جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رازی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز رازی


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٢١
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٠٧

دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨
١٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رازی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آبان ٩٨ شهر رازی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس جفرسون
بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رازی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رازی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رازی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رازی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رازی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٥٠٦:٤١:٣١١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٤٠:١٦١٣:٣٠:١٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٤١:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٩:٠١١٣:٣٠:٠٦٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٥٣٠٠:٤١:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٩:٥٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٤٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٤٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٣٥:٢٣١٣:٢٩:٤٣٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٤٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٩:٣٦٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٩:٣٠٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٣٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٩:١٩٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٨:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٨:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٩:١١٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٣٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣١:١٢٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٨:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٣٧:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٣٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٦:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٧:٤١٠٠:٣٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٦:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:٢٠:٠٦١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٩:٣٤٠٠:٣٦:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٩:١٧١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٩:١٩٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٩:٠٥٢٠:٤٠:١٢٢١:٠١:٢٦٠٠:٣٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٧:٤٣١٣:٢٩:٠٨٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٦:٥٨١٣:٢٩:١٢٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٥٠٦:١٦:١٥١٣:٢٩:١٦٢٠:٤٢:٤٥٢١:٠٤:٠٩٠٠:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٩:٢١٢٠:٤٣:٣٤٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٥:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٣٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٩:٢٦٢٠:٤٤:٢٣٢١:٠٥:٥٥٠٠:٣٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٠٠٠٦:١٤:١٧١٣:٢٩:٣١٢٠:٤٥:١٢٢١:٠٦:٤٦٠٠:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رازی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر رازی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رازی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٩:٠٦١٢:١٧:٠٠١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٣٣٢٣:٣٣:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:٠٧١٢:١٦:٥٢١٧:٤٣:٠٥١٨:٠٢:١٧٢٣:٣٣:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥١:٠٩١٢:١٦:٤٤١٧:٤١:٤٨١٨:٠١:٠٣٢٣:٣٣:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٢:١٢١٢:١٦:٣٨١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٣:٠٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٣:١٤١٢:١٦:٣٢١٧:٣٩:١٨١٧:٥٨:٣٧٢٣:٣٢:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٤:١٧١٢:١٦:٢٦١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٧:٢٦٢٣:٣٢:٥١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٥:٢١١٢:١٦:٢٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:١٧٢٣:٣٢:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٦:٢٤١٢:١٦:١٨١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٥:٠٩٢٣:٣٢:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٧:٢٨١٢:١٦:١٥١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٤:٠٢٢٣:٣٢:٣٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٨:٣٢١٢:١٦:١٣١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٥٦٢٣:٣٢:٢٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٩:٣٧١٢:١٦:١٢١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٥٢٢٣:٣٢:٢٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠٠:٤١١٢:١٦:١١١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٤٩٢٣:٣٢:١٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٧:٠١:٤٦١٢:١٦:١١١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٩:٤٧٢٣:٣٢:١٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٢:٥١١٢:١٦:١٢١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٨:٤٧٢٣:٣٢:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٣:٥٦١٢:١٦:١٤١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٧:٤٩٢٣:٣٢:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٥:٠١١٢:١٦:١٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٥٢٢٣:٣٢:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٦:٢٠١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٥٧٢٣:٣٢:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٧:١٢١٢:١٦:٢٤١٧:٢٥:١١١٧:٤٥:٠٣٢٣:٣٢:٠٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٨:١٧١٢:١٦:٣٠١٧:٢٤:١٦١٧:٤٤:١١٢٣:٣٢:٠٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٩:٢٣١٢:١٦:٣٥١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٣:٢١٢٣:٣٢:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:١٠:٢٩١٢:١٦:٤٢١٧:٢٢:٣١١٧:٤٢:٣٢٢٣:٣٢:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:١١:٣٤١٢:١٦:٥٠١٧:٢١:٤٢١٧:٤١:٤٥٢٣:٣٢:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:١٢:٤٠١٢:١٦:٥٨١٧:٢٠:٥٣١٧:٤١:٠٠٢٣:٣٢:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:١٣:٤٥١٢:١٧:٠٨١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:١٦٢٣:٣٢:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٤:٥٠١٢:١٧:١٨١٧:١٩:٢٣١٧:٣٩:٣٥٢٣:٣٢:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٥:٥٦١٢:١٧:٢٩١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:٥٥٢٣:٣٢:٣٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٧:٠١١٢:١٧:٤١١٧:١٧:٥٩١٧:٣٨:١٧٢٣:٣٢:٤٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٨:٠٦١٢:١٧:٥٤١٧:١٧:٢١١٧:٣٧:٤١٢٣:٣٢:٥٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٩:١٠١٢:١٨:٠٧١٧:١٦:٤٤١٧:٣٧:٠٧٢٣:٣٢:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:٢٠:١٥١٢:١٨:٢٢١٧:١٦:٠٩١٧:٣٦:٣٤٢٣:٣٣:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رازی شهر رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر رازی شهر رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رازی

رازی، روستایی است از توابع بخش قطور و در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی ایران

شهر رازی در ویکیپدیا

شهر رازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رازی بر روی نقشه

شهر رازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رازی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رازی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر رازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رازی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق رازی
زمان پخش اذان آنلاین به افق رازی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رازی
افق شرعی امروز فردا رازی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رازی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رازی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو