جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیلمان

سیاهکل | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دیلمان


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٢١
غروب آفتاب: ١٩:١٧:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٢٧

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیلمان (شهرستان سیاهکل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر دیلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دیلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه بدون شناخت گمشده‌ای به او پناه دهد،‌ گمراه است. (باید از هویّت افراد گمشده مطمئن بود وگرنه بدون شناخت آنها، باعث می‌شود مشكلاتی برای انسان به وجود آید.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیلمان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیلمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیلمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:٢١١٣:٠٧:٤١١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٤٠٠:١٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:١٠٠٠:١٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٧:١٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٨:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٧:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٦:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٦:٤٣٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٦:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٥:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:١٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٧:٠٤٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٠٠٠:١٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٧:١٥٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلمان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دیلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دیلمان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٣:٠٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:١٣٠٠:٢٧:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٤:١٦١٣:١٢:٤٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٧:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٢:٣٣١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٧:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٢:١٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٧:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٢:٠٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٧:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:١١:٤٢١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٦:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٨:٢١١٣:١١:٢٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٩:١٠١٣:١١:٠٦١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٠:٤٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٦:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٠:٢٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٦:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٣٦١٣:١٠:١٠١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٥:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٥:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٩:٣١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢٥:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٤:٠١١٣:٠٩:١١١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٥:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٤:٤٩١٣:٠٨:٥١١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٣٧١٣:٠٨:٣١١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢٤:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠٨:١٠١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥٢٠٠:٢٤:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٧:١٤١٣:٠٧:٤٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٢١٠٠:٢٤:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٤:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:١٨٠٠:٢٣:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٤٦٠٠:٢٣:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥٠:٢٦١٣:٠٦:٢٥١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:١٤٠٠:٢٣:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥١:١٤١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٣:٠١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٢:٠٢١٣:٠٥:٤٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:١٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٢:٥٠١٣:٠٥:٢١١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٢:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٣٩١٣:٠٤:٥٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٠٦٠٠:٢٢:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٢٧١٣:٠٤:٣٧١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:١٥١٣:٠٤:١٦١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٠٢٠٠:٢١:٣٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٣:٥٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣١٠٠:٢١:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٦:٥٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥٠:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٧:٤١١٢:٠٣:١٢١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٢٧٢٣:٢٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیلمان

دیلمان شهری است در شهرستان سیاهکل استان گیلان که در شمال ایران واقع شده‌است و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۰۰–۲۵۰۰می‌باشد. نام دیلمان ترکیبی است از سه پاره واژه دیل و ام و ان

شهر دیلمان در ویکیپدیا

شهر دیلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیلمان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دیلمان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر دیلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دیلمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیلمان
زمان پخش اذان زنده به افق دیلمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیلمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیلمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیلمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو