جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رامسر

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز رامسر

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رامسر (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر رامسر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رامسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رامسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جك كانفیلد
به دنبال دوستانی باشید كه دارای همان تجربه‌ای هستند كه شما برای رسیدن به هدفتان به آن نیاز دارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رامسر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رامسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رامسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رامسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رامسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٧:١٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢١:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢١:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٠:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٤:١١١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٩:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٨:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٩:١٢١٣:٠٥:١٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:١٨٠٠:١٨:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:١٤٠٠:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١١٠٠:١٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٧:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٢:١٤١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٤:١٨١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٤:١٢١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٥:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٥:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رامسر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رامسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رامسر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر رامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامسر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامسر شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رامسر شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر رامسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رامسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٠:١٨١٣:١٠:١٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٤:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٤:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٨:٣٤١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٨:١٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٣:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٣:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٧:٣٩١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٣:١٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٧:٢٠١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٣:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٢:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٠:٠٤١٣:٠٦:٤١١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٢٢٠٠:٢٢:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٦:٢١١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٢:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤١:٤٠١٣:٠٦:٠١١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٢:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٥١٠٠:٢١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:١٧١٣:٠٥:٢٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:٢١:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:٠٥١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٩٠٠:٢١:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:١٨٠٠:٢١:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٤:١٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٤٦٠٠:٢٠:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠٣:٥٦١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:١٥٠٠:٢٠:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:١٨١٣:٠٣:٣٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٤٣٠٠:٢٠:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٣:١٤١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:١١٠٠:٢٠:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠٢:٥٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٩:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٣٢١٣:٠٢:١٠١٩:١٣:١١١٩:٣١:٣٥٠٠:١٩:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥١:٢٠١٣:٠١:٤٨١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٩:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠١:٢٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٣١٠٠:١٨:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠١:٠٦١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٨:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٣:٤٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٨:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٤:٣٦١٢:٠٠:٢٣١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٣:٥٦٢٣:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رامسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر شهر رامسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رامسر شهر رامسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رامسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رامسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رامسر

رامسَر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر که پیش از این سخت سر نام داشت، آخرین شهر غرب مازندران است که مردمان بومی آن به زبان گیلکی اشکوری صحبت می‌کنند

شهر رامسر در ویکیپدیا

شهر رامسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رامسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رامسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رامسر بر روی نقشه

شهر رامسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رامسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رامسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رامسر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رامسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رامسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رامسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رامسر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رامسر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رامسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رامسر دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رامسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رامسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رامسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق رامسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رامسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رامسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو