جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیزج علیا

میشاب شمالی | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز دیزج علیا


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٤:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزج علیا (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای دیزج علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دیزج علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزج علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند، چیزی را در زمین كمتر از عقل، نیافریده است (‌یعنی عقلی كه تمام انسان‌ها را حیران كرده است، نزد خداوند چیز كوچكی است)‌ و حقیقتاً‌ عقل در زمین از كبریت (‌گوگرد) ‌سرخ، كمتر است. (یعنی مردم،‌ ارزش عقل را نمی‌دانند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزج علیا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزج علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیزج علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزج علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٦:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٤:٣٨٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٣٣:٢٥١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٣٢:١٢١٣:٢٤:١٢٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٣٥:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٣٤:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٣:٥٧٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢٣:٥١٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٣:٣٩٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٣:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٣:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٤:١٠١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٢:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣١:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣١:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٨:٠٧١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٣١:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٧:١٢١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٣١:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١٦:١٨١٣:٢٣:١٤٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥١:٣٩٠٠:٣٠:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٧٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٣:١٤٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٣٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٣٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٣٠:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:١٨٠٦:١٢:١١١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:١٩٠٠:٣٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٨٠٦:١١:٢٧١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٧:١٣٠٠:٢٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٢٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٢٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٥٩٠٠:٢٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٩:٢٤١٣:٢٣:٤٠٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٢٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزج علیا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دیزج علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزج علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دیزج علیا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزج علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیزج علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج علیا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٥:٢٠١٢:١٢:٥٢١٧:١٠:٠٤١٧:٣٠:٣٠٢٣:٢٧:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٦:٢٣١٢:١٣:٠٨١٧:٠٩:٣٣١٧:٣٠:٠٢٢٣:٢٧:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٧:٢٦١٢:١٣:٢٥١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٩:٣٦٢٣:٢٨:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٨:٢٩١٢:١٣:٤٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:١٢٢٣:٢٨:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٩:٣١١٢:١٤:٠١١٧:٠٨:١٣١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٨:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٨٠٧:٢٠:٣٣١٢:١٤:٢٠١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٨:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤١٠٧:٢١:٣٤١٢:١٤:٤٠١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٨:١٢٢٣:٢٩:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٣٠٧:٢٢:٣٤١٢:١٥:٠٠١٧:٠٧:١١١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٩:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢٣:٣٣١٢:١٥:٢٢١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٩:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٤:٣٢١٢:١٥:٤٤١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٩:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٥:٣٠١٢:١٦:٠٦١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٧:٢٠٢٣:٣٠:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:٢٦:٢٧١٢:١٦:٢٩١٧:٠٦:١٩١٧:٢٧:١٢٢٣:٣٠:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٧:٢٣١٢:١٦:٥٣١٧:٠٦:١١١٧:٢٧:٠٦٢٣:٣٠:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٨:١٨١٢:١٧:١٨١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٧:٠٢٢٣:٣١:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٩:١٢١٢:١٧:٤٣١٧:٠٦:٠١١٧:٢٧:٠٠٢٣:٣١:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٣٠:٠٥١٢:١٨:٠٨١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٧:٠١٢٣:٣١:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٣٠:٥٧١٢:١٨:٣٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٧:٠٣٢٣:٣٢:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٣١:٤٨١٢:١٩:٠٠١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٧:٠٨٢٣:٣٢:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٣٢:٣٧١٢:١٩:٢٧١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٧:١٤٢٣:٣٣:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٩٠٧:٣٣:٢٥١٢:١٩:٥٤١٧:٠٦:١٦١٧:٢٧:٢٢٢٣:٣٣:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥١٠٧:٣٤:١٢١٢:٢٠:٢٢١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٧:٣٣٢٣:٣٣:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٣٠٧:٣٤:٥٧١٢:٢٠:٥٠١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣٤:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٣٠٧:٣٥:٤١١٢:٢١:١٨١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٨:٠٠٢٣:٣٤:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٢٠٧:٣٦:٢٣١٢:٢١:٤٧١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:١٦٢٣:٣٥:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣٧:٠٤١٢:٢٢:١٦١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:٣٥٢٣:٣٥:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٧٠٧:٣٧:٤٣١٢:٢٢:٤٥١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٨:٥٥٢٣:٣٦:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٣٠٧:٣٨:٢١١٢:٢٣:١٤١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٩:١٨٢٣:٣٦:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٨٠٧:٣٨:٥٧١٢:٢٣:٤٤١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٩:٤٢٢٣:٣٧:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥١٠٧:٣٩:٣١١٢:٢٤:١٣١٧:٠٨:٥٤١٧:٣٠:٠٨٢٣:٣٧:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٣٠٧:٤٠:٠٤١٢:٢٤:٤٣١٧:٠٩:٢٢١٧:٣٠:٣٦٢٣:٣٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیزج علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج علیا روستای دیزج علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزج علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزج علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزج علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزج علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزج علیا

روستای دیزج علیا بر روی نقشه

روستای دیزج علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزج علیا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دیزج علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزج علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزج علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دیزج علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیزج علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیزج علیا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دیزج علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیزج علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دیزج علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزج علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو