جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیلم زار

ساروق | اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز دیلم زار


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٢٥

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیلم زار (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ روستای دیلم زار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دیلم زار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیلم زار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می‌كنم. زیرا تقواست كه مهار حقیقی از آلودگی‌ها و انحرافات است و استحكام‌بخش [حیات معقولِ] انسان‌ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیلم زار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیلم زار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیلم زار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیلم زار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیلم زار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلم زار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٨:١٣١٣:١٠:٣٥١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٥:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٠:٢٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٠١١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٠:٠٩١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٠:٠١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٢:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:٠١١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٢:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:١٤١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٢:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢١:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢١:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢١:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٥٦١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢١:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١١:١٠١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٩:١١٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٩:٢٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٠:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلم زار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دیلم زار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیلم زار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیلم زار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دیلم زار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیلم زار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیلم زار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیلم زار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیلم زار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:١١١٣:١٥:٣٣١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣١:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٥:١٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣١:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٠:٣٨١٣:١٥:٠١١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:٣١:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤١:٢١١٣:١٤:٤٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٣١:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٤:٢٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٣١:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٢:٤٧١٣:١٤:١٠١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٧٠٠:٣١:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٣:٥٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٦٠٠:٣٠:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٤:١٣١٣:١٣:٣٤١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٣٠:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٣:١٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٤٠٠:٣٠:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٢:٥٧١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٢٠٠:٣٠:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٦:٢١١٣:١٢:٣٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٢٩٠٠:٣٠:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٧:٠٣١٣:١٢:١٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٩:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٥٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٩:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:١١:٣٩١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٢٠٠٠:٢٩:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٩:١٠١٣:١١:١٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٩:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٤٩:٥٢١٣:١٠:٥٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٨:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٠:٣٤١٣:١٠:٣٨١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٧٠٠:٢٨:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:١٧١٣:١٠:١٧١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٤٢٠٠:٢٨:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥١:٥٩١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٨:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٥١٠٠:٢٧:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٣:٢٢١٣:٠٩:١٤١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٢٦٠٠:٢٧:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٤:٠٤١٣:٠٨:٥٣١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٠٠٠٠:٢٧:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٤:٤٦١٣:٠٨:٣١١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٣٥٠٠:٢٦:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٨:١٠١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٢٦:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٦:١٠١٣:٠٧:٤٨١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٣٠٠:٢٦:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٦:٥٣١٣:٠٧:٢٧١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:١٧٠٠:٢٦:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٧:٣٥١٣:٠٧:٠٥١٩:١٦:٠٣١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٥:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٨:١٧١٣:٠٦:٤٤١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٥:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٢٣١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٥:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٦:٠١١٨:١١:٤٨١٨:٢٩:٣٤٢٣:٢٤:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٠٥:٤٠١٨:١٠:٢٣١٨:٢٨:٠٩٢٣:٢٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیلم زار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیلم زار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیلم زار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیلم زار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیلم زار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیلم زار

روستای دیلم زار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیلم زار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دیلم زار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دیلم زار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیلم زار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیلم زار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم زار دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دیلم زار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دیلم زار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیلم زار
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیلم زار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم زار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیلم زار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیلم زار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو