جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رامشیر

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رامشیر


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:١٢:١٧
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٦:٥٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامشیر (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر رامشیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رامشیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامشیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خداوند سبحان توبه را به سببِ فراوانی روزی و رحمت بر مخلوقاتِ خود قرار داده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامشیر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامشیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامشیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رامشیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامشیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رامشیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٠:٠٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٧:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٩:٤١١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٥:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٩:١٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٥:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:١٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٤:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٣:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٤:١٣١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:١٤١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامشیر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رامشیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رامشیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامشیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رامشیر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رامشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رامشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رامشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامشیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامشیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامشیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر رامشیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامشیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامشیر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٦:٤٣١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٠:٢١٢٣:١٧:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٦:٣٥١٧:٣١:٥٤١٧:٤٩:٢٢٢٣:١٦:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:٣٦١١:٥٦:٢٨١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٨:٢٥٢٣:١٦:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:٢١١١:٥٦:٢١١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٦:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٠٦١١:٥٦:١٥١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٦:٣٣٢٣:١٦:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٣:٥٢١١:٥٦:١٠١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٥:٣٩٢٣:١٦:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٤:٣٨١١:٥٦:٠٥١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٤:٤٦٢٣:١٦:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٢٤١١:٥٦:٠١١٧:٢٦:١٥١٧:٤٣:٥٤٢٣:١٦:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:١١١١:٥٥:٥٨١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٠٣٢٣:١٦:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٦:٥٨١١:٥٥:٥٦١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٢:١٤٢٣:١٥:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٤٦١١:٥٥:٥٥١٧:٢٣:٤١١٧:٤١:٢٦٢٣:١٥:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٨:٣٤١١:٥٥:٥٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٠:٣٩٢٣:١٥:٤٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٩:٢٢١١:٥٥:٥٤١٧:٢٢:٠٥١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٥:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٠:١١١١:٥٥:٥٥١٧:٢١:١٩١٧:٣٩:٠٩٢٣:١٥:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٠:٥٩١١:٥٥:٥٧١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٢٦٢٣:١٥:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣١:٤٩١١:٥٦:٠٠١٧:١٩:٥٠١٧:٣٧:٤٥٢٣:١٥:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٢:٣٨١١:٥٦:٠٣١٧:١٩:٠٨١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٥:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٣:٢٨١١:٥٦:٠٨١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٢٦٢٣:١٥:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٤:١٨١١:٥٦:١٣١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٥:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٥:٠٨١١:٥٦:١٩١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:١٣٢٣:١٥:٤٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٦:٢٥١٧:١٦:٣٤١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٥:٥٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٦:٤٩١١:٥٦:٣٣١٧:١٥:٥٩١٧:٣٤:٠٦٢٣:١٥:٥٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٧:٣٩١١:٥٦:٤٢١٧:١٥:٢٥١٧:٣٣:٣٤٢٣:١٥:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٨:٣٠١١:٥٦:٥١١٧:١٤:٥٤١٧:٣٣:٠٥٢٣:١٦:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٩:٢١١١:٥٧:٠١١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٣٦٢٣:١٦:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٠:١٢١١:٥٧:١٢١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:١٠٢٣:١٦:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤١:٠٣١١:٥٧:٢٤١٧:١٣:٢٨١٧:٣١:٤٥٢٣:١٦:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤١:٥٥١١:٥٧:٣٧١٧:١٣:٠٢١٧:٣١:٢٢٢٣:١٦:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٢:٤٦١١:٥٧:٥٠١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:٠٠٢٣:١٦:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٨:٠٥١٧:١٢:١٧١٧:٣٠:٤٠٢٣:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رامشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامشیر شهر رامشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رامشیر شهر رامشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامشیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامشیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامشیر

رامشیر با نام قدیمی خلف آباد، یکی از شهرهای استان خوزستان ایران است. رامشیر از شمال با از غرب با اهواز و بندر ماهشهر و از جنوب و شرق با امیدیه و از شمال شرقی با رامهرمز مجاورت دارد و در ۳۵ کیلومتری بندر ماهشهر است

شهر رامشیر در ویکیپدیا

شهر رامشیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامشیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامشیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامشیر بر روی نقشه

شهر رامشیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامشیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامشیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامشیر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رامشیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر رامشیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامشیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامشیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامشیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رامشیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رامشیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رامشیر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رامشیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رامشیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رامشیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق رامشیر
افق شرعی امروز فردا رامشیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامشیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو