جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیلم زار

ساروق | اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز دیلم زار


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٩:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:١٠
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٣٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیلم زار (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای دیلم زار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیلم زار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیلم زار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین عبادت، پنهان‌ترین آن می‌باشد. (تا انسان از ریا دور شده و به اخلاص نزدیك‌تر باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیلم زار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیلم زار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیلم زار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیلم زار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیلم زار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلم زار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٠:٤٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٥:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٨:١٣١٣:١٠:٣٥١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٠:٢٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٠١١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٤:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٠:٠٩١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٠:٠١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٤:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٣:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٣:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٣:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٢:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:٠١١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٢:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:١٤١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢١:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢١:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢١:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٥٦١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢١:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١١:١٠١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٩:١١٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٩:٢٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلم زار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیلم زار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیلم زار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیلم زار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیلم زار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیلم زار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیلم زار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیلم زار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیلم زار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠١:٠٠١٣:١٤:٤٥٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:١٤٠٠:٢٣:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٦:٠١:١٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٣:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠١٠٦:٠١:٣٠١٣:١٥:١١٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠١:٤٧١٣:١٥:٢٤٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٤١٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٢:٠٥١٣:١٥:٣٧٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢٤:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٥:٤٩٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٤:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٦:٠٢٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:١٦:١٤٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٤:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠٣:٣١١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٥:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٣:٥٦١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٥:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٤:٢١١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٢٥:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٧:٠١٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٢٥:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٥:١٦١٣:١٧:١٢٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٣١٠٠:٢٦:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٢١٠٠:٢٦:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٦:١٥١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:١٠٠٠:٢٦:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٧:٤٣٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٢٧:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٧:١٧١٣:١٧:٥٢٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٢٧:١٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٧:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٨:١٠٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٢٧:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٨:١٩٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٨:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٢٨:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٠:٠٨١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٨:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٠:٤٤١٣:١٨:٤١٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٨:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٢١١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٢٩:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١١:٥٩١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٩:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٢:٣٧١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٩:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٢٩:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٣:٥٥١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٠١٠٠:٢٩:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٤:٣٥١٣:١٩:١١٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٠:١١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٥:١٥١٣:١٩:١٤٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٠:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٥:٥٦١٣:١٩:١٧٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیلم زار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار روستای دیلم زار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیلم زار روستای دیلم زار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیلم زار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیلم زار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دیلم زار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیلم زار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیلم زار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیلم زار

روستای دیلم زار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیلم زار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیلم زار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دیلم زار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیلم زار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیلم زار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دیلم زار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیلم زار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم زار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیلم زار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیلم زار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیلم زار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیلم زار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیلم زار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیلم زار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو