جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دیده بان

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دیده بان


اذان صبح: ٠٤:٢٩:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥١

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دیده بان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دیده بان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دیده بان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیده بان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
مردم از كسی لذت می برند كه از زندگی لذت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دیده بان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دیده بان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیده بان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دیده بان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دیده بان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیده بان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٥:٢١١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٢١٠٠:١٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢١٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٥:٠٧١٩:١٩:٥٧١٩:٣٦:٥٥٠٠:١٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٤:٢٥١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٤:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٤:١٢١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:١٢٠٠:١٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٢١٠٠:١٣:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٢:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٣١٠٠:١٢:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٣:١٣١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٢:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٤١٠٠:١٢:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:١٧٠٠:١١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:١٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٥٣٠٠:١١:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٢٨٠٠:١١:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٠٤٠٠:١١:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٢:١٨١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٠:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٢:١٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:١٧٠٠:١٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٥٧١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٠:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٣:٣٤١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٢:٤٩١٢:٥١:٤٦١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٠٥١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٤٠١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٩:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١١٠٠:٠٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:١٩١٢:٥١:٢٩١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:٤١١٢:٥١:٢٨١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥١:٢٧١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیده بان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دیده بان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دیده بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیده بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دیده بان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دیده بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیده بان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیده بان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دیده بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دیده بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیده بان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٧:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٥١١٢:٥١:٤٨١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٧:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٧:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥١:٥٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٧:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٧:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٢:١١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٧:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٨:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٨:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٨:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٢:٥١١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٨:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٨:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٨:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٣:١٩١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٨:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٨:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٣:٥١١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٨:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٨:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٤:١٣١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٩:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٤:٣٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٩:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٩:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٥:٠١١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٩:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٩:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٠:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٠:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٠٠٠:١٠:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١٧٠٠:١٠:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٦:١٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٤٠٠:١٠:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٦:٣١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٣٠٠:١١:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دیده بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیده بان روستای دیده بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دیده بان روستای دیده بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دیده بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دیده بان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دیده بان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دیده بان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دیده بان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دیده بان

روستای دیده بان بر روی نقشه

روستای دیده بان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دیده بان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دیده بان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دیده بان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دیده بان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دیده بان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دیده بان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیده بان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیده بان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیده بان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دیده بان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دیده بان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دیده بان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دیده بان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دیده بان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو