جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دیشموک

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دیشموک

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٠١

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیشموک (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر دیشموک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دیشموک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیشموک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نیك بختی جامعه به مراتب مهمتر از نیك بختی فرد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیشموک

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیشموک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیشموک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دیشموک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیشموک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیشموک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٠:٢١١٣:٠٨:٢٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٣٣٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٧:٤١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢١٠٠:٢٥:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٤:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٤:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٣:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٣:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٣:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٣:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٢:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢١:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢١:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٥:١٣١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢١:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:١٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٠:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٤:٥١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٠:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٥:١٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٦٠٠:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیشموک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیشموک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیشموک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیشموک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دیشموک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیشموک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیشموک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دیشموک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دیشموک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دیشموک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دیشموک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیشموک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیشموک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیشموک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دیشموک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیشموک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیشموک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دیشموک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیشموک شهر دیشموک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیشموک شهر دیشموک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دیشموک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیشموک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دیشموک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیشموک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیشموک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دیشموک

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٢٤١١:٥٢:٤٧١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٦:١٦٢٣:١٣:٠١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٧:٠٨١١:٥٢:٣٨١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٥:١٦٢٣:١٢:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٧:٥٣١١:٥٢:٣١١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٤:١٧٢٣:١٢:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٨:٣٩١١:٥٢:٢٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:٢٠٢٣:١٢:٣١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٩:٢٥١١:٥٢:١٧١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٢:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٠:١١١١:٥٢:١٢١٧:٢٣:٤٩١٧:٤١:٢٨٢٣:١٢:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٠:٥٨١١:٥٢:٠٧١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٢:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢١:٤٥١١:٥٢:٠٣١٧:٢١:٥٨١٧:٣٩:٤٠٢٣:١٢:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٢:٣٢١١:٥٢:٠٠١٧:٢١:٠٤١٧:٣٨:٤٩٢٣:١١:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٢٠١١:٥١:٥٧١٧:٢٠:١١١٧:٣٧:٥٨٢٣:١١:٤٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٤:٠٨١١:٥١:٥٥١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:٠٩٢٣:١١:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٤:٥٦١١:٥١:٥٤١٧:١٨:٣٠١٧:٣٦:٢١٢٣:١١:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٥:٤٥١١:٥١:٥٤١٧:١٧:٤١١٧:٣٥:٣٤٢٣:١١:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٦:٣٤١١:٥١:٥٥١٧:١٦:٥٤١٧:٣٤:٤٨٢٣:١١:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٧:٢٤١١:٥١:٥٧١٧:١٦:٠٨١٧:٣٤:٠٤٢٣:١١:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٨:١٤١١:٥١:٥٩١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٢٢٢٣:١١:٣١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٩:٠٤١١:٥٢:٠٢١٧:١٤:٤٠١٧:٣٢:٤١٢٣:١١:٣١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٩:٥٤١١:٥٢:٠٦١٧:١٣:٥٨١٧:٣٢:٠١٢٣:١١:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٠:٤٥١١:٥٢:١١١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٢٣٢٣:١١:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣١:٣٦١١:٥٢:١٧١٧:١٢:٣٩١٧:٣٠:٤٦٢٣:١١:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٢:٢٧١١:٥٢:٢٤١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:١١٢٣:١١:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٣:١٨١١:٥٢:٣١١٧:١١:٢٥١٧:٢٩:٣٧٢٣:١١:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٤:١٠١١:٥٢:٤٠١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٠٥٢٣:١١:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٢:٤٩١٧:١٠:١٨١٧:٢٨:٣٤٢٣:١١:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٥:٥٣١١:٥٢:٥٩١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٢:٠١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٦:٤٥١١:٥٣:١٠١٧:٠٩:١٨١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٢:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٧:٣٧١١:٥٣:٢٢١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٧:١٢٢٣:١٢:١٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٨:٢٩١١:٥٣:٣٥١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٦:٤٨٢٣:١٢:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٢١١١:٥٣:٤٨١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٢٥٢٣:١٢:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٠:١٣١١:٥٤:٠٣١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٠٤٢٣:١٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیشموک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دیشموک شهر دیشموک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دیشموک شهر دیشموک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیشموک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیشموک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیشموک

دیشموک شهری است در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان کهگیلویه، جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۰۰٬۰۵۳ نفر بوده، وسعت بخش دیشموک: ۹۷۶ کیلومتر مربع، ارتفاع شهر دیشموک از سطح دریا: ۱۷۷۵ متر می‌باشد

شهر دیشموک در ویکیپدیا

شهر دیشموک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیشموک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیشموک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیشموک بر روی نقشه

شهر دیشموک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیشموک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیشموک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیشموک
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دیشموک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دیشموک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دیشموک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیشموک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دیشموک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیشموک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیشموک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دیشموک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیشموک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیشموک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دیشموک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیشموک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دیشموک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دیشموک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیشموک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیشموک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو