جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیزجان

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزجان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دیزجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دیزجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
جنایتكار اغلب به كفایت، شایسته كار خویش نیست و به همین دلیل، آن را خوار می دارد و بدنام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزجان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیزجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٢:١٤١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٥٠٠:١٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٥٥١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٢٠٠:١٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:٣٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٨:٥٢١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠٨١٣:٠١:٠٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:١٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣١٠٠:١٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٥٠٠:١٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٤:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیزجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیزجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دیزجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیزجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دیزجان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٣١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٤:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٩١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٥:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:٤٧١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٥:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٢٦١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٠٤١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٨:٤٣١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٥:٣٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٤٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٥:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٠:٠١١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٥:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٥:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:١٨١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٥:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢١:٥٧١٣:١٠:٢٧١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٥٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:٢١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٦:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:١٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٦:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:٠٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٦:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٠:٠١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٦:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٦:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٦:٠٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٦:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٦:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٩:١٥١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٥:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٥:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٥:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٨:١٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٥:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٨:٠١١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٥:٢٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٥:٢١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٥:١٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٧:١٧١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٢٩٠٠:٢٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دیزجان روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دیزجان روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دیزجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزجان

روستای دیزجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزجان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دیزجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دیزجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیزجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیزجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دیزجان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیزجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیزجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دیزجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیزجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیزجان
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دیزجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو