جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دیزج طویل

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز دیزج طویل

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٥٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزج طویل (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای دیزج طویل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دیزج طویل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزج طویل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
علم، راه پوزش را بر كسانی كه می‌خواهند بر جهل خود اصرار بورزند و علت برای آن می‌آورند، بسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزج طویل

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزج طویل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج طویل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دیزج طویل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزج طویل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیزج طویل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١١٠٦:٥٣:٥٦١٣:٣٠:٥١٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٤٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٤٠٦:٥٢:٢٩١٣:٣٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٤٣:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٥١:٠٢١٣:٣٠:٢٣٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:٤٢:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٣٠:٠٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٤٢:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٨:١٠١٣:٢٩:٥٦٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:١٤٠٠:٤١:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٨٠٦:٤٦:٤٦١٣:٢٩:٤٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٦٠٠:٤١:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٩:٣٢٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٤١:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٩:٢٠٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٢١٠٠:٤٠:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٩:٠٨٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٤٠:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٨٠٦:٤١:١٦١٣:٢٨:٥٧٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٩:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٣٩:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٨:١٨٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٥٠٠:٣٨:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٨:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٣٣:٣٠١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٧:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٣٦:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٧:٢٦٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٥:١٩١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٢٣:١١١٣:٢٧:١٦٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:٠٨١٣:٢٧:١٤٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٣٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤١٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٤٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٧:١١٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٤:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٩:١١١٣:٢٧:١١٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزج طویل

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دیزج طویل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزج طویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج طویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دیزج طویل

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزج طویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج طویل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج طویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دیزج طویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج طویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج طویل

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دیزج طویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج طویل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج طویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزج طویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزج طویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج طویل

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٣٨١٢:٢٣:٢٥١٨:٢٧:٣٤١٨:٤٦:٣١٢٣:٣٩:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٩:٣٣١٢:٢٣:٠٤١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٤:٥٣٢٣:٣٩:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢٢:٤٣١٨:٢٤:١٩١٨:٤٣:١٦٢٣:٣٨:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢١:٢٥١٢:٢٢:٢٣١٨:٢٢:٤٢١٨:٤١:٣٩٢٣:٣٨:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٢:٢١١٢:٢٢:٠٢١٨:٢١:٠٥١٨:٤٠:٠١٢٣:٣٨:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:١٧١٢:٢١:٤٢١٨:١٩:٢٨١٨:٣٨:٢٥٢٣:٣٧:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٤:١٣١٢:٢١:٢١١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:٤٨٢٣:٣٧:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٢:٢١:٠١١٨:١٦:١٥١٨:٣٥:١٢٢٣:٣٧:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٠٦١٢:٢٠:٤٢١٨:١٤:٣٩١٨:٣٣:٣٦٢٣:٣٧:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٧:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٨:١٣:٠٤١٨:٣٢:٠١٢٣:٣٦:٤٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٨:٠٠١٢:٢٠:٠٣١٨:١١:٢٩١٨:٣٠:٢٦٢٣:٣٦:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٥٨١٢:١٩:٤٤١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٨:٥٢٢٣:٣٦:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:٥٥١٢:١٩:٢٦١٨:٠٨:١٩١٨:٢٧:١٨٢٣:٣٥:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٥٣١٢:١٩:٠٨١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٥:٤٥٢٣:٣٥:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٥١١٢:١٨:٥٠١٨:٠٥:١٢١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٥:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٢:٥٠١٢:١٨:٣٢١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٢:٤٠٢٣:٣٤:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٤٩١٢:١٨:١٦١٨:٠٢:٠٧١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٤:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٤:٤٨١٢:١٧:٥٩١٨:٠٠:٣٥١٨:١٩:٣٨٢٣:٣٤:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٤٧١٢:١٧:٤٣١٧:٥٩:٠٤١٨:١٨:٠٨٢٣:٣٤:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٧:٢٨١٧:٥٧:٣٣١٨:١٦:٣٩٢٣:٣٣:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٤٧١٢:١٧:١٣١٧:٥٦:٠٣١٨:١٥:١٠٢٣:٣٣:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٤٧١٢:١٦:٥٨١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٣:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٩:٤٨١٢:١٦:٤٤١٧:٥٣:٠٦١٨:١٢:١٦٢٣:٣٣:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٠:٤٩١٢:١٦:٣١١٧:٥١:٣٨١٨:١٠:٥٠٢٣:٣٢:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤١:٥١١٢:١٦:١٨١٧:٥٠:١٢١٨:٠٩:٢٥٢٣:٣٢:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٢:٥٣١٢:١٦:٠٦١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٨:٠٠٢٣:٣٢:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٥٥١٢:١٥:٥٥١٧:٤٧:٢١١٨:٠٦:٣٧٢٣:٣٢:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٤:٥٧١٢:١٥:٤٤١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٥:١٥٢٣:٣١:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٦:٠٠١٢:١٥:٣٤١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٣:٥٤٢٣:٣١:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٧:٠٣١٢:١٥:٢٤١٧:٤٣:١١١٨:٠٢:٣٣٢٣:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دیزج طویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دیزج طویل روستای دیزج طویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزج طویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزج طویل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزج طویل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزج طویل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزج طویل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزج طویل

روستای دیزج طویل بر روی نقشه

روستای دیزج طویل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزج طویل
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزج طویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دیزج طویل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزج طویل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیزج طویل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیزج طویل
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دیزج طویل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دیزج طویل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دیزج طویل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیزج طویل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیزج طویل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دیزج طویل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزج طویل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو