جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ذیلوس

چاشم | مهدی شهر | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز ذیلوس


اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٧
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:١٣
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ذیلوس (شهرستان مهدی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ذیلوس)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ذیلوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذیلوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سند برگ
بدون داشتن یك آرزو، هیچ تغییری به وجود نمی آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ذیلوس

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ذیلوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذیلوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ذیلوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذیلوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ذیلوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:١١١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٤:١٧١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٤:١٠١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٦:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٦:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٥:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٠٥:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٢٠٠٠:٠٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٣:٥٤١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:١٢٠٠:٠٤:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٣:١٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٤:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٢:١٥١٢:٥٣:١٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥١:٢٧١٢:٥٣:١٩١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٠:٤١١٢:٥٣:٢١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٣٨٠٠:٠٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٩:٥٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٩:١٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:١٩٠٠:٠٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:٠٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٣:٣١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:٠٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٧:١٤١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٠٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٣:٤٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:٠٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٦:٠٣١٢:٥٣:٤٥٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٢:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٥:٢٩١٢:٥٣:٥١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذیلوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذیلوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذیلوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ذیلوس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ذیلوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ذیلوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذیلوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ذیلوس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ذیلوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذیلوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذیلوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ذیلوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذیلوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذیلوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ذیلوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذیلوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذیلوس

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:١٠١١:٤١:١٩١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٢٩٢٢:٥٩:٢٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٠٥١١:٤١:١١١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٢٠٢٢:٥٩:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:٠١١١:٤١:٠٤١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:١٢٢٢:٥٩:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٥٧١١:٤٠:٥٧١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٠٤٢٢:٥٨:٥٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٥٣١١:٤٠:٥١١٧:٠٧:٢١١٧:٢٥:٥٩٢٢:٥٨:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٤:٤٩١١:٤٠:٤٦١٧:٠٦:١٥١٧:٢٤:٥٤٢٢:٥٨:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٥:٤٦١١:٤٠:٤١١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٥٠٢٢:٥٨:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٦:٤٣١١:٤٠:٣٨١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٢:٤٨٢٢:٥٨:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٧:٤١١١:٤٠:٣٥١٧:٠٣:٠٢١٧:٢١:٤٧٢٢:٥٨:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٣٩١١:٤٠:٣٣١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٨٢٢:٥٨:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٣٧١١:٤٠:٣١١٧:٠٠:٥٩١٧:١٩:٤٩٢٢:٥٨:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٠:٣٥١١:٤٠:٣١١٧:٠٠:٠٠١٧:١٨:٥٣٢٢:٥٨:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢١:٣٤١١:٤٠:٣١١٦:٥٩:٠٢١٧:١٧:٥٧٢٢:٥٨:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٢:٣٢١١:٤٠:٣٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٠٣٢٢:٥٨:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٣١١١:٤٠:٣٣١٦:٥٧:١١١٧:١٦:١٠٢٢:٥٧:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٣١١١:٤٠:٣٦١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:١٩٢٢:٥٧:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٣٠١١:٤٠:٣٩١٦:٥٥:٢٥١٧:١٤:٢٩٢٢:٥٧:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٢٩١١:٤٠:٤٤١٦:٥٤:٣٤١٧:١٣:٤١٢٢:٥٧:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٢٩١١:٤٠:٤٩١٦:٥٣:٤٥١٧:١٢:٥٥٢٢:٥٧:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٢٩١١:٤٠:٥٥١٦:٥٢:٥٨١٧:١٢:١٠٢٢:٥٨:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٢٩١١:٤١:٠٢١٦:٥٢:١٢١٧:١١:٢٦٢٢:٥٨:٠٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٠:٢٩١١:٤١:٠٩١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٤٥٢٢:٥٨:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:٢٨١١:٤١:١٨١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٨:١١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٢٨١١:٤١:٢٧١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٨:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٣:٢٨١١:٤١:٣٧١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٨:٥٠٢٢:٥٨:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٤:٢٨١١:٤١:٤٨١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٨:١٥٢٢:٥٨:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:٢٨١١:٤٢:٠٠١٦:٤٨:١٢١٧:٠٧:٤٢٢٢:٥٨:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٦:٢٨١١:٤٢:١٣١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٧:١٠٢٢:٥٨:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٧:٢٨١١:٤٢:٢٧١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٦:٤١٢٢:٥٨:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٨:٢٧١١:٤٢:٤١١٦:٤٦:٣٦١٧:٠٦:١٣٢٢:٥٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ذیلوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذیلوس روستای ذیلوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذیلوس روستای ذیلوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ذیلوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذیلوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ذیلوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ذیلوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ذیلوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ذیلوس

روستای ذیلوس بر روی نقشه

روستای ذیلوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ذیلوس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ذیلوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ذیلوس
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ذیلوس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ذیلوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذیلوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ذیلوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ذیلوس رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ذیلوس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ذیلوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ذیلوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ذیلوس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذیلوس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ذیلوس
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ذیلوس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ذیلوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ذیلوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو