جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رازی

قطور | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز رازی


اذان صبح: ٠٤:٢١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:٠٠
اذان مغرب: ٢١:١٠:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رازی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای رازی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
اگر به دیگران، قوانین خود را نگویید، نباید امید داشته باشید كه آنان بر پایه ی قوانین شما رفتار كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رازی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رازی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رازی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رازی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رازی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٨:١١١٣:٣٢:٥٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٤٦:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:٣٢:٣٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٤٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٥:٢٠١٣:٣٢:٢٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٥٣:٥٥١٣:٣٢:١١٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٤٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٣١:٥٧٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:٤٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٨٠٦:٥١:٠٨١٣:٣١:٤٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٤٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٩:٤٦١٣:٣١:٣٢٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٤٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٨:٢٤١٣:٣١:١٩٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٤٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٧:٠٣١٣:٣١:٠٨٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٤٣:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٠٠٦:٤٥:٤٣١٣:٣٠:٥٦٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٤٢:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٤٤:٢٤١٣:٣٠:٤٥٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٤٢:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:١٨٠٦:٤٣:٠٦١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٤٢:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٤١:٤٩١٣:٣٠:٢٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٤١:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٤٠:٣٣١٣:٣٠:١٥٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٤١:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٩:١٨١٣:٣٠:٠٦٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٣٥٠٠:٤١:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢٩:٥٨٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٤٠:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٤٠:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٤٠:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٩:٣٦٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٣٣:١٩١٣:٢٩:٢٩٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣٩:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٣٢:١١١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٩:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٤٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٩:١٩٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٩:١٤٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٢٠٠:٣٧:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رازی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رازی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رازی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٦:١٥١٣:٢٩:١٥٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٤:٠٨٠٠:٣٥:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٩:٢٠٢٠:٤٣:٣٣٢١:٠٥:٠١٠٠:٣٥:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٩:٢٥٢٠:٤٤:٢٢٢١:٠٥:٥٣٠٠:٣٥:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:١٤:١٧١٣:٢٩:٣١٢٠:٤٥:١٠٢١:٠٦:٤٥٠٠:٣٥:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:١٣:٤١١٣:٢٩:٣٧٢٠:٤٥:٥٨٢١:٠٧:٣٥٠٠:٣٥:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:١٣:٠٦١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٨:٢٥٠٠:٣٤:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٩:٥١٢٠:٤٧:٣١٢١:٠٩:١٤٠٠:٣٤:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٩:٥٨٢٠:٤٨:١٦٢١:١٠:٠٢٠٠:٣٤:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:١١:٣٤١٣:٣٠:٠٦٢٠:٤٩:٠٠٢١:١٠:٤٩٠٠:٣٤:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:١١:٠٧١٣:٣٠:١٤٢٠:٤٩:٤٣٢١:١١:٣٥٠٠:٣٤:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٣٠:٢٣٢٠:٥٠:٢٥٢١:١٢:١٩٠٠:٣٤:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٦:١٠:١٨١٣:٣٠:٣٢٢٠:٥١:٠٦٢١:١٣:٠٣٠٠:٣٤:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٩:٥٦١٣:٣٠:٤٢٢٠:٥١:٤٦٢١:١٣:٤٥٠٠:٣٤:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٦:٠٩:٣٦١٣:٣٠:٥٢٢٠:٥٢:٢٤٢١:١٤:٢٦٠٠:٣٤:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٩:١٨١٣:٣١:٠٢٢٠:٥٣:٠٢٢١:١٥:٠٦٠٠:٣٤:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٦:٠٩:٠٢١٣:٣١:١٢٢٠:٥٣:٣٨٢١:١٥:٤٥٠٠:٣٤:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٣١:٢٣٢٠:٥٤:١٤٢١:١٦:٢٢٠٠:٣٤:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:٣١:٣٤٢٠:٥٤:٤٧٢١:١٦:٥٨٠٠:٣٤:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٨٠٦:٠٨:٢٤١٣:٣١:٤٦٢٠:٥٥:٢٠٢١:١٧:٣٢٠٠:٣٤:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٦:٠٨:١٥١٣:٣١:٥٧٢٠:٥٥:٥١٢١:١٨:٠٥٠٠:٣٥:٠٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٦:٠٨:٠٨١٣:٣٢:٠٩٢٠:٥٦:٢١٢١:١٨:٣٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٧٠٦:٠٨:٠٣١٣:٣٢:٢١٢٠:٥٦:٥٠٢١:١٩:٠٦٠٠:٣٥:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٦:٠٨:٠٠١٣:٣٢:٣٤٢٠:٥٧:١٧٢١:١٩:٣٤٠٠:٣٥:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:٠٧:٥٨١٣:٣٢:٤٦٢٠:٥٧:٤٢٢١:٢٠:٠١٠٠:٣٥:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٦:٠٧:٥٨١٣:٣٢:٥٩٢٠:٥٨:٠٦٢١:٢٠:٢٦٠٠:٣٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٦:٠٨:٠١١٣:٣٣:١٢٢٠:٥٨:٢٩٢١:٢٠:٤٩٠٠:٣٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٣٣:٢٥٢٠:٥٨:٥٠٢١:٢١:١١٠٠:٣٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٦:٠٨:١٠١٣:٣٣:٣٨٢٠:٥٩:٠٩٢١:٢١:٣١٠٠:٣٦:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٦:٠٨:١٨١٣:٣٣:٥١٢٠:٥٩:٢٧٢١:٢١:٤٩٠٠:٣٦:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٣٠٦:٠٨:٢٧١٣:٣٤:٠٤٢٠:٥٩:٤٣٢١:٢٢:٠٥٠٠:٣٦:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٣٤:١٧٢٠:٥٩:٥٧٢١:٢٢:٢٠٠٠:٣٦:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رازی روستای رازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رازی روستای رازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رازی

روستای رازی بر روی نقشه

روستای رازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رازی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رازی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رازی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رازی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رازی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا رازی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رازی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو