جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیزج طویل

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز دیزج طویل


اذان صبح: ٠٥:٤٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٣١:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٠:١٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزج طویل (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای دیزج طویل)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دیزج طویل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزج طویل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزج طویل

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزج طویل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج طویل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیزج طویل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج طویل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزج طویل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٤٠:٥٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٩:٣٧١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٨:٣٥٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٨:٢٦٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٨:١٨٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٨:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢١٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤١٠٦:٣٣:١٣١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠١٠٦:٣٢:٠٠١٣:٢٧:٥٤٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٣٦:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٣٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٧:٢٦٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٧:١٩٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:١١٠٠:٣٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٣:١٢٠٠:٣٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٤:١٣٠٠:٣٤:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٥:١٣٠٠:٣٤:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٧:١١٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٦:١٤٠٠:٣٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٨:٥٧١٣:٢٧:١١٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١٣٠٠:٣٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٨:٠١١٣:٢٧:١١٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٨:١٣٠٠:٣٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٧:١١٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٩:١٢٠٠:٣٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٦:١٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٨:٤٣٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٣:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:٠٨٠٠:٣٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٧:١٧٢٠:٤٠:٣١٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٤٠٦:١٣:٤٦١٣:٢٧:٢٠٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:٠٢٠٠:٣٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١٠٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٧:٢٣٢٠:٤٢:١٧٢١:٠٣:٥٨٠٠:٣٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٧٠٦:١٢:١٥١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٣:٠٩٢١:٠٤:٥٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٤٧٠٦:١١:٣٢١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤٤:٠٠٢١:٠٥:٤٩٠٠:٣٢:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٨٠٦:١٠:٥١١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٤:٥١٢١:٠٦:٤٣٠٠:٣٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزج طویل

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دیزج طویل

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیزج طویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج طویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دیزج طویل

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:١١:٢٩٠٧:٤٢:٤٢١٢:٤٣:٢٦١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٥:٠٢٢٣:٥٧:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:١٠:٥٣٠٧:٤١:٥٧١٢:٤٣:٣٩١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٦:٠٩٢٣:٥٨:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:١٠:١٦٠٧:٤١:١٠١٢:٤٣:٥٠١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٧:١٧٢٣:٥٨:١٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٤٠:٢١١٢:٤٤:٠١١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٨:٢٤٢٣:٥٨:٣١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٨:٥٥٠٧:٣٩:٣٠١٢:٤٤:١٠١٧:٤٩:١٧١٨:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:٤٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٨:١٢٠٧:٣٨:٣٧١٢:٤٤:١٩١٧:٥٠:٢٧١٨:١٠:٤٠٢٣:٥٨:٥٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٧:٢٧٠٧:٣٧:٤٣١٢:٤٤:٢٧١٧:٥١:٣٨١٨:١١:٤٨٢٣:٥٩:٠٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٦:٤١٠٧:٣٦:٤٧١٢:٤٤:٣٤١٧:٥٢:٤٩١٨:١٢:٥٥٢٣:٥٩:٢٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٥:٥٢٠٧:٣٥:٥٠١٢:٤٤:٤١١٧:٥٣:٥٩١٨:١٤:٠٣٢٣:٥٩:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠٥:٠٢٠٧:٣٤:٥٠١٢:٤٤:٤٦١٧:٥٥:١٠١٨:١٥:١١٢٣:٥٩:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠٤:١٠٠٧:٣٣:٥٠١٢:٤٤:٥١١٧:٥٦:٢٠١٨:١٦:١٩٢٣:٥٩:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٦:٠٣:١٧٠٧:٣٢:٤٨١٢:٤٤:٥٥١٧:٥٧:٣١١٨:١٧:٢٦٢٣:٥٩:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٦:٠٢:٢١٠٧:٣١:٤٤١٢:٤٤:٥٨١٧:٥٨:٤١١٨:١٨:٣٤٠٠:٠٠:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٦:٠١:٢٥٠٧:٣٠:٣٩١٢:٤٥:٠٠١٧:٥٩:٥١١٨:١٩:٤١٠٠:٠٠:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٦:٠٠:٢٦٠٧:٢٩:٣٢١٢:٤٥:٠٢١٨:٠١:٠١١٨:٢٠:٤٨٠٠:٠٠:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٩:٢٦٠٧:٢٨:٢٤١٢:٤٥:٠٢١٨:٠٢:١١١٨:٢١:٥٦٠٠:٠٠:١٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٧:١٥١٢:٤٥:٠٢١٨:٠٣:٢٠١٨:٢٣:٠٣٠٠:٠٠:٢١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٦:٠٤١٢:٤٥:٠١١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٤:٠٩٠٠:٠٠:٢٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٤:٥٣١٢:٤٥:٠٠١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٥:١٦٠٠:٠٠:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٣:٤٠١٢:٤٤:٥٨١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٦:٢٣٠٠:٠٠:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٢:٢٥١٢:٤٤:٥٥١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٧:٢٩٠٠:٠٠:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢١:١٠١٢:٤٤:٥١١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٨:٣٥٠٠:٠٠:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٩:٥٣١٢:٤٤:٤٧١٨:١٠:١٣١٨:٢٩:٤١٠٠:٠٠:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٨:٣٦١٢:٤٤:٤٢١٨:١١:٢١١٨:٣٠:٤٧٠٠:٠٠:٢٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:١٧١٢:٤٤:٣٦١٨:١٢:٢٩١٨:٣١:٥٣٠٠:٠٠:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٥٧١٢:٤٤:٣٠١٨:١٣:٣٦١٨:٣٢:٥٨٠٠:٠٠:١٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٤:٣٧١٢:٤٤:٢٣١٨:١٤:٤٣١٨:٣٤:٠٣٠٠:٠٠:٠٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٣:١٥١٢:٤٤:١٥١٨:١٥:٥٠١٨:٣٥:٠٨٠٠:٠٠:٠١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٤:١٢٠٧:١١:٥٣١٢:٤٤:٠٧١٨:١٦:٥٦١٨:٣٦:١٣٢٣:٥٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزج طویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج طویل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج طویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیزج طویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج طویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج طویل

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:١٧١٢:٤٤:٣٦١٨:١٢:٢٩١٨:٣١:٥٣٠٠:٠٠:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٥٧١٢:٤٤:٣٠١٨:١٣:٣٦١٨:٣٢:٥٨٠٠:٠٠:١٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٤:٣٧١٢:٤٤:٢٣١٨:١٤:٤٣١٨:٣٤:٠٣٠٠:٠٠:٠٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٣:١٥١٢:٤٤:١٥١٨:١٥:٥٠١٨:٣٥:٠٨٠٠:٠٠:٠١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:١١:٥٣١٢:٤٤:٠٧١٨:١٦:٥٦١٨:٣٦:١٣٢٣:٥٩:٥٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٠:٢٩١٢:٤٣:٥٨١٨:١٨:٠٢١٨:٣٧:١٧٢٣:٥٩:٤٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٩:٠٥١٢:٤٣:٤٩١٨:١٩:٠٨١٨:٣٨:٢١٢٣:٥٩:٣٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٧:٤٠١٢:٤٣:٣٩١٨:٢٠:١٤١٨:٣٩:٢٥٢٣:٥٩:٣٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٦:١٤١٢:٤٣:٢٩١٨:٢١:١٩١٨:٤٠:٢٩٢٣:٥٩:٢٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٤:٤٧١٢:٤٣:١٧١٨:٢٢:٢٤١٨:٤١:٣٣٢٣:٥٩:١٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٣:١٩١٢:٤٣:٠٦١٨:٢٣:٢٨١٨:٤٢:٣٦٢٣:٥٨:٥٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠١:٥١١٢:٤٢:٥٤١٨:٢٤:٣٢١٨:٤٣:٣٩٢٣:٥٨:٤٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٧:٠٠:٢٢١٢:٤٢:٤١١٨:٢٥:٣٦١٨:٤٤:٤٢٢٣:٥٨:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٨:٥٣١٢:٤٢:٢٨١٨:٢٦:٤٠١٨:٤٥:٤٤٢٣:٥٨:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٧:٢٣١٢:٤٢:١٤١٨:٢٧:٤٣١٨:٤٦:٤٦٢٣:٥٨:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٥:٥٢١٢:٤٢:٠٠١٨:٢٨:٤٦١٨:٤٧:٤٨٢٣:٥٧:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٤:٢١١٢:٤١:٤٦١٨:٢٩:٤٩١٨:٤٨:٥٠٢٣:٥٧:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٢:٤٩١٢:٤١:٣١١٨:٣٠:٥١١٨:٤٩:٥٢٢٣:٥٧:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥١:١٧١٢:٤١:١٦١٨:٣١:٥٣١٨:٥٠:٥٣٢٣:٥٧:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٩:٤٤١٢:٤١:٠١١٨:٣٢:٥٥١٨:٥١:٥٥٢٣:٥٦:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٨:١١١٢:٤٠:٤٥١٨:٣٣:٥٧١٨:٥٢:٥٦٢٣:٥٦:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٣٨١٢:٤٠:٢٩١٨:٣٤:٥٨١٨:٥٣:٥٧٢٣:٥٦:١٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٠٤١٢:٤٠:١٢١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٤:٥٨٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٣٠١٢:٣٩:٥٦١٨:٣٧:٠٠١٨:٥٥:٥٩٢٣:٥٥:٣٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٤١:٥٥١٢:٣٩:٣٩١٨:٣٨:٠١١٨:٥٧:٠٠٢٣:٥٥:١٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:٢١١٢:٣٩:٢٢١٨:٣٩:٠٢١٨:٥٨:٠٠٢٣:٥٤:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٤٦١٢:٣٩:٠٥١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٩:٠١٢٣:٥٤:٣٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٧:١١١٢:٣٨:٤٧١٨:٤١:٠٣١٩:٠٠:٠١٢٣:٥٤:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٥:٣٦١٢:٣٨:٣٠١٨:٤٢:٠٣١٩:٠١:٠٢٢٣:٥٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزج طویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج طویل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزج طویل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزج طویل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزج طویل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزج طویل

روستای دیزج طویل بر روی نقشه

روستای دیزج طویل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزج طویل
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزج طویل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزج طویل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیزج طویل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دیزج طویل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج طویل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیزج طویل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیزج طویل
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزج طویل
افق شرعی امروز فردا دیزج طویل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دیزج طویل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو