جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیمه کوچک

حسینی | شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیمه کوچک


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣١
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٣٥:١٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیمه کوچک (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای دیمه کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیمه کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیمه کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیمه کوچک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیمه کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیمه کوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیمه کوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیمه کوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیمه کوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٦٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٢:١٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٢:٠٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٢:٠٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٣:٠١١٣:١١:٥١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٢:٠٤١٣:١١:٤٣١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣١:٠٨١٣:١١:٣٥١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٨:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:١٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٧٠٠:٢٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٩:٢٠١٣:١١:٢١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٨:٢٧١٣:١١:١٥١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٧:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٧:٣٥١٣:١١:٠٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٧:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٦:٤٤١٣:١١:٠٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٧:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٦:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٠:٥٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٤:١٩١٣:١٠:٥٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٦:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٠:٥٠١٩:٥٨:٣١٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٠:٤٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٠:٤٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٢٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٠:٠١١٣:١٠:٤٤٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٥:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٥:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٤٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:٠٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٧:٣٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٧:٠١١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٥:٥٩١٣:١١:٠١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٣٠١٣:١١:٠٦٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:١١٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیمه کوچک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیمه کوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیمه کوچک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دیمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیمه کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه کوچک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٢:٠١١٣:١٦:١٩٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:١٣٠٠:٢٨:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٢:١٥١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٢:٣٠١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٨:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٢:٤٧١٣:١٦:٥٨٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٤١٠٠:٢٩:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٣:٠٤١٣:١٧:١٠٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٢٩:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٣١٣:١٧:٢٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٩:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٣:٤٣١٣:١٧:٣٥٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٢٩:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٤:٠٤١٣:١٧:٤٨٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٠:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٨:٠٠٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٠:١٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١٨:١٢٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٠:٣٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:١٢١٣:١٨:٢٣٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٠:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:١٥:٣٦١٣:١٨:٣٥٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣١:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٦:٠٢١٣:١٨:٤٦٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣١:١٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٦:٢٨١٣:١٨:٥٦٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣١:٣٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٦:٥٥١٣:١٩:٠٧٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣١:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٧:٢٣١٣:١٩:١٧٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٢:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٥٢١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:١١٠٠:٣٢:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٨:٢١١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٢:٣٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٢:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٩:٢٢١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٠:١٠٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٣:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٣:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٣:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٠:١٤٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٣:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٠:٢١٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٣٣:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٤:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٤:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:١١١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٤:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٤:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٤:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٥:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٠:٥١٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٣٥:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه کوچک روستای دیمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه کوچک روستای دیمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیمه کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دیمه کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیمه کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیمه کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیمه کوچک

روستای دیمه کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیمه کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیمه کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیمه کوچک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دیمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیمه کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیمه کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیمه کوچک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیمه کوچک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیمه کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیمه کوچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیمه کوچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیمه کوچک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیمه کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دیمه کوچک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیمه کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیمه کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو