جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دیواندره

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیواندره

اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٥٠
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٥٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیواندره (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر دیواندره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دیواندره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیواندره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
كامل‌ترین مؤمن از نظر ایمانی كسی است كه خوش‌ خلق‌تر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه به زنان‌شان بهتر باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیواندره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیواندره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیواندره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دیواندره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیواندره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیواندره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٢:١١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢١:٥٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٣٧:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٧:٤٣١٣:٢١:٤٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٣٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢١:٢٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢١:١٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٦:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٥١١٣:٢١:٠٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٠:٤٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣٥:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٦٠٦:٤١:١٩١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣٥:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٤٠:٠٥١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٤:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٨:٥١١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٠:٠٣٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٤:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٥:١٦١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٣:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣١:٤٩١٣:١٩:١٥٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٢:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣١:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٨:٣١١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٤٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣١:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٨:٤١٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣١:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٠:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٨:٣٢٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٨:٢٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٨:٢٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢١:٣٢١٣:١٨:٢١٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٨:١٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٩:٤٤١٣:١٨:١٨٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٨:٥٢١٣:١٨:١٦٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیواندره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دیواندره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیواندره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیواندره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دیواندره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیواندره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیواندره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیواندره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر دیواندره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیواندره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیواندره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیواندره شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیواندره شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دیواندره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیواندره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیواندره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیواندره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیواندره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیواندره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٦:٠٥:٤٩١٣:٢٣:٤٨٢٠:٤١:٤٧٢١:٠٣:٠٤٠٠:٣٠:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٦:٠٣١٣:٢٤:٠١٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٠:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٦:٠٦:١٨١٣:٢٤:١٤٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٣:٢٤٠٠:٣٠:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢٤:٢٧٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٣:٣٢٠٠:٣٠:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٦:٥٤١٣:٢٤:٤٠٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٣:٣٧٠٠:٣١:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٢٤:٥٢٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٤١٠٠:٣١:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٧:٣٥١٣:٢٥:٠٥٢٠:٤٢:٢٩٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣١:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٧:٥٧١٣:٢٥:١٧٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣٢:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٨:٢١١٣:٢٥:٢٩٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:٤٢٠٠:٣٢:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٣:٣٩٠٠:٣٢:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٩:١٢١٣:٢٥:٥٢٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٣٤٠٠:٣٢:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٦:٠٤٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٢٧٠٠:٣٣:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١٠:٠٧١٣:٢٦:١٥٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٣:١٨٠٠:٣٣:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٠٧٠٠:٣٣:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:١١:٠٨١٣:٢٦:٣٥٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٣:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١١:٣٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣٤:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:١٢:١٢١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤١:٢٣٢١:٠٢:٢٣٠٠:٣٤:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٧:٠٤٢٠:٤١:٠٧٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٤:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٢٧:١٣٢٠:٤٠:٤٩٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٥:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٣:٥٦١٣:٢٧:٢١٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:٢٤٠٠:٣٥:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٧:٢٩٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠١:٠٠٠٠:٣٥:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠٠:٣٥٠٠:٣٥:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٦:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:٣٩٠٠:٣٦:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٧:٠٦١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٨:٢٦٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٦:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٨:٠٢٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٣٦:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٣٧:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٧:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٩:٥١١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٨٠٠:٣٧:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٧:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٢١:١٧١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٣٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیواندره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیواندره شهر دیواندره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیواندره شهر دیواندره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیواندره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیواندره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیواندره

شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است. این شهر که از طرفی رشته کوه‌های هوازو و از طرفی دیگر منطقه‌های بیجار گروس و تیله کو آن را احاطه کرده‌اند

شهر دیواندره در ویکیپدیا

شهر دیواندره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیواندره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیواندره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیواندره بر روی نقشه

شهر دیواندره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیواندره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیواندره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دیواندره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیواندره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دیواندره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیواندره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دیواندره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیواندره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیواندره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیواندره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیواندره
افق شرعی امروز فردا دیواندره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیواندره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو