جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دیزگران

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزگران

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:١٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیزگران (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر دیزگران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دیزگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیزگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فلسفه ی ذِن
پیش از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور؛ پس از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیزگران

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیزگران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیزگران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دیزگران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیزگران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیزگران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢١:٣٩١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٨:٤٣١٣:٢١:٢٥١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٣٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢١:١١١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٦:١٢١٣:٢٠:٥٨١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٠:٤٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٦:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٠:٣٢١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣١٠٠:٣٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٢٠٠:٣٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٠:٠٨١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٥:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٩:٤٦٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٤٠٠:٣٤:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٩:٣٥٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٦:٤١١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٣:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٩:١٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٣:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٩:٠٧٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٢١١٣:١٨:٥٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٣:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٢:١٧١٣:١٨:٥١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٢:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣١:١٣١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٢:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:١١١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٩:١٠١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٨:١٠١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٧:١١١٣:١٨:١٩٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٦:١٣١٣:١٨:١٥٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣١:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٥:١٧١٣:١٨:١١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:٣٠:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٨:٠٥٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٨:٠٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣١٠٠:٣٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٣:١٨:٠١٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٨:٠٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٧:٥٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزگران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دیزگران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیزگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیزگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دیزگران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیزگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیزگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیزگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دیزگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیزگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیزگران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیزگران شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دیزگران شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دیزگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیزگران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دیزگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیزگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیزگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دیزگران

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢٤:٢٧٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢٤:١١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:١٦٠٠:٤٠:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٠:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٣٧٠٠:٣٩:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٣:٢١١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٩:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥١:٠١١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٧٠٠:٣٩:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥١:٤٤١٣:٢٢:٤٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٥٠٠:٣٩:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢٢:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٩:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٣:١١١٣:٢٢:١٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥١٠٠:٣٩:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢١:٥١١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٨:٥١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:٣٨١٣:٢١:٣٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣٨:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٥:٢١١٣:٢١:١٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:٣٨:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:٣٨:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:٤٨١٣:٢٠:٣٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٥٢٠٠:٣٧:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٣١١٣:٢٠:١٢١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٧:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٨:١٤١٣:١٩:٥٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٢٠٠:٣٧:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٥٧١٣:١٩:٣٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٣٦٠٠:٣٧:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٩:١١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٠٠٠:٣٦:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٠:٢٣١٣:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:٠٦١٣:١٨:٢٩١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٣٦:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠١:٤٩١٣:١٨:٠٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٣٦:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٧:٤٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٣:١٥١٣:١٧:٢٥١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٥٩٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٣:٥٨١٣:١٧:٠٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٥:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٤:٤٢١٣:١٦:٤٣١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٣٥:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٥:٢٥١٣:١٦:٢٢١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:٣٤:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٦:٠٨١٣:١٦:٠٠١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:١٢٠٠:٣٤:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٦:٥٢١٣:١٥:٣٩١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٤٦٠٠:٣٤:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٧:٣٥١٣:١٥:١٨١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:١٩٠٠:٣٣:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٨:١٩١٣:١٤:٥٦١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٥٣٠٠:٠٣:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:١٤:٣٥١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:٢٦٢٣:٣٣:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیزگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دیزگران شهر دیزگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دیزگران شهر دیزگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیزگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیزگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیزگران

دیزگران (کرمانشاه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است

شهر دیزگران در ویکیپدیا

شهر دیزگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیزگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیزگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیزگران بر روی نقشه

شهر دیزگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیزگران
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیزگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دیزگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیزگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دیزگران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیزگران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیزگران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیزگران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دیزگران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزگران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیزگران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دیزگران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیزگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو