جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیلمان

سیاهکل | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دیلمان


اذان صبح: ٠٤:٠١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیلمان (شهرستان سیاهکل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر دیلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دیلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیلمان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیلمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیلمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیلمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیلمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٨:١٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:٢١١٣:٠٧:٤١١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٤٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:١٠٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٧:١٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٨:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٧:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٦:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٦:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٦:٤٣٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:١٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٧:٠٤٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٠٠٠:١٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیلمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دیلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دیلمان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٥:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:١١٠٠:١٥:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٧:١٠٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٩:٠٠٠٠:١٤:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠٧:١٦٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٤:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:٢٣٠٠:١٤:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٤:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٥٤:٠١١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٤:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٧:٥١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٣:٣٩٠٠:١٤:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٥٣:١١١٣:٠٨:٠٠٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٤:٢٢٠٠:١٤:٤١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٥٢:٤٨١٣:٠٨:٠٩٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٥:٠٤٠٠:١٤:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٥٢:٢٧١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٥:٤٦٠٠:١٤:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٥٢:٠٧١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٦:٢٦٠٠:١٤:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٥١:٥٠١٣:٠٨:٣٨٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٧:٠٥٠٠:١٤:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥١:٣٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٤٣٠٠:١٤:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٥١:٢٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٨:١٩٠٠:١٤:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٥١:٠٨١٣:٠٩:١٠٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٥٥٠٠:١٤:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٠:٥٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٩:٢٩٠٠:١٥:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٥٠:٤٨١٣:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٥٠:٠٢٠٠:١٥:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٩٠٥:٥٠:٤١١٣:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٥٠:٣٣٠٠:١٥:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٥٠:٣٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٥١:٠٣٠٠:١٥:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٥٠:٣٢١٣:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥١:٣١٠٠:١٥:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٦٠٥:٥٠:٣٠١٣:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥١:٥٨٠٠:١٥:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٥٠:٣٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٢:٢٣٠٠:١٥:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٥٠:٣١١٣:١٠:٤٧٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:٤٧٠٠:١٥:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٥٠:٣٤١٣:١١:٠٠٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥٣:٠٩٠٠:١٦:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٥٠:٣٩١٣:١١:١٢٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٣:٣٠٠٠:١٦:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٥٠:٤٦١٣:١١:٢٥٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:٤٩٠٠:١٦:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٥٠:٥٤١٣:١١:٣٨٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٤:٠٦٠٠:١٦:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠١٠٥:٥١:٠٣١٣:١١:٥١٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٤:٢١٠٠:١٦:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:١١٠٥:٥١:١٤١٣:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٤:٣٥٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان شهر دیلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دیلمان شهر دیلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دیلمان

دیلمان شهری است در شهرستان سیاهکل استان گیلان که در شمال ایران واقع شده‌است و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۰۰–۲۵۰۰می‌باشد. نام دیلمان ترکیبی است از سه پاره واژه دیل و ام و ان

شهر دیلمان در ویکیپدیا

شهر دیلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیلمان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دیلمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دیلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیلمان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دیلمان
افق شرعی امروز فردا دیلمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیلمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیلمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیلمان
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیلمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو