جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دیزج علیا

میشاب شمالی | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز دیزج علیا

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٥١:٠٢
اذان مغرب: ٢١:١٢:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٥٠

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزج علیا (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای دیزج علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دیزج علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزج علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

ریچارد تمپلر
همه ی ما گاهی شكست می خوریم و هیچ كس كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزج علیا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزج علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دیزج علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیزج علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:٤٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٣٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٤٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٩:٤٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٩:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٦:٢٦٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٩:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٦:٥٤١٣:٢٦:١٢٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٥:٥٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٥:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٣٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٧:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٣٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٥:١١٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٧:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٨:٤٨١٣:٢٥:٠٠٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٤:٥٠٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٦:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٦:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٤:٣٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٣:٤٣١٣:٢٤:٢١٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٥:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢٤:١٣٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:٣١:١٦١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٤:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٣٠:٠٤١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٤:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٣:٥١٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٣:٣٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٣:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٢٣:٢١١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٢١:١٦١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٩:١٨١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣١:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٣١٠٠:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزج علیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دیزج علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزج علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دیزج علیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزج علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دیزج علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج علیا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دیزج علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج علیا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٦:٠٣:٢٢١٣:٢٨:٤٥٢٠:٥٤:٠٩٢١:١٦:٢٩٠٠:٣١:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٢٨:٥٩٢٠:٥٤:٢٠٢١:١٦:٣٩٠٠:٣١:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٢٩:١٢٢٠:٥٤:٢٩٢١:١٦:٤٨٠٠:٣١:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٦:٠٤:٠٩١٣:٢٩:٢٥٢٠:٥٤:٣٦٢١:١٦:٥٥٠٠:٣٢:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٤:٢٨١٣:٢٩:٣٧٢٠:٥٤:٤٢٢١:١٧:٠٠٠٠:٣٢:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٢٩:٥٠٢٠:٥٤:٤٦٢١:١٧:٠٣٠٠:٣٢:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٤٠٦:٠٥:١١١٣:٣٠:٠٢٢٠:٥٤:٤٧٢١:١٧:٠٤٠٠:٣٣:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٣٠:١٥٢٠:٥٤:٤٧٢١:١٧:٠٣٠٠:٣٣:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٦:٠٥:٥٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:٥٤:٤٦٢١:١٧:٠٠٠٠:٣٣:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٦:٠٦:٢٥١٣:٣٠:٣٩٢٠:٥٤:٤٢٢١:١٦:٥٥٠٠:٣٣:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:٣٠:٥٠٢٠:٥٤:٣٦٢١:١٦:٤٨٠٠:٣٤:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٦:٠٧:٢٢١٣:٣١:٠١٢٠:٥٤:٢٩٢١:١٦:٣٨٠٠:٣٤:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٦:٠٧:٥٢١٣:٣١:١٢٢٠:٥٤:١٩٢١:١٦:٢٧٠٠:٣٤:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٣١:٢٣٢٠:٥٤:٠٨٢١:١٦:١٤٠٠:٣٥:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٣١:٣٣٢٠:٥٣:٥٥٢١:١٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٦:٠٩:٣١١٣:٣١:٤٣٢٠:٥٣:٤٠٢١:١٥:٤٢٠٠:٣٥:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٦:١٠:٠٦١٣:٣١:٥٣٢٠:٥٣:٢٣٢١:١٥:٢٣٠٠:٣٦:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:١٠:٤٢١٣:٣٢:٠٢٢٠:٥٣:٠٤٢١:١٥:٠٢٠٠:٣٦:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٦:١١:١٩١٣:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٤٤٢١:١٤:٣٩٠٠:٣٦:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٦:١١:٥٨١٣:٣٢:١٩٢٠:٥٢:٢١٢١:١٤:١٤٠٠:٣٦:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٣٢:٢٧٢٠:٥١:٥٧٢١:١٣:٤٧٠٠:٣٧:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٦:١٣:١٧١٣:٣٢:٣٤٢٠:٥١:٣٠٢١:١٣:١٨٠٠:٣٧:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:١٣:٥٩١٣:٣٢:٤١٢٠:٥١:٠٢٢١:١٢:٤٧٠٠:٣٧:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:١٤:٤١١٣:٣٢:٤٨٢٠:٥٠:٣٣٢١:١٢:١٤٠٠:٣٨:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:١٥:٢٤١٣:٣٢:٥٤٢٠:٥٠:٠١٢١:١١:٣٩٠٠:٣٨:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:١٦:٠٨١٣:٣٣:٠٠٢٠:٤٩:٢٧٢١:١١:٠٣٠٠:٣٨:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٣٣:٠٥٢٠:٤٨:٥٢٢١:١٠:٢٥٠٠:٣٩:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١٧:٣٨١٣:٣٣:٠٩٢٠:٤٨:١٥٢١:٠٩:٤٥٠٠:٣٩:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٨:٢٤١٣:٣٣:١٣٢٠:٤٧:٣٧٢١:٠٩:٠٣٠٠:٣٩:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٩:١١١٣:٣٣:١٧٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٨:١٩٠٠:٣٩:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٩:٥٨١٣:٣٣:٢٠٢٠:٤٦:١٤٢١:٠٧:٣٣٠٠:٤٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزج علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزج علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزج علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزج علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزج علیا

روستای دیزج علیا بر روی نقشه

روستای دیزج علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزج علیا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دیزج علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزج علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیزج علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزج علیا
افق شرعی امروز فردا دیزج علیا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیزج علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیزج علیا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیزج علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو