جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ذل زمان دره


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢١

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای ذل زمان دره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ذل زمان دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ذل زمان دره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ذل زمان دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذل زمان دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذل زمان دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ذل زمان دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٩:٠٩١٣:١٧:١٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٣٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٧:٠٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٣٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٠١١٣:١٦:٥٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٦:٤٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٢:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٦:٣٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٢:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٦:٢٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٢:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٦:٢١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣١:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٦:١٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣١:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:٠٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:٣١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٦:٠١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٠:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١٥:٥١٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٧:٢١١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٩:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:١٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٥:٣١٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢١:٤٢١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٩:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٥:٣٠٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:١٧١٣:١٥:٣١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:٣٧١٣:١٥:٣٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٨:٥٨١٣:١٥:٣٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٨:٢٠١٣:١٥:٣٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٥:٤٠٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٨:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٦:٣٦١٣:١٥:٤٧٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٠٠٦:١٦:٠٤١٣:١٥:٥٢٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٨:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٣:١٥:٥٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ذل زمان دره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ذل زمان دره

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ذل زمان دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذل زمان دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ذل زمان دره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٠٦١٢:٢٠:٢٩١٧:٢٠:٥٥١٧:٤٠:٢١٢٣:٣٧:٢٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٠:٥٨١٧:٢١:٣٥١٧:٤٠:٥٩٢٣:٣٧:٥٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢١:٢٨١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٣٩٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:٠١١٢:٢١:٥٦١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٢:٢٠٢٣:٣٨:٥٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢١:١٦١٢:٢٢:٢٥١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٩:٢٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٣:٤٦٢٣:٣٩:٥٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢١:٤١١٢:٢٣:٢١١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤٠:٢٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢١:٥١١٢:٢٣:٤٩١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٥٢٣:٤٠:٥٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٤:١٦١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤١:٢٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٤:٤٣١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٤٧٢٣:٤١:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٨:١٩١٧:٤٧:٣٤٢٣:٤٢:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٥:٣٥١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٨:٢٢٢٣:٤٢:٤٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٩:١١٢٣:٤٣:١٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:٢٥١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٠٠٢٣:٤٣:٤١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٢:٠٨١٢:٢٦:٤٩١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٥٠٢٣:٤٤:٠٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٠٤١٢:٢٧:١٣١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٤١٢٣:٤٤:٣٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:٤٩١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٣:٢٤٢٣:٤٥:٢٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٨:٢٠١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٦٢٣:٤٥:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٨:٤١١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٠٩٢٣:٤٦:١٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢١:١٤١٢:٢٩:٠١١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٦:٠٢٢٣:٤٦:٣٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٥٩١٢:٢٩:٢١١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:٥٥٢٣:٤٧:٠٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٠:٤٢١٢:٢٩:٤٠١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:٤٨٢٣:٤٧:٢٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٢٣١٢:٢٩:٥٩١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٢٢٣:٤٧:٤٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣٠:١٦١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٨:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٢٢٠٧:١٩:٤٠١٢:٣٠:٣٣١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٣١٢٣:٤٨:٢٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٠٦٠٧:١٩:١٦١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٢٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٤٨٠٧:١٨:٥٠١٢:٣١:٠٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:٢٠٢٣:٤٩:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٨:٢٣١٢:٣١:١٩١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٩:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٧:٥٤١٢:٣١:٣٣١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٠٩٢٣:٤٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ذل زمان دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ذل زمان دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذل زمان دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣٠:١٦١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٨:٠٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٢٠٧:١٩:٤٠١٢:٣٠:٣٣١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٣١٢٣:٤٨:٢٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٦٠٧:١٩:١٦١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٢٥٢٣:٤٨:٤٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:١٨:٥٠١٢:٣١:٠٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:٢٠٢٣:٤٩:٠٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٨:٢٣١٢:٣١:١٩١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٩:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٧:٥٤١٢:٣١:٣٣١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٠٩٢٣:٤٩:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٥٠٧:١٧:٢٤١٢:٣١:٤٦١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٠٤٢٣:٤٩:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٠٠٧:١٦:٥١١٢:٣١:٥٨١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٥:٥٩٢٣:٥٠:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:١٦:١٧١٢:٣٢:١٠١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٦:٥٤٢٣:٥٠:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٧٠٧:١٥:٤٢١٢:٣٢:٢٠١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٤٨٢٣:٥٠:٣٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٥:٠٥١٢:٣٢:٣٠١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٤٣٢٣:٥٠:٥١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٤:٢٦١٢:٣٢:٣٩١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٣٧٢٣:٥١:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٣:٤٦١٢:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٣٢٢٣:٥١:١٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٠٥١٢:٣٢:٥٤١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٢٦٢٣:٥١:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٢:٢٢١٢:٣٣:٠٠١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٠٢٣:٥١:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١١:٣٧١٢:٣٣:٠٦١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:١٣٢٣:٥١:٤٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٠:٥١١٢:٣٣:١١١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٠٧٢٣:٥١:٥١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٠:٠٤١٢:٣٣:١٤١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٠٠٢٣:٥١:٥٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:٠٩:١٥١٢:٣٣:١٨١٧:٥٧:٤٣١٨:١٥:٥٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:٠٨:٢٥١٢:٣٣:٢٠١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٤٦٢٣:٥٢:١٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣٣:٢١١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٣٩٢٣:٥٢:١٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:٠٦:٤١١٢:٣٣:٢٢١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٣١٢٣:٥٢:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٥:٤٧١٢:٣٣:٢٢١٨:٠١:٢١١٨:١٩:٢٣٢٣:٥٢:٢٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٥٢١٢:٣٣:٢١١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:١٥٢٣:٥٢:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٣:٥٦١٢:٣٣:٢٠١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٠٦٢٣:٥٢:٢٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٢:٥٩١٢:٣٣:١٨١٨:٠٤:٠٢١٨:٢١:٥٧٢٣:٥٢:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٠١١٢:٣٣:١٥١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٢:٤٨٢٣:٥٢:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠١:٠١١٢:٣٣:١١١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٣٩٢٣:٥٢:٢١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٠:٠٠١٢:٣٣:٠٧١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:٣٠٢٣:٥٢:١٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٦:٥٨:٥٩١٢:٣٣:٠٢١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٢٠٢٣:٥٢:١٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ذل زمان دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ذل زمان دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ذل زمان دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ذل زمان دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ذل زمان دره

روستای ذل زمان دره بر روی نقشه

روستای ذل زمان دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ذل زمان دره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ذل زمان دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ذل زمان دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ذل زمان دره
زمان پخش اذان مستقیم به افق ذل زمان دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ذل زمان دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ذل زمان دره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ذل زمان دره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذل زمان دره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ذل زمان دره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذل زمان دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو