جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ذغال چال

میان دو رود کوچک | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ذغال چال


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤١
اذان ظهر: ١١:٤٣:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢١
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ذغال چال (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ذغال چال)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ذغال چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذغال چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والتر بنیامین
بدون استثنا، نویسندگان بزرگ، آثار خود را در جهانی می‌پرورانند كه تازه پس از آنها فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ذغال چال

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ذغال چال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذغال چال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ذغال چال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ذغال چال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ذغال چال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٥:١٨١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٤:٣١١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٦:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٤:١٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٤:١٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٤:٠٩١٩:٥٠:١٨٢٠:١٠:١١٠٠:٠٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٥:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:٠٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٣٧٠٠:٠٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٠٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٣٥٠٥:٥١:١١١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:٠٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٨:١٧٠٠:٠٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٩:٣٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٩:١٠٠٠:٠٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٤:٠٠٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٤:٠٣٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٤:٠٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٠٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٦:٠٢١٢:٥٤:١٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٠٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٥:٢٤١٢:٥٤:١٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٠٢:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٥٤:٢٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٠٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٤:١٣١٢:٥٤:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذغال چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذغال چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ذغال چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ذغال چال

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ذغال چال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ذغال چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذغال چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ذغال چال

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ذغال چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذغال چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ذغال چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ذغال چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذغال چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذغال چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ذغال چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ذغال چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذغال چال

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٣٧١١:٤١:٥٤١٧:١١:٤١١٧:٣٠:٢٢٢٢:٥٩:٣٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:٣٤١١:٤١:٤٦١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:١١٢٢:٥٩:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:٣٢١١:٤١:٣٩١٧:٠٩:١٦١٧:٢٨:٠١٢٢:٥٩:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٤:٢٩١١:٤١:٣٢١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٥٢٢٢:٥٩:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:٢٧١١:٤١:٢٦١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٤٤٢٢:٥٩:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٢٥١١:٤١:٢١١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٣٨٢٢:٥٨:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٧:٢٤١١:٤١:١٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:٣٣٢٢:٥٨:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٢٣١١:٤١:١٢١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٢٩٢٢:٥٨:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٩:٢٢١١:٤١:٠٩١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٢٦٢٢:٥٨:٣١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٢٢١١:٤١:٠٧١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٢٥٢٢:٥٨:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢١:٢١١١:٤١:٠٦١٧:٠٠:٢٣١٧:١٩:٢٥٢٢:٥٨:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٢١١١:٤١:٠٥١٦:٥٩:٢٣١٧:١٨:٢٧٢٢:٥٨:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:٢٢١١:٤١:٠٥١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:٣٠٢٢:٥٨:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:٢٢١١:٤١:٠٦١٦:٥٧:٢٥١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٨:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٢٣١١:٤١:٠٨١٦:٥٦:٢٨١٧:١٥:٤٠٢٢:٥٨:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٦:٢٣١١:٤١:١١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٤٧٢٢:٥٨:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٢٤١١:٤١:١٤١٦:٥٤:٣٩١٧:١٣:٥٦٢٢:٥٨:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٢٥١١:٤١:١٨١٦:٥٣:٤٧١٧:١٣:٠٦٢٢:٥٨:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٢٧١١:٤١:٢٤١٦:٥٢:٥٦١٧:١٢:١٨٢٢:٥٨:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:٢٨١١:٤١:٣٠١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٣٢٢٢:٥٨:١٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٢٩١١:٤١:٣٦١٦:٥١:٢٠١٧:١٠:٤٧٢٢:٥٨:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٣١١١:٤١:٤٤١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٠٤٢٢:٥٨:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٣٢١١:٤١:٥٢١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥٨:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٤:٣٤١١:٤٢:٠٢١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٤٢٢٢:٥٨:٢٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٢:١٢١٦:٤٨:٢٧١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٨:٣٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٢:٢٣١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٧:٢٨٢٢:٥٨:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٧:٣٨١١:٤٢:٣٥١٦:٤٧:١٢١٧:٠٦:٥٤٢٢:٥٨:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٨:٣٩١١:٤٢:٤٨١٦:٤٦:٣٦١٧:٠٦:٢١٢٢:٥٨:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٩:٤٠١١:٤٣:٠١١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٥:٥٠٢٢:٥٩:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٠:٤١١١:٤٣:١٦١٦:٤٥:٣٢١٧:٠٥:٢١٢٢:٥٩:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ذغال چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذغال چال روستای ذغال چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ذغال چال روستای ذغال چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ذغال چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ذغال چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ذغال چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ذغال چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ذغال چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ذغال چال

روستای ذغال چال بر روی نقشه

روستای ذغال چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ذغال چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ذغال چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ذغال چال
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ذغال چال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ذغال چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ذغال چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ذغال چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ذغال چال رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ذغال چال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ذغال چال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذغال چال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ذغال چال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ذغال چال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ذغال چال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ذغال چال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ذغال چال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ذغال چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو