جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دیلم

دیلم | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز دیلم


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢١:١١

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیلم (شهرستان دیلم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر دیلم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دیلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آرزو كردن چه قدر فرحبخش است، اما وقتی به آرزوی خود رسیدیم، شادی از درون ما رخت برمی بندد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیلم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیلم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دیلم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٧:١٥١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٢٠١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٤٠٠٠:٢٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٨:١٣١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١١٠٦:٣٦:٠٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٧:٤٩١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٧:٣٨١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٥:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٥:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٧:١٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٤:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٤:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:١١١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٤:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٦:٣١١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٣:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٦:١٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٣:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٦:١١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢١:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:١١١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢١:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٢١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢١٠٠:٢١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دیلم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دیلم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دیلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دیلم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٠:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١١:٥٦١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٠:٢٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٠٤١٣:٠٦:١٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٠:٤١١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٠:١٨١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٠:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٠:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٠:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٠:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٠:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٠:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢١:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢١:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢١:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢١:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢١:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٨:٥١٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢١:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢١:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٢:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٤٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٢:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٠:٠٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٢:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:١٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٣:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٣:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٨:١٦١٣:١٠:٤٥٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٣:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٠:٥٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دیلم شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دیلم شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیلم

بندر دیلم یکی از شهرهای استان بوشهر است. این شهر مرکز شهرستان دیلم می‌باشد

شهر دیلم در ویکیپدیا

شهر دیلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیلم بر روی نقشه

شهر دیلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیلم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیلم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دیلم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دیلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیلم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیلم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیلم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیلم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیلم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیلم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیلم
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیلم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو