جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دیزجان

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دیزجان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:١١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیزجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دیزجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دیزجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

اُرد بزرگ
آزمودگی انسانها از زر هم با ارزش تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیزجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیزجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دیزجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیزجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیزجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:١٠٠٠:٢٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٤:١٩١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٢:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢١٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٤:٠٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٥٠٠:٢١:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٣:٥١١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:١٨٠٠:٢١:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢١:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٣:١٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٠:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٩:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:١٩:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٩:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٢:١٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٥٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢١:٥٨١٣:٠١:٤٧١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٠١:٣٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٠٤١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:١٤١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٢٠١٣:٠١:٠٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١١٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیزجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دیزجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیزجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دیزجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیزجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیزجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیزجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠١:١١١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:١٦٠٠:١٤:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:١٦١٣:٠١:١٧٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٤:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:٥٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٤:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠١:٢٩١٣:٠١:٣١٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٣٠٠:١٤:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٥١٠٠:١٤:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٤:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٤:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١١١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٤:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٤:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٤:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٤:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٤:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٥:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٥:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٥:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٥:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٥:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٦:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٦:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٣١٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٧:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دیزجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزجان روستای دیزجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیزجان روستای دیزجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیزجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیزجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیزجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیزجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیزجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیزجان

روستای دیزجان بر روی نقشه

روستای دیزجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیزجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دیزجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دیزجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیزجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیزجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیزجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دیزجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیزجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیزجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیزجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیزجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دیزجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیزجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیزجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو