جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رابر

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رابر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:١٣
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٧:١٠

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رابر (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر رابر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رابر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رابر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید به امید اینكه روزی باز شود، [ بلكه ] در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را بشکنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رابر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رابر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رابر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رابر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رابر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رابر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٥٤١٢:٤٠:١٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤٠:٠٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٩:٥٨١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٩:٤٩١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٩:٤١١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٩:٣٤١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٩:٢٦١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٩:٢٠١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:١٣١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٦:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:١٨٢٣:٥٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٦:٢٣١٢:٣٨:٥٨١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٥:٣٧١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٣٨٢٣:٥٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٨:٥١١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:١٨٢٣:٥٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٥٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٣٣٢٣:٥٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:١٢٢٣:٥٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٩:٠٤١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٢٨٢٣:٥٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رابر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رابر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رابر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رابر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رابر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر رابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رابر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رابر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رابر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر رابر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رابر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رابر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٤:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٩:٠٥١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٤:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٩:١٠١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:١٤٢٣:٥٤:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٩:١٦١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٥١٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٢٧٢٣:٥٤:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٤:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٤:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٩:٥١١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٤:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٤:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٤:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٤٠:١٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢٩٢٣:٥٤:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٤:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٤:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤٠:٥٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٤:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤١:١٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٤:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤١:٢١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥٥:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤١:٣٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٥٥٢٣:٥٥:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤١:٤٥١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٢١٢٣:٥٥:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٢:٢٢١٢:٤١:٥٧١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٥٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤٢:٠٩١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:١٠٢٣:٥٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٢:٢١١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٥:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٢:٣٤١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٥:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤٢:٤٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:١٦٢٣:٥٦:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٢:٥٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥٦:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٣:١٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٥٦:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٣:٢٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:١١٢٣:٥٦:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٣:٣٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٥٦:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٣:٥١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٧:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٥٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رابر شهر رابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رابر شهر رابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رابر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رابر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر رابر

رابُر، یکی از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان رابر است. بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، جمعیت شهر رابر برابر ۱۳٬۲۶۳ نفر است. شهر رابر در سال ۱۳۴۱ دارای شش محله بوده‌است. این شهر در سال۱۳۸۸ از شهرستان بافت جدا گردیده و مستقل شده‌است

شهر رابر در ویکیپدیا

شهر رابر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رابر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رابر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رابر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رابر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رابر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رابر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رابر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر رابر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رابر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رابر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رابر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رابر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا رابر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رابر
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ رابر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رابر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رابر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رابر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رابر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رابر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو