جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیمه ترو

سوسن غربی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیمه ترو


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٢٤
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٢

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیمه ترو (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای دیمه ترو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دیمه ترو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیمه ترو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیمه ترو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیمه ترو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیمه ترو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیمه ترو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیمه ترو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیمه ترو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٨:١٠١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٢:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٧:١٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٧:١٠١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٢:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٧:٠١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢١:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢١:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢١:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٧٠٠:٢١:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢١:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢١:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٤:١٩١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٠:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٠:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٢:١٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:٣٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١١:٠٢١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٧:١١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه ترو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه ترو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیمه ترو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیمه ترو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دیمه ترو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیمه ترو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیمه ترو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دیمه ترو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیمه ترو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دیمه ترو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دیمه ترو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیمه ترو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیمه ترو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه ترو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیمه ترو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیمه ترو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه ترو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٤:٤٦١١:٥٦:٢٣١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٢٤٢٣:١٤:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٦:٣٩١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٦:٠٦٢٣:١٤:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٦:٣٢١١:٥٦:٥٦١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٤٩٢٣:١٥:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٧:٢٤١١:٥٧:١٣١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٣٤٢٣:١٥:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:١٧١١:٥٧:٣٢١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:٢١٢٣:١٥:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٧:٥١١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:١٠٢٣:١٥:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٨:١١١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:٠١٢٣:١٦:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٠:٥٢١١:٥٨:٣٢١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٥٣٢٣:١٦:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٤٢١١:٥٨:٥٣١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٤٧٢٣:١٦:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٩:١٥١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٧:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٩:٣٧١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٤٠٢٣:١٧:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:١٢١٢:٠٠:٠١١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٧:٤٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٠١١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٤٠٢٣:١٨:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٥:٤٩١٢:٠٠:٤٩١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٨:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:٣٦١٢:٠١:١٤١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٤٧٢٣:١٨:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:٢٣١٢:٠١:٣٩١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٥٣٢٣:١٩:١٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٠٩١٢:٠٢:٠٥١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٥:٠١٢٣:١٩:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٨:٥٤١٢:٠٢:٣١١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:١٠٢٣:٢٠:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٩:٣٨١٢:٠٢:٥٨١٧:٠٦:١١١٧:٢٥:٢١٢٣:٢٠:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:٣٤٢٣:٢٠:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٤٩٢٣:٢١:١٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠١:٤٥١٢:٠٤:٢١١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٦:٠٥٢٣:٢١:٤٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٢٥١٢:٠٤:٤٩١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:٢٢٢٣:٢٢:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٣:٠٤١٢:٠٥:١٨١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٤٢٢٣:٢٢:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٣:٤٢١٢:٠٥:٤٧١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٧:٠٢٢٣:٢٣:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٦:١٦١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٢٥٢٣:٢٣:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٤:٥٥١٢:٠٦:٤٥١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٤٩٢٣:٢٤:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٥:٣٠١٢:٠٧:١٥١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٤:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٦:٠٣١٢:٠٧:٤٤١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٤١٢٣:٢٥:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٦:٣٥١٢:٠٨:١٤١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٩:١٠٢٣:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیمه ترو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه ترو روستای دیمه ترو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیمه ترو روستای دیمه ترو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیمه ترو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیمه ترو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیمه ترو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیمه ترو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیمه ترو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیمه ترو

روستای دیمه ترو بر روی نقشه

روستای دیمه ترو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیمه ترو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیمه ترو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیمه ترو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دیمه ترو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای دیمه ترو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیمه ترو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیمه ترو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیمه ترو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیمه ترو
زمان پخش اذان زنده به افق دیمه ترو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیمه ترو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیمه ترو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیمه ترو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دیمه ترو دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دیمه ترو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیمه ترو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیمه ترو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو