جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیزگران

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزگران


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣١
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٣٦

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیزگران (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر دیزگران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دیزگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیزگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلفرد هیچكاك
قبل از تولید فیلم، تمام ریزه كاری هایش را در ذهنم مجسم می كنم، آنگاه به نظرم می رسد كه فیلم را دیده ام، درست به همین دلیل از ساختن آن دست می كشم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیزگران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیزگران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیزگران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیزگران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیزگران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزگران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٤:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٤:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٦:٢٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٥:١٨١٣:١٩:١٥٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:١٢١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٨:٥٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٢:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣١:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٨:١٩٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٠١١٣:١٨:١٥٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣١:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٨:١١٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٣:١٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٠:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٨:٠٢٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣٢١٣:١٨:٠١٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٨:٠٠٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٩:٥٤١٣:١٧:٥٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٩:٠٨١٣:١٧:٥٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٨:٢٢١٣:١٨:٠٠٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٧:٣٨١٣:١٨:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٦:٥٥١٣:١٨:٠٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٦:١٤١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١٩٠٠:٢٩:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٥:٣٥١٣:١٨:٠٨٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:٥٧١٣:١٨:١٢٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٤:٢٠١٣:١٨:١٦٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٣:١٨:٢١٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢٨:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٣:١٢١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزگران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دیزگران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیزگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیزگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دیزگران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٣:٥٦١٢:٣٤:١٥١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٤:٠١٢٣:٥١:١٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٣:٢٠١٢:٣٤:٢٧١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٥:٠٠٢٣:٥١:٣٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:٣٤:٣٨١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥١:٤٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣٤:٤٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٥٧٢٣:٥٢:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢١:٢٢١٢:٣٤:٥٩١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٥٥٢٣:٥٢:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٠:٣٩١٢:٣٥:٠٧١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:٥٤٢٣:٥٢:٢٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٤:٥٩٠٧:١٩:٥٥١٢:٣٥:١٦١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:٥٢٢٣:٥٢:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٩:٠٩١٢:٣٥:٢٣١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٥٠٢٣:٥٢:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٣:٤٢٠٧:١٨:٢٢١٢:٣٥:٢٩١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٤٨٢٣:٥٣:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٣:٠١٠٧:١٧:٣٣١٢:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤٦٢٣:٥٣:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٢:١٨٠٧:١٦:٤٢١٢:٣٥:٣٩١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٤٤٢٣:٥٣:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٥:٥١١٢:٣٥:٤٣١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٤١٢٣:٥٣:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٤:٥٨١٢:٣٥:٤٦١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٣٩٢٣:٥٣:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٤:٠٣١٢:٣٥:٤٩١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٣٦٢٣:٥٣:٣٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٣:٠٧١٢:٣٥:٥٠١٧:٥٨:٥٩١٨:١٧:٣٣٢٣:٥٣:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٢:١٠١٢:٣٥:٥١١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٣٠٢٣:٥٣:٤٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٧:٣١٠٧:١١:١٢١٢:٣٥:٥١١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٢٦٢٣:٥٣:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١٠:١٢١٢:٣٥:٥٠١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٢٢٢٣:٥٣:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٥:٤٤٠٧:٠٩:١١١٢:٣٥:٤٨١٨:٠٢:٥٣١٨:٢١:١٩٢٣:٥٣:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٤:٤٨٠٧:٠٨:٠٩١٢:٣٥:٤٦١٨:٠٣:٥١١٨:٢٢:١٤٢٣:٥٣:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٣:٥١٠٧:٠٧:٠٦١٢:٣٥:٤٣١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٣:١٠٢٣:٥٣:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٣٥:٤٠١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٤:٠٥٢٣:٥٣:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٤:٥٧١٢:٣٥:٣٥١٨:٠٦:٤٢١٨:٢٥:٠٠٢٣:٥٣:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣٥:٣٠١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:٥٥٢٣:٥٣:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٢:٤٣١٢:٣٥:٢٥١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٥٠٢٣:٥٣:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٣٥:١٨١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٣:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٠:٢٥١٢:٣٥:١١١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٨٢٣:٥٣:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٩:١٥١٢:٣٥:٠٤١٨:١١:٢٢١٨:٢٩:٣٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٨:٠٤١٢:٣٤:٥٦١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیزگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیزگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیزگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیزگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیزگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیزگران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٢:٤٣١٢:٣٥:٢٥١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٥٠٢٣:٥٣:٤٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٣٥:١٨١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٣:٣٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٠:٢٥١٢:٣٥:١١١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٨٢٣:٥٣:٣١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٩:١٥١٢:٣٥:٠٤١٨:١١:٢٢١٨:٢٩:٣٢٢٣:٥٣:٢٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٨:٠٤١٢:٣٤:٥٦١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٣:١٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٦:٥٢١٢:٣٤:٤٧١٨:١٣:١٢١٨:٣١:١٨٢٣:٥٣:١١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٥:٣٩١٢:٣٤:٣٨١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:١١٢٣:٥٣:٠٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٤:٢٦١٢:٣٤:٢٨١٨:١٥:٠٠١٨:٣٣:٠٤٢٣:٥٢:٥٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٣:١١١٢:٣٤:١٧١٨:١٥:٥٣١٨:٣٣:٥٦٢٣:٥٢:٤٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥١:٥٦١٢:٣٤:٠٦١٨:١٦:٤٦١٨:٣٤:٤٨٢٣:٥٢:٣٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٠:٤٠١٢:٣٣:٥٤١٨:١٧:٣٩١٨:٣٥:٤٠٢٣:٥٢:٢٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٩:٢٤١٢:٣٣:٤٢١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٣١٢٣:٥٢:١١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٨:٠٦١٢:٣٣:٣٠١٨:١٩:٢٤١٨:٣٧:٢٢٢٣:٥١:٥٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٦:٤٩١٢:٣٣:١٧١٨:٢٠:١٦١٨:٣٨:١٣٢٣:٥١:٤٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٥:٣٠١٢:٣٣:٠٣١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٠٤٢٣:٥١:٣٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٤:١١١٢:٣٢:٤٩١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٥٤٢٣:٥١:١٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٢:٥٢١٢:٣٢:٣٥١٨:٢٢:٤٩١٨:٤٠:٤٥٢٣:٥١:٠٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤١:٣٢١٢:٣٢:٢٠١٨:٢٣:٤٠١٨:٤١:٣٥٢٣:٥٠:٤٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٠:١١١٢:٣٢:٠٥١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٢:٢٥٢٣:٥٠:٣٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٨:٥٠١٢:٣١:٤٩١٨:٢٥:٢١١٨:٤٣:١٤٢٣:٥٠:١٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٧:٢٩١٢:٣١:٣٣١٨:٢٦:١٠١٨:٤٤:٠٤٢٣:٤٩:٥٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٦:٠٧١٢:٣١:١٧١٨:٢٧:٠٠١٨:٤٤:٥٣٢٣:٤٩:٤٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٤:٤٥١٢:٣١:٠١١٨:٢٧:٤٩١٨:٤٥:٤٢٢٣:٤٩:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٣:٢٣١٢:٣٠:٤٤١٨:٢٨:٣٩١٨:٤٦:٣١٢٣:٤٩:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٠٠١٢:٣٠:٢٧١٨:٢٩:٢٨١٨:٤٧:٢٠٢٣:٤٨:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٠:٣٧١٢:٣٠:١٠١٨:٣٠:١٧١٨:٤٨:٠٩٢٣:٤٨:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٩:١٤١٢:٢٩:٥٣١٨:٣١:٠٥١٨:٤٨:٥٨٢٣:٤٨:٠٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٩:٣٦١٨:٣١:٥٤١٨:٤٩:٤٦٢٣:٤٧:٥٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٦:٢٨١٢:٢٩:١٨١٨:٣٢:٤٢١٨:٥٠:٣٥٢٣:٤٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیزگران شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دیزگران شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیزگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیزگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیزگران

دیزگران (کرمانشاه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است

شهر دیزگران در ویکیپدیا

شهر دیزگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیزگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیزگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیزگران بر روی نقشه

شهر دیزگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیزگران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیزگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیزگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیزگران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزگران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیزگران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزگران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دیزگران
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دیزگران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیزگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیزگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو