢:٤٦:٣٤١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٤:٠٢٠٠:٠٣:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٤٩١٢:٤٦:١٣١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٣٠٠٠:٠٢:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:٤٥:٥١١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:٥٨٠٠:٠٢:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:٢٦١٢:٤٥:٣٠١٩:٠٠:٥٧١٩:١٩:٢٦٠٠:٠٢:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٠:١٥١٢:٤٥:٠٩١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٥٤٠٠:٠٢:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣١:٠٣١٢:٤٤:٤٧١٨:٥٧:٥٥١٩:١٦:٢٢٠٠:٠١:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٢١٢:٤٤:٢٦١٨:٥٦:٢٣١٩:١٤:٤٩٠٠:٠١:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٢:٤٠١٢:٤٤:٠٤١٨:٥٤:٥٢١٩:١٣:١٧٠٠:٠١:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٣:٢٩١٢:٤٣:٤٣١٨:٥٣:٢٠١٩:١١:٤٤٠٠:٠٠:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٤:١٨١٢:٤٣:٢١١٨:٥١:٤٩١٩:١٠:١٢٠٠:٠٠:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤٣:٠٠١٨:٥٠:١٧١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٠:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٥:٥٦١٢:٤٢:٣٨١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٧:٠٨٢٣:٢٩:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:١٣٠٥:٣٦:٤٥١١:٤٢:١٧١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٦٢٢:٥٩:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رامیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان شهر رامیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رامیان شهر رامیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامیان

رامیان شهری در استان گلستان ایران و مرکز شهرستان رامیان است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۳/۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر رامیان در ویکیپدیا

شهر رامیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامیان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر رامیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رامیان
زمان پخش اذان آنلاین به افق رامیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رامیان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رامیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رامیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رامیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رامیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو