جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیلم

دیلم | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز دیلم


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٥
اذان مغرب: ١٨:١٨:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٣٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیلم (شهرستان دیلم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر دیلم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دیلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
خالص بودن، نجیب یا قوی بودن نیست، بلكه خود بودن است. كسی كه عشق ارزانی می دارد، عشق را می بازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیلم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیلم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیلم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٥:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٧:١٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٣١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:١٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٦:١١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٢:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:١٦١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢١:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:٠١١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:١٩١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٠٠٠:٢١:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢١:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٢٠٠:٢١:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢١:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:٤١١٣:٠٥:٤١١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٤٠٦:١١:٥٦١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٠:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دیلم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دیلم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٢:٤٢١٢:٢١:٥٦١٧:٤١:٢٧١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤١:١٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٢:١٤١٢:٢٢:٠٨١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:١٩٢٣:٤١:٣١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠١:٤٥١٢:٢٢:١٩١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٠٩٢٣:٤١:٤٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠١:١٤١٢:٢٢:٣٠١٧:٤٤:٠٤١٨:٠١:٥٩٢٣:٤١:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٠:٤٢١٢:٢٢:٣٩١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٤٩٢٣:٤٢:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٠:٠٨١٢:٢٢:٤٨١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٣:٣٩٢٣:٤٢:٢٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٠٠٠٦:٥٩:٣٣١٢:٢٢:٥٦١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٤:٢٩٢٣:٤٢:٣٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٣١٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٣:٠٣١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٢:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠٠٠٦:٥٨:١٩١٢:٢٣:١٠١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٠٧٢٣:٤٢:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٣:١٥١٧:٤٩:١٢١٨:٠٦:٥٦٢٣:٤٣:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٥٤٠٦:٥٦:٥٨١٢:٢٣:٢٠١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٧:٤٤٢٣:٤٣:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٦:١٦١٢:٢٣:٢٤١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٣:١٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٣:٢٧١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٢٠٢٣:٤٣:٢٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٤:٤٨١٢:٢٣:٢٩١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٠٨٢٣:٤٣:٢٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٤:٠٢١٢:٢٣:٣١١٧:٥٣:٢١١٨:١٠:٥٥٢٣:٤٣:٣٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٣:١٥١٢:٢٣:٣٢١٧:٥٤:١٠١٨:١١:٤٢٢٣:٤٣:٣٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٥٢:٢٧١٢:٢٣:٣٢١٧:٥٤:٥٩١٨:١٢:٢٩٢٣:٤٣:٣٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥١:٣٧١٢:٢٣:٣١١٧:٥٥:٤٧١٨:١٣:١٥٢٣:٤٣:٤٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٠:٤٧١٢:٢٣:٢٩١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٠١٢٣:٤٣:٤١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٤٩:٥٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٥٧:٢٢١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:٠١٠٦:٤٩:٠٢١٢:٢٣:٢٤١٧:٥٨:٠٩١٨:١٥:٣٣٢٣:٤٣:٤١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٤٨:٠٨١٢:٢٣:٢٠١٧:٥٨:٥٦١٨:١٦:١٨٢٣:٤٣:٣٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٧:١٣١٢:٢٣:١٦١٧:٥٩:٤٣١٨:١٧:٠٣٢٣:٤٣:٣٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٦:١٨١٢:٢٣:١١١٨:٠٠:٢٩١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٣:٣٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٣:٠٦١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٣٢٢٣:٤٣:٣٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٤:٢٣١٢:٢٢:٥٩١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:١٥٢٣:٤٣:٢٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٣:٢٤١٢:٢٢:٥٢١٨:٠٢:٤٥١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٣:٢١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٢:٢٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٠٣:٣٠١٨:٢٠:٤٢٢٣:٤٣:١٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤١:٢٤١٢:٢٢:٣٧١٨:٠٤:١٤١٨:٢١:٢٥٢٣:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیلم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٣:٠٦١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٣٢٢٣:٤٣:٣٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٤:٢٣١٢:٢٢:٥٩١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:١٥٢٣:٤٣:٢٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٣:٢٤١٢:٢٢:٥٢١٨:٠٢:٤٥١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٣:٢١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٢:٢٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٠٣:٣٠١٨:٢٠:٤٢٢٣:٤٣:١٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤١:٢٤١٢:٢٢:٣٧١٨:٠٤:١٤١٨:٢١:٢٥٢٣:٤٣:٠٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٠:٢٣١٢:٢٢:٢٨١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٢:٠٨٢٣:٤٣:٠١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٩:٢١١٢:٢٢:١٨١٨:٠٥:٤١١٨:٢٢:٥٠٢٣:٤٢:٥٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٢٢:٠٨١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٢:٤٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٧:١٤١٢:٢١:٥٨١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٢:٣٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٦:١٠١٢:٢١:٤٧١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٤:٥٥٢٣:٤٢:٢٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٥:٠٥١٢:٢١:٣٥١٨:٠٨:٣١١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٢:١٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٣:٥٩١٢:٢١:٢٣١٨:٠٩:١٣١٨:٢٦:١٧٢٣:٤٢:٠١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٢:٥٣١٢:٢١:١١١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٦:٥٧٢٣:٤١:٤٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣١:٤٦١٢:٢٠:٥٧١٨:١٠:٣٥١٨:٢٧:٣٧٢٣:٤١:٣٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٣٩١٢:٢٠:٤٤١٨:١١:١٦١٨:٢٨:١٧٢٣:٤١:٢٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٢٩:٣١١٢:٢٠:٣٠١٨:١١:٥٦١٨:٢٨:٥٦٢٣:٤١:٠٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٢٨:٢٢١٢:٢٠:١٦١٨:١٢:٣٦١٨:٢٩:٣٦٢٣:٤٠:٥٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٧:١٣١٢:٢٠:٠١١٨:١٣:١٥١٨:٣٠:١٥٢٣:٤٠:٤٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٦:٠٣١٢:١٩:٤٦١٨:١٣:٥٥١٨:٣٠:٥٤٢٣:٤٠:٢٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٤:٥٣١٢:١٩:٣٠١٨:١٤:٣٤١٨:٣١:٣٢٢٣:٤٠:٠٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٣:٤٣١٢:١٩:١٤١٨:١٥:١٣١٨:٣٢:١١٢٣:٣٩:٥٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٢:٣٢١٢:١٨:٥٨١٨:١٥:٥١١٨:٣٢:٤٩٢٣:٣٩:٣٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢١:٢١١٢:١٨:٤٢١٨:١٦:٣٠١٨:٣٣:٢٧٢٣:٣٩:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٠:١٠١٢:١٨:٢٥١٨:١٧:٠٨١٨:٣٤:٠٥٢٣:٣٩:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:١٨:٥٨١٢:١٨:٠٨١٨:١٧:٤٦١٨:٣٤:٤٣٢٣:٣٨:٤٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:١٧:٤٧١٢:١٧:٥١١٨:١٨:٢٤١٨:٣٥:٢١٢٣:٣٨:٢٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٦:٣٥١٢:١٧:٣٤١٨:١٩:٠١١٨:٣٥:٥٨٢٣:٣٨:٠٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٥:٢٢١٢:١٧:١٧١٨:١٩:٣٩١٨:٣٦:٣٦٢٣:٣٧:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٤:١٠١٢:١٦:٥٩١٨:٢٠:١٦١٨:٣٧:١٤٢٣:٣٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیلم شهر دیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیلم شهر دیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیلم

بندر دیلم یکی از شهرهای استان بوشهر است. این شهر مرکز شهرستان دیلم می‌باشد

شهر دیلم در ویکیپدیا

شهر دیلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیلم بر روی نقشه

شهر دیلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیلم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیلم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دیلم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر دیلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیلم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دیلم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیلم
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیلم
زمان پخش اذان زنده به افق دیلم
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دیلم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیلم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو