جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رازی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز رازی

اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٥٤

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رازی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر رازی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر رازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
من و شما نیز می توانیم زندگانی خود را به شكل یكی از این افسانه ها در آوریم، به شرط اینكه شهامت داشته باشیم و بدانیم كه قادریم اختیار رخدادهایی را كه در زندگیمان روی می دهد، به دست گیریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رازی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رازی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رازی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رازی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رازی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رازی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٨:١٢١٣:٣٢:٥٤٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٤٦:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٦:٤٦١٣:٣٢:٣٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٥:٢٠١٣:٣٢:٢٥٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٤٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٥٣:٥٦١٣:٣٢:١١٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٤٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١١٠٦:٥٢:٣٢١٣:٣١:٥٨٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٤٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٨٠٦:٥١:٠٨١٣:٣١:٤٥٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٤٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٩:٤٦١٣:٣١:٣٢٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٤٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٨:٢٤١٣:٣١:٢٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٤٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٧:٠٣١٣:٣١:٠٨٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٠٠٦:٤٥:٤٤١٣:٣٠:٥٧٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٤٢:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٤٤:٢٤١٣:٣٠:٤٦٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٤٢:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:١٨٠٦:٤٣:٠٦١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٤٢:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٤١:٤٩١٣:٣٠:٢٥٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٤١:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٤٠:٣٣١٣:٣٠:١٦٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٤١:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٩:١٨١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٣٧٠٠:٤١:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢٩:٥٨٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٤٠:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٩:٥١٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٤٠:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٤٠:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٩:٣٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٩٠٦:٣٣:١٩١٣:٢٩:٣٠٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٩:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٣٢:١١١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣٩:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٣٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٩:١٩٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٩:١١٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٧:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٣:٣٤٠٠:٣٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٣٧:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٣١٠٠:٣٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رازی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر رازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر رازی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رازی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رازی شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رازی شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رازی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رازی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:٥٣١٢:١٧:٠٣١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٣:٥٢٢٣:٣٣:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٩:٥٤١٢:١٦:٥٥١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٣٦٢٣:٣٣:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٥٦١٢:١٦:٤٧١٧:٤٢:٠٧١٨:٠١:٢٢٢٣:٣٣:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥١:٥٨١٢:١٦:٤٠١٧:٤٠:٥١١٨:٠٠:٠٨٢٣:٣٣:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٣:٠١١٢:١٦:٣٤١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٥٥٢٣:٣٣:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٤:٠٣١٢:١٦:٢٨١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:٤٤٢٣:٣٢:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٥:٠٦١٢:١٦:٢٤١٧:٣٧:١١١٧:٥٦:٣٤٢٣:٣٢:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٦:١٠١٢:١٦:٢٠١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣٢:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٧:١٣١٢:١٦:١٦١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٤:١٨٢٣:٣٢:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٨:١٧١٢:١٦:١٤١٧:٣٣:٤١١٧:٥٣:١٢٢٣:٣٢:٢٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٩:٢١١٢:١٦:١٢١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٢:٠٧٢٣:٣٢:٢١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٧:٠٠:٢٦١٢:١٦:١١١٧:٣١:٢٨١٧:٥١:٠٤٢٣:٣٢:١٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠١:٣٠١٢:١٦:١١١٧:٣٠:٢٤١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٢:١٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٢:٣٥١٢:١٦:١٢١٧:٢٩:٢١١٧:٤٩:٠٢٢٣:٣٢:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٣:٤٠١٢:١٦:١٣١٧:٢٨:١٩١٧:٤٨:٠٣٢٣:٣٢:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٤:٤٥١٢:١٦:١٦١٧:٢٧:١٩١٧:٤٧:٠٦٢٣:٣٢:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٥:٥١١٢:١٦:١٩١٧:٢٦:٢١١٧:٤٦:١٠٢٣:٣٢:٠٤
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٦:٥٦١٢:١٦:٢٣١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٥:١٦٢٣:٣٢:٠٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٨:٠٢١٢:١٦:٢٨١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٤:٢٣٢٣:٣٢:٠٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٩:٠٧١٢:١٦:٣٤١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٣:٣٣٢٣:٣٢:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٨٠٧:١٠:١٣١٢:١٦:٤١١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٤٤٢٣:٣٢:٠٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٥٠٧:١١:١٩١٢:١٦:٤٨١٧:٢١:٥٤١٧:٤١:٥٦٢٣:٣٢:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣١٠٧:١٢:٢٥١٢:١٦:٥٧١٧:٢١:٠٥١٧:٤١:١١٢٣:٣٢:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٣:٣٠١٢:١٧:٠٦١٧:٢٠:١٩١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٢:٢١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٤:٣٦١٢:١٧:١٦١٧:١٩:٣٤١٧:٣٩:٤٥٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٥:٤١١٢:١٧:٢٧١٧:١٨:٥١١٧:٣٩:٠٥٢٣:٣٢:٣٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٦:٤٧١٢:١٧:٣٩١٧:١٨:١٠١٧:٣٨:٢٧٢٣:٣٢:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٧:٥٢١٢:١٧:٥٢١٧:١٧:٣١١٧:٣٧:٥٠٢٣:٣٢:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٨:٥٦١٢:١٨:٠٥١٧:١٦:٥٣١٧:٣٧:١٦٢٣:٣٢:٥٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٤٠٧:٢٠:٠١١٢:١٨:٢٠١٧:١٦:١٨١٧:٣٦:٤٣٢٣:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رازی شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر رازی شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رازی

رازی، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی ایران

شهر رازی در ویکیپدیا

شهر رازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رازی بر روی نقشه

شهر رازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رازی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رازی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رازی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق رازی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رازی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رازی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ رازی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رازی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق رازی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو