جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رامسر

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز رامسر


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٥٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامسر (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر رامسر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر رامسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام علی (ع)
به خدا تقوا بورزید، تقوای كسی كه شنید و خشوع كرد، گناه اندوخت و اعتراف كرد، ترسید و عمل نمود، حذر كرد و به انجام اعمالِ نیكو مبادرت ورزید. به مقام یقین رسید و به نیكوكاری پرداخت، وسیله‌ی عبرت بر او عرضه شد، عبرت گرفت. برحذر داشته شد، حذر نمود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامسر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رامسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رامسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٥:٢٢١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٨:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٣٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:١٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:١٨٠٠:١٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:١٤٠٠:١٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٥٩١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:١١٠٠:١٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٤:١٨١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٥:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٤:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٣:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١١٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٣:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٣:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٣:٥١٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٣:٥٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٥٦٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٥:٤٣١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٥:٠٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٢:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠٤:٠٩٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠٤:١٤٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامسر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر رامسر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر رامسر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٥٢١٣:١٣:٠١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٩:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٢:٤٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٠٦٠٠:٢٩:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٥٥١٣:١٢:٢٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٠٠٠٠:٢٨:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٢٦١٣:١٢:٠٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٥٧١٣:١١:٤٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٤٨٠٠:٢٨:٠٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٤:٢٩١٣:١١:٣١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٧:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٠١١٣:١١:١٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٧:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:٣٣١٣:١٠:٥٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٦:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٠:٣٨١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٦:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:٣٨١٣:١٠:٢١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٧٠٠:٢٦:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٧:١١١٣:١٠:٠٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:١٢٠٠:٢٥:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٥:٤٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٥:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:١٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:٢٤:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٩:١٣١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٥٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٤:١١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٣:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٣:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٣:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:١٨٠٠:٢١:٥٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٧:١٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢١:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢١:٠٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٠:٤٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٠:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:١٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٩:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٩:١٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٨:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:٤٧١٢:١٤:٤٩١٨:١٩:٢٧١٨:٣٧:٤٩٠٠:٠١:٤٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٩:١٨١٣:١٤:٣١١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣١:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٧:٤٩١٣:١٤:١٣١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٣٧٠٠:٣١:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٣:٥٥١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٣١٠٠:٣٠:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:٥١١٣:١٣:٣٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٥٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٣:٢١١٣:١٣:١٩١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:١٩٠٠:٢٩:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٥٢١٣:١٣:٠١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٩:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٢:٤٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٠٦٠٠:٢٩:١٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٥٥١٣:١٢:٢٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٠٠٠٠:٢٨:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٢٦١٣:١٢:٠٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٨:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٥٧١٣:١١:٤٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٤٨٠٠:٢٨:٠٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٤:٢٩١٣:١١:٣١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٧:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٠١١٣:١١:١٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٧:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:٣٣١٣:١٠:٥٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٦:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٠:٣٨١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٦:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:٣٨١٣:١٠:٢١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٧٠٠:٢٦:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٧:١١١٣:١٠:٠٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:١٢٠٠:٢٥:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٥:٤٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٥:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:١٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٩:١٣١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٥٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٤:١١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٣:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٣:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٣:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:١٨٠٠:٢١:٥٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٧:١٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢١:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢١:٠٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٠:٤٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامسر

رامسَر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر که پیش از این سخت سر نام داشت، آخرین شهر غرب مازندران است که مردمان بومی آن به زبان گیلکی اشکوری صحبت می‌کنند

شهر رامسر در ویکیپدیا

شهر رامسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامسر بر روی نقشه

شهر رامسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامسر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رامسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامسر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ رامسر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رامسر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رامسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رامسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رامسر
زمان پخش اذان مستقیم به افق رامسر
افق شرعی امروز فردا رامسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو