جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیواندره

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیواندره


اذان صبح: ٠٤:١٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٣٣
اذان مغرب: ٢١:٠١:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٩:١٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیواندره (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر دیواندره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دیواندره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیواندره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیواندره

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیواندره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیواندره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیواندره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیواندره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیواندره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٦:١٠١٣:١٩:٥١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٩:٤١٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٣:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٠١٠٠:٣٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:٢٣٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣١:٣٣١٣:١٩:١٥٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٢:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٩:٠٧٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٢١١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٨:١٧١٣:١٨:٥٣٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣١:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٧:١٤١٣:١٨:٤٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣١:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٨:٤١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٠:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٥:١١١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٠:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٤:١١١٣:١٨:٣٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٣:١٢١٣:١٨:٢٨٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٠:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٢:١٥١٣:١٨:٢٤٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٩:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٨:٢١٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٩:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٨:١٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٩:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٩:٣٢١٣:١٨:١٧٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٨:٤٠١٣:١٨:١٦٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٧:٤٩١٣:١٨:١٦٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٧:٠٠١٣:١٨:١٦٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٨:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٦:١٣١٣:١٨:١٧٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٥:٢٧١٣:١٨:١٨٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٤:٤٢١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٢٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:٥٩١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٨:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٣:١٨١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٢٨:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١١٠٦:١٢:٣٨١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:١١:٥٩١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٢٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٣٠٦:١١:٢٣١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٠:٤٧١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیواندره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دیواندره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیواندره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیواندره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دیواندره

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیواندره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیواندره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیواندره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیواندره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیواندره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیواندره

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١١:٥٠١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٧:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١١:١٤١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١٠:٣٩١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٢٧:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٠:٠٦١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٢٧:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:١٨٠٠:٢٧:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٢٧:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٢٧:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٩:١٧٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٣١٠٠:٢٧:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٩:٢٥٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٧:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٧:٢١١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٢٧:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٩:٤٢٢٠:٣٢:٤٣٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٢٧:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:١٧٠٠:٢٧:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٦:٠٦:٢١١٣:٢٠:٠٢٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٢٧:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٦:٠٥١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٢٧:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:١١٠٠:٢٧:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠٥:٣٧١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠٥:٢٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٧:٢١٠٠:٢٧:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٢٧:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٥:٠٨١٣:٢١:٠٧٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٢٨:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:٢١:١٩٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٢٨:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٤:٥٧١٣:٢١:٣١٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٢٨:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٣٨:٤١٢٠:٥٩:٥٣٠٠:٢٨:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢١:٥٥٢٠:٣٩:٠٦٢١:٠٠:١٩٠٠:٢٨:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠٠:٤٤٠٠:٢٨:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٨٠٦:٠٤:٥٥١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٠٨٠٠:٢٨:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٦:٠٤:٥٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٤٠:١٣٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٩:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٦:٠٥:٠٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:٥٠٠٠:٢٩:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٨٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٢:٥٩٢٠:٤٠:٥١٢١:٠٢:٠٨٠٠:٢٩:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٥:١٨١٣:٢٣:١٢٢٠:٤١:٠٨٢١:٠٢:٢٥٠٠:٢٩:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٣:٢٣:٢٥٢٠:٤١:٢٣٢١:٠٢:٤١٠٠:٢٩:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٥:٣٩١٣:٢٣:٣٨٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٢:٥٥٠٠:٣٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیواندره شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیواندره شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیواندره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیواندره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دیواندره

شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر که از طرفی رشته کوه‌های هوازو و از طرفی دیگر منطقه‌های بیجار گروس و تیله کو آن را احاطه کرده‌اند

شهر دیواندره در ویکیپدیا

شهر دیواندره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیواندره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیواندره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیواندره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیواندره
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیواندره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیواندره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیواندره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیواندره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیواندره
افق شرعی امروز فردا دیواندره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیواندره دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیواندره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیواندره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیواندره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو