جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ذل زمان دره


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ذل زمان دره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ذل زمان دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

جك كانفیلد
در طی سال‌ها آموخته‌ام كه هرگاه انسان می‌پندارد دری بسته شده است، بی‌گمان، در دیگری باز می‌شود. فقط باید مثبت باشید، آگاه بمانید و بنگرید و ببینید فرصتی كه پیش می‌آید چیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ذل زمان دره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ذل زمان دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذل زمان دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذل زمان دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ذل زمان دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٠١١٣:١٦:٥٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٦:٤٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٦:٣٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٦:٢٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٦:٢١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٦:١٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣١:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:٠٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:٣١:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٦:٠١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٠:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١٥:٥١٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٧:٢١١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٩:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:١٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٥:٣١٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٩:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢١:٤٢١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٥:٣٠٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:١٧١٣:١٥:٣١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:٣٧١٣:١٥:٣٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٨:٥٨١٣:١٥:٣٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٨:٢٠١٣:١٥:٣٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٥:٤٠٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٨:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٦:٣٦١٣:١٥:٤٧٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٠٠٦:١٦:٠٤١٣:١٥:٥٢٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٨:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٣:١٥:٥٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:٠٥١٣:١٦:٠٣٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ذل زمان دره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ذل زمان دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ذل زمان دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذل زمان دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ذل زمان دره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ذل زمان دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ذل زمان دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذل زمان دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢١:٥٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٣٩:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٧١٣:٢١:٣٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٩:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٥٧١٣:٢١:٢١١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٤٠٠:٣٨:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:٣٦١٣:٢١:٠٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٨:٤٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٠:١٦١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٨:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٠:٥٥١٣:٢٠:٣٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٨:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٠:١٢١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٨:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٢:١٣١٣:١٩:٥٤١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٢:٥٢١٣:١٩:٣٦١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٧:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٣:٣١١٣:١٩:١٧١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٣٧:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٨:٥٨١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٠١٠٠:٣٧:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٤:٤٨١٣:١٨:٣٩١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٣٧:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٥:٢٧١٣:١٨:١٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢٣٠٠:٣٦:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٦:٠٥١٣:١٧:٥٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٠٣٠٠:٣٦:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٦:٤٣١٣:١٧:٣٩١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٣٦:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٧:٢٢١٣:١٧:١٩١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٦:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٦:٥٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣٥:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٨:٣٨١٣:١٦:٣٧١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤١٠٠:٣٥:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:١٦١٣:١٦:١٦١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٥:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٥:٥٥١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥٩٠٠:٣٤:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٥:٣٤١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٣٧٠٠:٣٤:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠١:١٠١٣:١٥:١٣١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٤:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠١:٤٨١٣:١٤:٥١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٥٤٠٠:٣٤:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٤:٣٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٢٠٠:٣٣:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٤:٠٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:١١٠٠:٣٣:٣١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٣:٤٢١٣:١٣:٤٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٤٩٠٠:٣٣:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٤:٢١١٣:١٣:٢٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٢٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٣:٠٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٠٥٠٠:٣٢:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٥:٣٧١٣:١٢:٤٣١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٤٤٠٠:٣٢:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:٠٦:١٦١٣:١٢:٢١١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٢٢٠٠:٠١:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٦:٥٥١٢:١٢:٠٠١٨:١٦:٣٥١٨:٣٤:٠١٢٣:٣١:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ذل زمان دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره روستای ذل زمان دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ذل زمان دره روستای ذل زمان دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ذل زمان دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذل زمان دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ذل زمان دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ذل زمان دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ذل زمان دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ذل زمان دره

روستای ذل زمان دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ذل زمان دره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ذل زمان دره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ذل زمان دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذل زمان دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ذل زمان دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ذل زمان دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ذل زمان دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ذل زمان دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ذل زمان دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ذل زمان دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذل زمان دره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذل زمان دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ذل زمان دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ذل زمان دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو