جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دیده بان

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دیده بان


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥١:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیده بان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دیده بان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیده بان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیده بان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیده بان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیده بان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیده بان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دیده بان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیده بان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیده بان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٣:٠١١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٥١٠٠:١٢:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٢:٥١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٢٦٠٠:١١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠٢٠٠:١١:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:١٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٣٨٠٠:١١:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:١٤٠٠:١١:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٢:١٧١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥١٠٠:١٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٢:١٠١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:١٠١٢:٥١:٥٧١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٢٤١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٣٩١٢:٥١:٤٦١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٩:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٥٥١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٩:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١١:١٢١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٣١١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢١٠٠:٠٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٩:١١١٢:٥١:٢٩١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥١:٢٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥١:٢٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٧:١٩١٢:٥١:٢٦١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥١:٢٦١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٨:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٦:١١١٢:٥١:٢٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٨:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥١:٢٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:٣٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٨:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥١:٣٢١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥١:٣٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥١:٣٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٥١١٢:٥١:٤٨١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیده بان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیده بان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیده بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیده بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دیده بان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیده بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیده بان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیده بان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دیده بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیده بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیده بان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٧:٠١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٨٠٠:١١:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٧:١٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:١١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٢:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:١٥١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠١:٣١١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٢:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٢:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٨:١٧١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:١١٠٠:١٣:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٣٠٠:١٣:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٣:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٩:١٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:١٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:٣١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٤:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥١٠٠:١٥:١٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٥:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:١٧١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٥:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٦:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٢٠٠:١٦:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٦٠٠:١٦:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٩٠٠:١٦:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٩:١٦١٣:٠١:٠٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٠٠٠:١٦:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠١:٠٩١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٧:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٠:١٥١٣:٠١:١٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٨٠٠:١٧:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٠:٤٦١٣:٠١:١٩١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٧:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١١:١٦١٣:٠١:٢٣١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٧:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٢٧١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٧:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٧:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٢:٥٠١٣:٠١:٣٣١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیده بان روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دیده بان روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیده بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیده بان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دیده بان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیده بان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیده بان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیده بان

روستای دیده بان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیده بان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دیده بان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دیده بان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دیده بان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیده بان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دیده بان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیده بان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیده بان
افق شرعی امروز فردا دیده بان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دیده بان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دیده بان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیده بان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیده بان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو