جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزگاه محله

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:١٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای دیزگاه محله)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دیزگاه محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزگاه محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

استیو چندلر
در رویارویی با دشواری‌ها، با كمك نردبان اندیشه، بالا روید و با اندیشه و بینش، به ایجاد طرح‌ها و راهكارهای منطقی دست بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزگاه محله

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزگاه محله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزگاه محله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دیزگاه محله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزگاه محله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیزگاه محله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٠:٤٠١٣:١٤:٤١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٩:١٦١٣:١٤:٢٧١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٨:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٤:١٣١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٣:٤٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٣:٣٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:٢٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤١٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٠٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٥٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٥:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٤٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٥:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٢:٣٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:٢٣١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٢:١٣٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٤:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٣:٢١١٣:١٢:٠٣٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:٥٤٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٣:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٤٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٤٣١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٣١٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٢:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٢٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٦:١٥١٣:١١:١٧٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:١٢٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢١:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٠٧٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢١:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:٠٢٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢١:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١١:٥٥١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:٥٥٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزگاه محله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دیزگاه محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزگاه محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزگاه محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دیزگاه محله

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزگاه محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزگاه محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دیزگاه محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزگاه محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزگاه محله

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دیزگاه محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزگاه محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزگاه محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزگاه محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزگاه محله

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٩:٣٤١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٥٤٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:١٠:٢٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٢٨:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:١١:١٠١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:١٦٠٠:٢٨:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٦:١١:٥٨١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٢٩:١١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٢٩:٢٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١٤:٢٦١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٩:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٥:١٦١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٠:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٠:١٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٤١٠٠:٣٠:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٠:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٠:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٢٠:٢١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣٠:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٢١:١٢١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٠:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٠:١٧٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٠:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٢:٥٥١٣:٢٠:١٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣١:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣١:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٩:٥٣٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٣١:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٥:٣١١٣:١٩:٤٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣١:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣١:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٧:١٥١٣:١٩:٢٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣١:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٩:١٣٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣١:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣١:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٩:٥١١٣:١٨:٥٠٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣١:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣١:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٣١:٣٦١٣:١٨:٢٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣١:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٨:١٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣١:٠٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣١:٠٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٤:١٢١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣١:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٧:٢٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دیزگاه محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزگاه محله روستای دیزگاه محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزگاه محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزگاه محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزگاه محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزگاه محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزگاه محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزگاه محله

روستای دیزگاه محله بر روی نقشه

روستای دیزگاه محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزگاه محله
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزگاه محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دیزگاه محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزگاه محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دیزگاه محله
زمان پخش اذان زنده به افق دیزگاه محله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیزگاه محله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیزگاه محله
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیزگاه محله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دیزگاه محله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دیزگاه محله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دیزگاه محله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزگاه محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو