جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزگاه محله


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای دیزگاه محله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دیزگاه محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزگاه محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

مثل چینی
فتح ستارگانی كه هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با برداشتن اولین گام ممكن شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزگاه محله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزگاه محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزگاه محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیزگاه محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزگاه محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزگاه محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٢:٢١١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٢:١١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٠٢٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٥٠١٣:١١:٥٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:١١:٤٥٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٩:٢٧١٣:١١:٣٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٨:١٧١٣:١١:٣٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٧:٠٨١٣:١١:٢٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢١:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:١٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢١:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٠:٣٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٠:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٠:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٠:٤٨٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٩:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٥٥٠٠:١٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٠:٤٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٥٢٠٠:١٩:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١١٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٤٧٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٣:١٨١٣:١٠:٤٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٨:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٠:٥٠٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٣٨٠٠:١٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠١:٤٣١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤١:٣٢٠٠:١٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٩٠٦:٠٠:٥٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٨:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٠:١٥١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٣:١٩٠٠:١٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٩:٣٣١٣:١١:٠٣٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٤:١٢٠٠:١٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٨:٥٣١٣:١١:٠٨٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٥:٠٤٠٠:١٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٦٠٥:٥٨:١٤١٣:١١:١٣٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٥٥٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزگاه محله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دیزگاه محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزگاه محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزگاه محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دیزگاه محله

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزگاه محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیزگاه محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیزگاه محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزگاه محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیزگاه محله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٧:٠٩١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٥٨٠٠:٣٠:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٦:٥٣١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٠:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٦:٣٧١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣٠:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٦:٢١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٣٧٠٠:٣٠:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٦:٠٤١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٠٩٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٥:٤٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٠:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤١:١٦١٣:١٥:٢٨١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٠:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٥:١٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٩:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٢:٥٩١٣:١٤:٥٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٩:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٤:٣٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٩:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٤:٤١١٣:١٤:١٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٩:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٣:٥٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٩:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٦:٢٣١٣:١٣:٣٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٨:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٧:١٤١٣:١٣:١٥١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٨:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٢:٥٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٨:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٢:٣٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٨:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٢:١٤١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٨:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٠:٣٧١٣:١١:٥٤١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٢٠٠٠:٢٧:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥١:٢٨١٣:١١:٣٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٧:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٢:١٩١٣:١١:١١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:١١٠٠:٢٧:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٣:٠٩١٣:١٠:٥٠١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٣٧٠٠:٢٦:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٤:٠٠١٣:١٠:٢٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٠٣٠٠:٢٦:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٤:٥١١٣:١٠:٠٨١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٢٨٠٠:٢٦:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٩:٤٦١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٥٣٠٠:٢٦:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٣٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:١٩٠٠:٢٥:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٥:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٨:١٤١٣:٠٨:٤٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:٠٨:٢٠١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٥:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٩:٥٦١٣:٠٧:٥٩١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٠٠٠٠:٢٤:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:٤٨١٣:٠٧:٣٧١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٤:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠١:٣٩١٢:٠٧:١٦١٨:١٢:١٦١٨:٣٠:٥١٢٣:٢٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزگاه محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزگاه محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزگاه محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزگاه محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزگاه محله

روستای دیزگاه محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزگاه محله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزگاه محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزگاه محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیزگاه محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیزگاه محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیزگاه محله
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیزگاه محله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیزگاه محله
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دیزگاه محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزگاه محله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو