جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رامهرمز

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رامهرمز


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٩
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٥
نیمه شب: ٢٣:١٦:٠٣

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامهرمز (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر رامهرمز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رامهرمز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامهرمز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كالوس كاستاندا
هیچ چیز عوض نمی شود! شما دیدتان را عوض كنید؛ رمز كار این است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامهرمز

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامهرمز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامهرمز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رامهرمز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامهرمز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رامهرمز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٩:١٢١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٣١١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٨:٤١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٨:١٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٣:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٣:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٣:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٣:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٢:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٢:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٦:١٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٣:١٣١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:١١١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢١:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامهرمز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامهرمز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامهرمز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامهرمز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رامهرمز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رامهرمز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامهرمز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رامهرمز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رامهرمز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رامهرمز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رامهرمز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامهرمز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامهرمز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامهرمز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر رامهرمز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامهرمز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامهرمز

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٩:٤٦١١:٥٥:٥٨١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:١٥٢٣:١٦:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٠:٣١١١:٥٥:٤٩١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٨:١٦٢٣:١٦:٠١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢١:١٦١١:٥٥:٤٢١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٧:١٨٢٣:١٥:٥٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٢:٠٢١١:٥٥:٣٥١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٦:٢١٢٣:١٥:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٥:٢٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٥:٢٤٢٣:١٥:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٣:٣٤١١:٥٥:٢٤١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٥:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٤:٢١١١:٥٥:٢٠١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٥:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٥:٠٨١١:٥٥:١٦١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٢:٤٣٢٣:١٥:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٥:٥٦١١:٥٥:١٣١٧:٢٤:٠٧١٧:٤١:٥٢٢٣:١٥:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٦:٤٤١١:٥٥:١١١٧:٢٣:١٥١٧:٤١:٠٢٢٣:١٥:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٣٢١١:٥٥:٠٩١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:١٣٢٣:١٤:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٨:٢١١١:٥٥:٠٩١٧:٢١:٣٤١٧:٣٩:٢٥٢٣:١٤:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٩:١٠١١:٥٥:٠٩١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٨:٣٩٢٣:١٤:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٩:٥٩١١:٥٥:١٠١٧:١٩:٥٩١٧:٣٧:٥٤٢٣:١٤:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٠:٤٩١١:٥٥:١٢١٧:١٩:١٣١٧:٣٧:١٠٢٣:١٤:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣١:٣٨١١:٥٥:١٤١٧:١٨:٢٩١٧:٣٦:٢٨٢٣:١٤:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٢:٢٩١١:٥٥:١٨١٧:١٧:٤٦١٧:٣٥:٤٧٢٣:١٤:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٣:١٩١١:٥٥:٢٢١٧:١٧:٠٤١٧:٣٥:٠٨٢٣:١٤:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٤:١٠١١:٥٥:٢٧١٧:١٦:٢٤١٧:٣٤:٣٠٢٣:١٤:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٥:٠٠١١:٥٥:٣٣١٧:١٥:٤٦١٧:٣٣:٥٣٢٣:١٤:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٥:٥١١١:٥٥:٤٠١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:١٨٢٣:١٤:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٦:٤٣١١:٥٥:٤٧١٧:١٤:٣٣١٧:٣٢:٤٥٢٣:١٤:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٧:٣٤١١:٥٥:٥٦١٧:١٣:٥٩١٧:٣٢:١٣٢٣:١٥:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٨:٢٦١١:٥٦:٠٥١٧:١٣:٢٧١٧:٣١:٤٣٢٣:١٥:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:١٧١١:٥٦:١٥١٧:١٢:٥٦١٧:٣١:١٤٢٣:١٥:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٦:٢٧١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٤٧٢٣:١٥:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤١:٠١١١:٥٦:٣٨١٧:١١:٥٩١٧:٣٠:٢١٢٣:١٥:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٥٣١١:٥٦:٥١١٧:١١:٣٣١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٥:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٢:٤٥١١:٥٧:٠٥١٧:١١:٠٩١٧:٢٩:٣٥٢٣:١٥:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٣:٣٦١١:٥٧:١٩١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:١٥٢٣:١٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رامهرمز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامهرمز شهر رامهرمز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامهرمز شهر رامهرمز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامهرمز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامهرمز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامهرمز

رامهرمز از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است، که با جمعیت ۱۲۰٬۸۲۲ نفر، در خاور استان خوزستان، در شهرستان رامهرمز قرار دارد.

شهر رامهرمز در ویکیپدیا

شهر رامهرمز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامهرمز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامهرمز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامهرمز بر روی نقشه

شهر رامهرمز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامهرمز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامهرمز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامهرمز
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رامهرمز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر رامهرمز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامهرمز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامهرمز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامهرمز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رامهرمز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رامهرمز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رامهرمز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رامهرمز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رامهرمز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق رامهرمز
جدول اوقات شرعی امروز فردا رامهرمز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رامهرمز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامهرمز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو